4 nieuwe muurstenen met Bossche spreuken

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-04-2010 | Gewijzigd op: 23-04-2010
Vanmorgen -dinsdag 20 april 2010 – zijn in Petit comité in de Hinthamerstraat en op de Hekellaan vier panden versierd met een Bossche spreuk. Panden voorzien van een Bossche tekst, naar idee van Domien van Gent, is het streven van de Werkgroep Het Kleine Monument van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch.
In de Hinthamerstraat betreft het Bloemsierkunst Monique De Klein op nummer 136 met de steen ‘Rikkemedaosie’ [aanbeveling], pand nummer 177, het Jeroen Boschhotel, waar de steen ‘ ‘t Is klaor goeje botter!’ nog moet worden aangebracht. En nummer 202 Bloemist Van Prooijen met de steen ‘Wenne Koekwaus’.
In voorpui van Hekellaan 60, het woonhuis van Fred Sterk en Truike van den Eerenbeemt, werd de steen met de tekst ‘Abbescheje veur alle putjes, niks roeps!’ onthuld.

   
   
   
-Boven: het pandje De Ossekop op Hinthamerstraat 202 van Peter en Angelique van den Broek, waar bloemist Van Prooijen is gevestigd.
-Boven: Daniëil van Schijndel van de Broodspecialist deelt de koekwaus uit.
-Rechts boven: Pandeigenaar Peter van den Broek onthult de muursteen met de tekst: 'Wenne Koekwaus!'
-Rechts: Met de overhandiging van het boekje 'Oe gotte kèk daor 'dankte werkgroepvoorzitter Lammers Peter en Anqelique van den Broek.

foto's © paul kriele, 20 april 2010.

 

Er zijn intussen 35 stenen onthuld en er komen er nog twee bij: ’t is klaore botter en ‘Van wie bende gij er eentje’.
Bij Hinthamerstraat 202, het pand van bloemist Van Prooijen, dat eigendom is van Peter en Monique van den Broek, legde Daniël van Schijndel van de Broodspecialist, de bakker van o.a. de koekwaus, het verhaal van het ‘bijzonder lekker kuukse met een gat erin’ uit.
En omdat de steen ‘Wèenne Koekwaus’ werd onthuld trakteerde Daniel de aanwezigen op die lekkernij, waarvoor 2 jaar geleden het hernieuwde bakkersrecept werd bedacht.

Na de onthulling ontvangen de eigenaars van de ‘Ossekop’, zoals de naam van het pand is, Peter en Angelique van den Broek, van de voorzitter van het Kleine Monument het boekje met de historie van dit muursteenidee.
Nort Lammers bedankt hen daarbij in stijl:
Dè ge bedankt bent dè witte. Jullie waren gelijk enthousiast om een Bossche spreuk aan te brengen, maar een echte vette!’

Hotel Jeroen Bosch op Hinthamerstraat 175, waar de muursteen 't is klaore goeje botter' * nog ingemetseld gaat.

*Het is allemalal op niveau/op kwaliteit]


foto © paul kriele, 20 april 2010.

Voorzitter Nort Lammers van de Werkgroep Het Kleine Monument  kondigde aan dat er vorderingen zijn mbt de huisnamen op de gevels waartoe in 1965/65 door architect Jan van der Eerden  het intitiatief werd genomen, maar dat  verwaardloosd raakte.
Hinthamerstraat 177 krijgt als eerste [pilotproject] een dergelijk naambordje terug.

 

Pand Hinthamerstraat 136, Bloemsierkunst Monique de Kleijn.

De reeks muurteenonthullingen was begonnen bij de actieve Monique de Kleijn, die aanhoudt om haar collegae- winkeliers bij de straat-promotionele activiteiten te betrekken.

Een zonnig dagje met een stralend-actieve winkelierster.
Monique de Kleijn van de gelijknamige bloemsierkunst, beveelt  zich op deze foto zelf aan ... :  'rikkemedaosie' staat op de muursteen gegrifd. De steen met Bossche spreuk werd op initiatief van de werkgroep 'Het Kleine Monument' op dinsdag 20 april 2010 onthuld
.

foto © paul kriele, 23 april 2010.Pand Hekellaan 60

Truike van den Eerenbeemt kent de leden van de werkgroep, Nort Lammers en Frits Keser al vanuit haar jeugd. Ze waren binnenstadsbewoners en komen uit dezelfde parochie St.Jan.
Trui is jaren uit de stad weggeweest en woonde - na haar eerste huwelijk met Hörmann - met Fred Sterk in een boerderij aan de Amstel.
Nort, die een jaar of twee geleden hoorde dat het echtpaar terugwilde naar Den Bosch, zei: ‘Maar dan wel binnen de wallen’.
Van rijksarchivaris kreeg Truike, die in haar werkzame leven bibliothecaris was in het Noordbrabants Museum ten tijde van de vestiging in de Bethaniëstraat, de handdoek Erfgoed Brabant cadeau, die de muursteen nog even verscholen houdt.
Zelf had ze ook een spreuk in gedachten ‘Verrèkte Blauwverver [pocher], maar het werd een spreuk die haar herinnerde aan de fijne en gelukkige jeugd die ze in Den Bosch heeft gehad.

De onthulling door het echtpaar Fred en Trui Sterk- van den Eerenbeemt op Hekellaan 60. foto's © paul kriele, 20april 2010.
Deel van de meters lange muursteen met daarop 'Stadsherberg 't Pumpke 1917-1970'. Alles wat je hebt [gewonnen] dat geld tniet meer..

Emotioneel en ook erg persoonlijk heeft Trui van den Eerenbeemt die tijd in en rondom het ouderlijk huis in de Nieuwstraat beleefd. ‘Die jeugd werd de bron en de inspiratie van mijn verdere leven,‘ vertelt ze bij een kop koffie en een brandenwijntje die Fred de gasten na afloop in het voormalig woonhuis van de familie Bosmans serveert.
Maar die terugkeer, zoals ook Nort en Ria Lammers, die vanuit een buitenwijk naar de binnenstad terugkeerden, riep niet meer die sfeer en beleving op uit hun jeugdjaren. Truike: ’De stad is aan het vercommercialiseren. Kijk naar de St.Jan waar een lift komt om de beelden te kunnen bekijken..’.
Doe toch voorzichtig met het erfgoed. Houdt rekening met de mensen voor wie het gebouw is bedoeld. En zo volgden nog vele anekdoten, verteld op – ook weer - historische grond.
Voor het, speciaal voor Jan Bosmans op zijn oude dag tot appartement ingericht, bijgebouwtje van nummer 60, bewaart de familie een meterslange muursteen met daarop: ‘Stadsherberg ’t Pumpke 1917-1970’. Dat tijdperk omvat – deels - ook de periode uit Truikes jeugd, die zij ‘warm en besloten’ noemt.

Ook aan Trui en Fred bood voorzitter Nort Lammers het boekje ‘Oe gotte kèk daor’ aan met de mooie woorden:
Net te goede kommen wonen
Met respect weer teruggekomen in de ouwe hertogstad,
Hèdde gelijk un Bossche spreuk op oewen kiet gevat.
En wèe veur ene.’


In zijn dankwoord sprak Lammers tot de belangstellenden over het effect en het succes van de spreukenstenen:
‘Het is fijn en emotioneel om te horen wat Truike vertellen had. Ik merk wel uit haar verhalen en uit die van haar voorgangers, dat het Kleine Monument veel heeft aangericht. Daaruit blijkt wel dat de spreuken een mooie landing hebben in de stad.’
Truí droeg de steen en de spreuk op aan haar zusje Nathalie, met wie ze in haar kinderjaren dagelijks naar de lagere Mariaschool in de Ruissche Poort liep.


Terug naar boven