'De Kring Vrienden' staat aan vooravond nieuwe organisatie

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-06-2022
Op ALV van ‘De Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch stond centraal dat het bestuur met de Raad van Toezicht werkt aan een betere en nieuwe organisatiestructuur. 
In die vergadering,  gehouden op maandag 27 juni 2022 in Willem Twee/De Toonzaal [52 aanwezigen], gaf het nog klein samengestelde bestuur voorzitter Yvonne Moerman en secretaris penningmeester Nicolette Kroezen-Harmsen en lid Ab Cuppé een blik op de toekomst.
 
Het nieuwe, uitgebreide, bestuur van de Kring Vrienden  van 's-Hertogenbosch
vlnr: Michel Wouters [nieuw], Ab Cuppé [lid],  voorzitter Yvonne Moerman, secretaris Nicolette Kroezen-Harmsen, staand Harry Hulshof [nieuw] en Joost Reijnen [nieuw].  

foto © paul kriele, 27 juni 2022.

Duaal systeem
De heemkundevereniging De Kring Vrienden bestaat uit een nogal gecompliceerde organisatie met - naast een bestuur- enkele doelgroep en [leden en vrijwilligers..] en naast de Heemkundevereniging enkel stichtingen zoals de wandeltak, de vaartak, de [slapende] stichting de Bosboom en straks [pas eind 2023] de stichting Museum Het Kruithuis. ‘Dat is kijken naar de toekomst waarin niet te  ontkomen veranderingen ons te wachten staan,’ zo sprak Moerman. Dat is dan ook reden een speciaal bureau Baker Tilly* in te schakelen hoe deze vereniging en stichtingen plaats en vorm moeten krijgen binnen die duale organisatie die we [tot nu toe] zijn. Door Moerman werden die drie aangeduid als de kennistak [Heemkundevereniging] en de bedrijfstakken [de twee stichtingen met een eigen inkomsten] , ‘waarvan we moeten zorgen dat die tegen over elkaar in balans blijven’.

Complexe organisatie die zal gaan veranderen 
Neem alleen al het feit dat er leden ook in het bestuur vertegenwoordigd zijn en dat er onder de stichting Binnendieze ook al het onroerend goed is ondergebracht en waar de verantwoordelijkheid ligt van de medewerkers in die stichtingen en wat te doen met de inkomsten van de twee stichtingen [wandelen en varen] waarmee tevens de Vereniging onder meer goede doelen steunt en aan de stad iets terug wil doen. Hoe gaan we daar voortaan mee om?, aldus Moerman, die ook wel ervaart dat de controles door accountants strenger zijn geworden. ‘In de aanpak van een nieuwe organisatie worden dan ook de fiscale en juridische aspecten onderzocht’.
Het was de voorzitter die in haar uitgebreid betoog de achtergronden en redenen noemt dat daartoe Baker Tilly * is ingeschakeld. De Kring bericht dat nog eens, dat dit alles vraagt om een transparante en toekomstbestendige organisatiestructuur die voldoet aan de huidige wet-en regelgeving met een decentrale aansturing door een groter bestuur. Dat – noodzakelijkerwijs- groter bestuur is naast de huidige voorzitter en de tijdelijke combinatie-functie secretaris/ penningmeester, na een stemming, met drie nieuwe bestuursleden uitgebreid. Zij gaat de organisatie rechtstreeks aansturen.
Moerman meldt dat zijn in de aanloop naar deze aanpak veel steun heeft ervaren van de Raad van Toezicht olv voorzitter Raymond Grether, Jef Oomen en Jos Koldeweij.

Nieuwe bestuursleden
-
Joost Reijnen [68 jaar] heeft een eigen administratiekantoor voor een paar bedrijven, zoals hij zich voorstelt. Reijnen was districts-penningmeester bij het Rode Kruis Brabant-Noord
-Harry Hulshof [65 jaar] is geboren in Breda, heeft een verleden [..] in het onderwijs. Hulshof volgde daarna diverse opleidingen [rechten en management] en heeft gewerkt als arbeidsdeskundige bij het UWV.
-Michel Wouters [62 jaar] ’ ik zit daar tussen in. Dus ik ben nog een broekie,’ aldus Michel, die vervolgt dat ‘..zijn historie helemaal in het onderwijs zit en momenteel al elf jaar het beroepsonderwijs faciliteert [..].

Vertrouwenspersoon Zijdelings maar niet onbelangrijk in deze tijd, was de aanstelling van een vertrouwenspersoon. Merman medlt de aanstelling van de in Vught woonachtige Marianne Tupker. Zij gaat bemiddelen en adviseren als het gaat om bijvoorbeeld discriminatie, ongehoord onderling contact en intimidatie binnen ‘De Kring’.

Tot zover de veranderende organisatorische aspecten waar ‘De Kring’ voor komt te staan.

*Bureau Baker Tilly [volgens haar website]
Gespecialiseerd in Vaktechniek & Risk compliance. De wereld om ons heen verandert constant. En dat kan invloed hebben op hoe we bij Baker Tilly ons vak uitoefenen. De bureaus en afdelingen die boven op de laatste veranderingen en ontwikkelingen zitten, zijn Vaktechniek en Risk & Compliance. Hier ben je als ervaren specialist een kennispartner voor de praktijk. 

Terug naar boven