Alsnog Algemene Ledenvergadering ‘Kring Vrienden’

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-09-2020 | Gewijzigd op: 14-09-2020
Alsnog Algemene Ledenvergadering ‘Kring Vrienden’
Het bestuur van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch waarvan in de ALV van 2020 de positie van aspirantbestuurslid Ab Cuppé als bestuurslid wordt bekrachtigd. 'Het wordt een korte, zakelijke vergadering,' aldus voorzitter Yvonnen Moerman [2e v.l.].
Links penningmeester Marcel van Heeswijk en rechts bestuurslid Jan van der Meer en secretaris Nicolette Kroezen.   foto © paul kriele, 26 juni 2019.

De Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch houdt op maandag 26 oktober 2020 alsnog een Algemene Ledenvergadering. Dat is verlaat -meestal in juni -door de coronaepidemie, zo vertelt voorzitter Yvonne Moerman.
De vergadering is zakelijk en beperkt toegankelijk: 100 leden. Met ‘zakelijk’ duidt Moerman op zaken die al zijn afgehandeld en qua bestemming zijn afgerond, zoals het Kruithuis en het 'Huis van Bosch' in 'De Kleine Winst' op Markt 29. So wie so moet een vereniging eenmaal per jaar een algemene ledenvergadering houden. Dit keer spelen de notulen van vorig jaar, het jaarverslag en de financiële overzichten. Ook zal het aspirant lidmaatschap van Ab Cuppé worden bekrachtigd in een definitief lidmaatschap en dient ook gestemd te worden over een lid van de Raad van de Raad van Toezicht.
Dat alles maakt dat de vergadering-waarschijnlijk in oktober-  kort en zakelijk blijft en er geen ruimte is voor een pauze met koffie. Ook speelt dat vanwege de 1,5 me afstand de bijeenkomst plaats vindt in het Jeroen Bosch centrum.