Oppositie KringVrienden treedt opnieuw naar buiten

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-08-2009 | Gewijzigd op: 24-08-2009
In een brief [dd. 24 juni 2009] aan het Bestuur van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch heeft de groep 'bezorgde leden' nogmaals het vertrouwen in dat bestuur opgezegd. Als reden noemt de groep: ‘Gelet de gedane uitspraken en het optreden van het bestuur in de Algemene Leden Vergadering’ [ALV, dd. 2 juni 2009]. Die vertrouwenskwestie werd dus in die rumoerige ledenvergadering eerder gesteld. Maar met een handgeklap werd toen door de aanwezige 300 [minus 40] leden alsnog aan Jo Timmermans - in zijn aanhoudend voorzitterschap [tot benoeming nieuwe voorzitter] -steun betuigd.

De bezorgde leden schrijven verder, dat naast die 300 er nog 2700 leden bestaan die bij die ALV niet aanwezig waren.
Ook verwijst de groep naar de column van Henk Mees in het Brabants Dagblad [dd. 6 juni 2009], die de vereniging maar een 'raar clubje vrijwilligers' vindt. 'Als klapvee schaarde zij zich in een opperste Sovjetsfeer achter 'dictator' Jo Timmermans en joelde massaal als een van de weinige kritische leden het lef had om op te gaan staan. Zover is de democratie gezonken in een vereniging met meer dan 3.000 leden,' aldus het hoofd stadsredactie van het BD.

Merkwaardig vinden de’ bezorgde leden’, dat het bestuur een betaalde advertentie in de FC Den Bosch Krant [dd. 5 augustus 2009] plaatst om zich tegen de berichtgeving in het Brabants Dagblad af te zetten. ‘Eenzelfde bestuur dat geen communicatie pleegt met de groep die zich zorgen maakt over de bestuurlijke ontwikkelingen binnen de vereniging. Voorzitter Jo Timmermans weigert ieder gesprek’.
‘Mocht het bestuur haar eerder geuit voornemen van intimidatie zoals bijvoorbeeld de dreiging met smaad naar de voormalig secretaris of het uitsluiten van een oud-voorzitter aan overleg met de erfgoedclubs effectueren, dan zal niet geaarzeld worden het stadsbestuur daarover te informeren, ‘aldus de brief die ondertekend is door Jan Grooten. Adviseur Coen Free en de leden van ’de Kring Vrienden’ hebben ook een brief van gelijke strekking ontvangen.