Vragen Blb en D66 over financiŽn Binnendieze

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-06-2010 | Gewijzigd op: 28-06-2010
-----

Na de Blb, bij monde van voorzitter René Spermon staande de ALV van 'de Kring' en vervolgens ook door D66 [per brief dd 28 juni 2010] komen er meer vragen over de financiën en over de afspraken [verpachting] en opbrengsten rond de Stichting Binnendieze.
Alhoewel er in de vergadering van vrijdag 25 juni j.l. al wel enige duidelijkheid [met name van het vermogen en de pandenaankoop] werd verstrekt, is er nog steeds geen gedetailleerd inzicht over de geldstromen van de stichting, evenmin over de verantwoordelijkheden van de 3 bestuursleden, die zowel in de Vereniging als in de Stichting
zitting hebben.

D66 stelt nav perspublicaties rond de Kring Vrienden van 's-Herotgenbosch in de week van 21-26 juni 2010,
aan het College van B&W vragen:
-over de achtergronden van de concessie die aan de Stichting Binnendieze  is verleend
- over de financiële verantwoording en de voordelen uit die concressie aan 'de Kring' 

D66 vraagt
-ook om verslagen en rapportages mbt de rondvaarten, die onder de verantwoordelijkheid van de stichting Binnendieze vallen
-evenals om de verslagen van het afstemmingsoverleg dat, zoals de voorzitter in de ALV zei, een paar keer per jaar [..]
plaatsvindt tussen het Stichtingsbestuur en de Gemeente.

D66 stelt dat de Gemeenteraad over die rapportages en verslaglegging behoort te beschikken, zo blijkt uit haar brief van 27 juni 2001.

Eerder had ook al René Spermon [in eigen persoon, maar zij is voorzitter van de Blb] staande de vergadering van vrijdag 25 juni j.l.,  met name over de verantwoordelijkheden van drie bestuursleden vragen gesteld, mede vanwege de risico's die er door hun dubbele posities, in zowel de Vereniging als in de Stichting, gelopen kunnen worden.