Op ALV van De Kring: nieuwe toekomst met twee musea erbij..

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-10-2020 | Gewijzigd op: 27-10-2020
JBAC datum 26 oktober 2020. ALV van Kring Vrienden door corona slechts 26 leden aanwezig/ late opening van nieuw museum Kruithuis

Het nieuws van de ALV zat niet zozeer in de benoeming van een nieuw bestuurslid, te weten het al jaren aspirant lid Ab Cuppé en van een nieuw lid van de Raad van Toezicht in de persoon van prof. dr. Jos Koldeweij , maar in de mededeling dat het Huis van Bosch [voorheen De Kleine Winst op Markt 29], eind 2021 anders zeker in 2022 open gaat. ‘De gemeente start spoedig met de restauratie. Als dat in augustus 2021 gereed is, kan met de inrichting worden begonnen,’ zo lichtte voorzitter Yvonne Moerman toe. Ook het Kruithuis kwam als nieuw museum in beeld. Opening eind 2022, tenminste als het allemaal goed loopt, bijv. wat de aanpak -door de gemeente !!- van de restauratie.
-Hierboven: De kerkzaal van het Jheronimus Bosch Art Center met hierboven zicht op de slechts 26 aanwezige leden. Allen netjes anderhalve meter van elkaar gezeten.
-Hieronder: Het bestuur vlnr. penningmeester Marcel van Heeswijk, voorzitter
Yvonne Moerman, secretaris Nicolette Kroezen-Harmsen en uiterst rechts het nieuwe bestuurslid Ab Cuppé en het nieuw benoemd lid van de Raad van Toezicht Jos Koldeweij.

foto's © paul kriele, 26 oktober 2020.

‘Het Huis van Bosch’, dat een dependance wordt van het JBAC en bemenst wordt door de vrijwilligers van de Kring voor wat betreft de balie en wat betreft de rondleidingen door de gastvrouwen van De Kring. Wat betreft de invulling van dit deels infocentrum deels museum, het laat in beeld en geluid het leven van Jeroen Bosch zien. Immers diens vader en broers hebben hier hun atelier gehad. Bosch werkte zelf later- na zijn huwelijk met Aleid van de Meervenne- in zijn atelier op Markt 59.
'Het Huis van Bosch wordt geen museum met meubeltjes,’ aldus Moerman letterlijk. ‘De inspiratie van Jeroen Bosch komt tot leven door middel van beeld en geluid’. Moerman tot slot: ‘Het Huis van Bosch is een samenwerking van de stichting JBAC met de Vereniging Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch’.
Vesting-en watermuseum Het Kruithuis/de restauratie een pijnpunt
Wat betreft het Kruithuis dat een vesting- en watermuseum wordt. Daarover vertelde Kringsecretaris Nicolette Kroezen-Harmsen kort de voorgeschiedenis en de status van het toekomstige museum dat sedert de aansluiting van De Kring bij de door UNESCO opgezette keten van watermusea, dat het accent naast vesting- en oorlogsmuseum [80-jarige oorlog] ook op dat aspect water is komen te liggen.
De duurzaamheid van water heeft de Unesco in 2018 tot een van haar doestellingen uitgeroepen.
De opening van dat vesting-en watermuseum [als werktitel] staat te verwachten in het najaar van 2022. ‘Maar …,’ zo sprak Moerman. ‘Wij zitten nog steeds met de vraag: gaat de gemeente dit eeuwen oude Kruithuis voor ons restaureren..?
Moerman en secretaris Kroezen gingen wat nader in op het ooit door minister Plasterk opgevat plan voor een nationaal oorlogsmuseum. ‘Maar wij laten in onderdelen de 80-jarige oorlog zien, maar niet het hele verhaal. Dat zal nooit lukken. De aanpak die de Kring voor staat gebeurt wel op nationaal niveau,’ aldus de voorzitter. ’We hebben niet de pretentie een nationaal museum te worden.’ Kroezen benadrukte dat er ook linken gelegd worden naar onze tijd met bijvoorbeeld de vraagstukken over slavernij en discriminatie. Daar wil De Kring ook een educatieproject voor opzetten voor het lager en voortgezet onderwijs’.
Links: Ab Cuppé die al jaren als aspirant bestuurslid op de wachtlijst stond, gaf een
indruk van zijn achtergrond onder meer met  een bestuursfunctie bij Heineken en daarvoor was hij in de scheepvaart werkzaam. In die sector, bij zijn oude rederij,
is hij nog steeds voorzitter van het pensioenfonds. Voor diverse bedrijven [onder
meer ook meer bij Heineken] heeft Cuppé een pc- priveproject opgezet. 
-Rechts: Prof dr. Jos Koldeweij, een bekend kenner en onderzoeker van
Jheronimus Bosch, benadrukte dat hij in het bijzonder vanwege zijn kennis
op het gebied van de kunsthistorie tot de Raad van Toezicht is toegetreden.

foto © paul kriele, 26 oktober 2020. 

Corona stemt ALV tot bezinning De ALV van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch trok, na aanvankelijke aanmelding van 100, en op lde laatste dag nog 48 afmeldingen, slecht 26 leden. Bestuur en leden zaten in de grote kerkzaal van het JBAC netjes op 1,5 afstand van elkaar.
Om reden van quarantaine waren afwezig: Raymond Grether voorzitter van de Raad van Toezicht en -zonder bericht -ook het lid van de Raad van Toezicht Jef Oomen.
Voorzitter Yvonne Moerman opende de vergadering met een welkom aan ‘degenen die het gedurfd hadden om aan deze wonderlijke bijeenkomst in een wonderlijke tijd deel te nemen’. Ze vroeg aansluitend om een minuut stilte voor de overledenen van 2019 en meer in deze tijd voor allen die in verdriet en rouw zijn’ .

Niet ongunstige financiële positie van De Kring
Een niet onbelangrijk aspect was de financiën. De Kring staat er financieel gezien niet slecht voor. Ook vanwege corona is er een buffer opgebouwd. 'Daar hebben we bij het samenstellen van de begroting voor 2020 al in voorzien,' aldus penningmeester Marcel van Heeswijk.
 'Behalve van die buffer maken we dit jaar ook gebruik van de steun van de gemeente'. Waarop voorzitter Moerman reageerde met:'De Kring zal zeker niet het loodje leggen. Daarvoor heeft onze penningmeester een flinke buffer opgebouwd.....'

Op de website van De Kring is meer informatie te lezen o.a. ook over het Jaarbericht, over de jaarrekening , de statuten en de algemene voorwaarden, aldus Marcel van Heeswijk. 

In een artikel op bastionoranje [dd.8 oktober 2020] werd gemeld dat over 2020 De Kring [Stichting Binnendieze] globaal € 175.000 minder behoeft af te dragen aan de gemeente in verband met terugvallende rondvaarten en minder gasten per boot door corona.  

Voorzitter Yvonne Moerman besloot de vergadering optimistisch: ‘Er is een heel veel toekomst ‘Daar moeten we aan werken’. En als afronding van de ‘installatie’ van de twee nieuwe bestuursleden Koldeweij, als lid van de Raad van Toezicht en Cuppé als bestuurslid, sprak Moerman: ’We eindigen met een optimistisch geluid en een hart vol hoop.’

De aanwezigen werden verzocht, zonder handdruk of een consumptie, de zaal te verlaten..

Terug naar boven