Timmermans blijft aan als voorzitter 'De Kring'

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-05-2009 | Gewijzigd op: 06-05-2009
VoorzitterJo Timmermans blijft aan als voorzitter van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch.
foto © paul kriele, 1 april 2006.
 

Na een tumultueuze ledenvergadering van 28 november 2008, waarbij door de huidige voorzitter Jo Timmermans veel kritiek werd geleverd op onder meer de persoon Karel Burger Dirven[voorzitter Stichting Citadel], die bovendien als kandidaat-voorzitter was aangediend. staat er voor 2 juni 2009 een Algemene Ledenvergadering gepland.

In de tussenliggende maanden heeft Jo Timmermans-na zes jaar voorzitterschap-  besloten alsnog als voorzitter aan te blijven, 'totdat in de vacature van voorzitter is voorzien'. 
Al in 2007 kondigde Timmermans -in het vooruitzicht van zijn 60ste verjaardag [19 november 2009] en gezien zijn longaandoening- aan,  te vertrekken als voorzitter.
De reden van aanblijven laat zich raden: geen geschikte kandidaat heeft zich aangediend, omzeilen van kandidatuur Burger Dirven..... Over die kandidaatstelling rept de convocatie van 27 april 2009 overigens niet.

Ook was aangekondigd voor de aanstaande  ALV, dat de statuten zouden worden aangepast. Dat gebeurt na de kritiek op de wijzigingen die door het bestuur waren voorgesteld, zoals het quotum van een belangrijk aantal leden bij stemmingen. Ook kwam de status van de 'natte tak', de stichting Binnendieze in beeld waarvan werd gevreesd dat die lucratieve tak van de Stichting Binnendieze zou worden losgekoppeld.
In die kritiek namen vooral twee, door Bastion Oranje betitelde, dissidenten een doorslaggevende positie in: Martijn Groenendijk en Will Hoeben. Zij én Jospeh Grooten wensen niet als dissidenten, maar bezorgde leden te worden gekwwlificeerd. Later in de vergadering voegden zich Paul Claes en Joep Schultjes aan de critici toe over  een weinig transparant bestuur en de procedures van stemming.  

Bijna werd van de groep van zes bezorgde leden het lidmaatschap ontnomen, maar na een intervenentie -'wees grootmoedig'- vanuit de kerkzaal van de Hervormde Kerk, waar de Ledenvergadering plaats vond, herstelde het bestuur haar standpunt en mochten Cor Gilhaus, Jan van der  Eerden, Herman van den Heuvel en Joseph Grooten, aanblijven.

 In de komende ALV staan ook genotuleerd het -standaard verslag van de voorgaande ALV én het notarieel verslag.

Voor verslag en reacties van/op de Algemene Ledenvergarering van 28 november 2008 zie: Notulen ALV
Terug naar boven