Karel Burger geen kandidaatvoorzitterDeKring meer

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-05-2009 | Gewijzigd op: 27-06-2012
De kandidatuur als voorzitter van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch op naam van Karel Burger is ingetrokken. Dat is per brief gebeurd door de 'bezorgde leden'. De  kandidaatstelling werd mede ondertekend door oud-voorzitter en ere-lid Herman van den Heuvel. Intrekking gebeurde nav een dreiging naar Herman van den Heuvel door Jo Timmermans die Van den Heuvel aankondigde een rechtzaak  te beginnen als niet zijn handtekening werd ingetrokken.

Ere-leden en oud-voorzitters vinden het onder deze omstandigheden verstandig  de kandidaatstelling van Karel Burger in te trekken.
Voorzitter Jo Timmermans ontkent de aantijgingen en geeft daarop in de komende ALV op dinsdag 2 juni 2009 een toelichting.