Nieuwe voorzitter ‘De Kring’ Joop Thissen

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-01-2010 | Gewijzigd op: 18-03-2010
  Joop Thissen [*, Den Bosch, 8 februari 1944] , kandidaat-voorzitter van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch.
 

Het bestuur van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch heeft Joop Thissen* voorgedragen als beoogd voorzitter van de grootste Bossche heemkundekring.
Thissen , die sedert 1 november 2008 kandiaat-bestuurslid werd en in de ledenvergadering van 2009 officieel bestuurslid, maakt kans gekozen te worden in de opvolging van Jo Timmermans op de Algemene Ledenvergadering van mei 2010. Op dit moment is er nog geen tegenkandidaat bekend.
* zie cv onderaan artikel

De 60-jarige Timmermans, die in 2008 aankondigde om gezondheidsredenen afscheid te nemen, plakte aan zijn bestuurschap nog een jaar vast mede als gevolg van de ‘ongeregeldheden' van mei 2009.

De zakenman Thissen, directeur van liftenbedrijf Lödige Benelux, manifesteert zich in ‘de Kring’ als opleidingsfunctionaris, zowel voor de stadsgidsen als voor de schippers. Ook in zijn eigen bedrijf komt hem Bedrijfs Hulpverlening [BHV met specialisatie reanimatie] goed van pas.
Leden die gepolst werden over deze kandidaat, vinden hem een - potentieel - goede bestuurder. Thissen heeft ook nog heraldiek als hobby. Zo had deze gildenbroeder [Bossche Oude Schuts] een klein aandeel in de opgeknapte gildenborden van de Bossche gilden, die in het Jeroen Boschcentrum komen te hangen.
Nieuwkomers in het bestuur
Het bestuur staat de volgende verschuivingen/vernieuwingen te wachten: Antoinette de Vries [beoogd secretaris] in de opvolging van Frans van Sundert, Peter van Gurp externe betrekkingen in de opvolging van Eric Overdijk en Johan Strang, die P& O gaat doen.
Raad van Advies
De Raad van Advies leed door het vertrek van Jac. Stienstra, Herman van den Heuvel, Cor Gilhaus, Arnoud-Jan Bijsterveld, Rolf Hagen en Wies van Leeuwen bloedarmoede. Coen Free, krijgt als enige overgeblevene van die Raad versterking door de te verwachten benoeming van de oud-minister-president van de Oeteldonksche Club en voorzitter van Maritiem Rob van de Laar, oud-eigenaar/directeur van Boekhandel Adr.Heinen Ton Meulman en docent Vincent Verstappen.

*Levensloop  Joop Thissen
Joop Thissen [*8 februari 1944] is een Bosschenaar en opgegroeid in de Sintstratenbuurt [ Boschdijkstraat].

Thissen die gehuwd is en twee zonen heeft, was vanaf 1976 algemeen directeur voor Lödige Benelux, een machinefabriek in hijs- en hefwerktuigen waarvan 5 jaar in Duitsland als lid van de hoofddirectie.
Thissen, die in februari 2009 stopte Thissen met werken en van zijn pensioen geniet, werd per  1 januari 2009 commissaris van hetzelfde bedrijf.
Thissens hobby’s zijn: vanaf 1980 tot 2008 privé piloot motorvliegen en zweefvliegen.
vanaf 2000 zeezeiler

Acht jaar voor zijn pensionering kreeg Thissen,  zoals hij meldt, meer tijd  om ook actief bezig te zijn met zijn belangstelling voor de Bossche  cultuur/historie.
Inmiddels is hij vanaf 2006 gediplomeerd stadsgids en vanaf 2007 torengids en heeft daarop nog eens - in 2008 - de opleiding St. Jangids afgerond.

Dankzij zijn eigen kennis [ docent via het 'eigen'bedrijf Lödige] werden alle stadsgidsen, objectgidsen, schippers, vrijwilligers van het Oeteldonks gemintemuzejum en museum Slager van een certificaat  LRH (Levens-Redende-Handelingen) en reanimatie. voorzien. Via dat  certificaat konden de gidsen verder worden opgeleid voor reanimatie met een AED (Automatische Externe - defibrillator)apparaat.
Thissen zit ook in de commissie Bij- en Nascholing stadsgidsen, is lid van het CCC en lid van de werkgroep Jeroen Bosch-500.

Thissen werd op de ALV [mei 2009] officieel tot bestuurslid, met de portefeuille personeelszaken en organisatie, aangesteld. 

Terug naar boven