Lijvig boek: Vier eeuwen militaire inundaties rond 's-Hertogenbosch

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-06-2018 | Gewijzigd op: 22-06-2018

Vier eeuwen militaire inundaties rond 's -Hertogenbosch * is de titel van een lijvig boek dat donderdag 14 juni 2018 in het stadhuis werd gepresenteerd***. De aansluitende ondertitel geeft al een hint, waar het hier om gaat: dat water enerzijds een kwelling, maar anderzijds ook een zegen voor de stad bracht. Met andere woorden de mens - en zeker de bewoners van de lage landen- hebben met water leren omgaan, er profijt van getrokken en de rampen, die het indirect veroorzaakte, beleefd.

*Inundaties: het opzettelijk onder water zetten van een gebied met meestal militair [strategische] bedoelingen.

Het was de professor in de militaire geschiedenis,Wim Klinkert, die door zijn jaren lang opgebouwde kennis, het voorwoord schreef in dit door de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch, uitgeven historisch werk. 

Omslag van het boek 'Vier eeuwen militaire inundaties',
dat chronologisch de oorlogen in Brabant  belicht en de
daarmee gepaard gaande, strategische opgezette inundaties.

Parallel daaraan komen tekstueel en illustratief de
talrijke vestingwerken en waterstaatkundige werken in beeld.


..............................................................................................................

Vier eeuwen militaire inundaties is een neerslag van de betekenis van water in en om de stad. ‘Water speelde, zoals prof. Wim Klinkert  in zijn inleiding schreef, ‘een onmisbare rol  voor ’s-Hertogenbosch en haar inwoners. Ze hebben er veel aan te danken [vruchtbaarheid van het land] , maar het heeft hen ook veel zorgen gebaard’. Bij oorlogen –het boek bevat een chronologisch overzicht van oorlogen- kwam het goed uit de omgeving van de stad onder water te zetten.

Daaraan gekoppeld  geeft de redactie ook een chronologisch verloop van de inundaties die dientengevolge hebben  plaatsgevonden. En dat vier eeuwen lang ! Wat op 300 bladzijden is samengebundeld. Met het noemen  van die aantallen wordt het jaren lange werk:  diepgaand archief en bronnenonderzoek, de talrijke illustraties, zoals foto’s [Ellie de Vries] en oude landkaarten opzoeken, de redactionele opzet en [grafische] lay out [Studio Marco Vermeulen] bepalen, wat teniet gedaan.

‘Vier eeuwen militaire inundaties’geeft ook meer inzicht in de Zuiderwaterlinie, een actueel onderwerp, gezien de komst van een vesting- watermuseum.

Uit de studie van de redactie** is een uniek boek voortgekomen. Geen enkele stad in ’t land kan zich op zo een brede neerslag van waterstaatkundige werken beroepen. En misken overigens niet de talrijke en soms vergeten defensieve objecten die  belicht worden. Daarin krijgt het in 1793 door de Fransen vernielde Fort Creveceur terecht een belangrijk plaats. Hopelijk gebeurt er, dankzij deze publicatie, onderhand iets met dit vervallen historisch –militair- erfgoed. 

Conclusie: Het is een dikke pil, maar de liefhebber van – militaire - geschiedenis en de geïnteresseerde in waterstaatkundige werken, kan er zijn hart aan ophalen. 

**Redactie:
De redactie bestond uit: Bas Bevaart, Charles Limonard, Jan van den Berg en Frans Wijtmans met medewerking van Jos van Bruggen. 

***Boekpresentatie:
Wethouder Huib van Olden mocht het eerste exemplaar in ontvangst nemen.  Terug naar boven