Advies van advocaat dissidenten Kring Vrienden

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-06-2010 De vier dissidenten van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch hebben een advocaat, gespecialiseerd in juridisch recht, advies gevraagd omdat ze de voortdurende manipulaties en intimidatiecultuur van voorzitter Jo Timmermans helemaal zat zijn. 
Mr. Plagge lid van de Commissie Mededinging en Ordening van de SER zegt hen:

- dat een royement niet aan de orde is en iedere rechtsgrond mist

- doordat er meerdere statutenwijzigingen zijn, adviseert hij de behandeling naar  2011 te verplaatsen.
-Stichting [Binnendieze] en de Vereniging [Kring Vrienden] zijn geen gescheiden entiteiten. Verantwoording en controle door de leden is redelijk.
-Dat het bestuur zelf een erelid uit de eigen gelederen benoemt is onzuiver. Er moet een bestuursbesluit aan ten grondslag liggen.
-Het notarieel proces verbaal van de notulen van de ALV van 2009 is onjuist

Het juridisch advies van mr. Plagge is gericht aan de leden en aan het bestuur van de 'Kring Vrienden'.