'Kring' verlengt inschrijving kandidaat-voorzitter

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-05-2009 De Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosh heeft de inschrijvingstermijn voor kandidaat-voorzitters verlengd.
Het bestuur stelt in die verruiming, dat de convocatie voor de ALV van 2 juni 2009 op een aantal adressen verlaat is aangekomen. Daardoor werd de termijn van ‘vier weken’ overschreden. ‘Het bestuur geeft de gelegenheid om t/m 22 mei tegenkandidaten in te dienen’, zoals het in een ‘Belangrijke mededeling’ van een separaat schrijven van 7 mei 2009 staat opgenomen. Echter deze brief bereikte de 3000 leden overigens pas per post van 16 mei 2009 en was ingevouwen in het Kringnieuws…
Ergens in de administratie van ‘de Kring’ moet zich blijkbaar een remmende factor bevinden.

Bij de betreffende convocatie zijn, noch de notulen van de vorige ALV van 21 mei 2008, noch het notarieel verslag van de extra bijeengeroepen ALV van 25 november 2008 ingesloten. Zie voor die vastlegging ook het verslag op Bastion Oranje. Deze stukken liggen beschikbaar in het Kringhuis, ter inzage, aldus de verlate convocatie van 27 april 2009 voor de ALV van 2 juni 2009.
Zie ook artikel ‘Aanblijven Timmermans als voorzitter’.