Kringbestuur komt met financiŽle verantwoording

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-07-2010 | Gewijzigd op: 26-07-2010
Het bestuur van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch komt komende week met een communiqué, als uitvoerige toelichting op het financiële doen en laten van de Stichting Binnendieze, die de vaartochten regelt.

‘Maandag 26 juli 2010 wordt de laatste hand gelegd aan dit verhelderend verslag,’ zegt voorzitter Joop Thissen. Die ook aangaf dat met dat communiqué alles gerectificeerd wordt en er geen vragen zullen overblijven’.

Thissen: ‘De prioriteit is dat de leden en de vrijwilligers dinsdag als eersten dat verslag in de bus ontvangen.
Ook de gemeente en de pers zullen een exemplaar bekomen. Ik hoop dat zij [de media] er discreet mee omgaan en dat niet de leden vooraf al de inhoud ervan in de krant kunnen lezen [..].’
In dit weekeind zijn onder meer voorzitter Joop Thissen, penningmeester Marcel van Heeswijk en secretaris Antoinette de Vries druk in de weer om het verslag op tijd de deur uit te krijgen.

Het nieuwe Kringbestuur met vlnr. penningmeester Marcel van Heeswijk, voorzitter JoopThissen en secretaris  Antoinette de Vries. Rechts het nieuwe bestuurslid Peter van
Gurp.

foto © paul kriele, 25 juni 2010. 

De financiële verantwoording volgt op de aanhoudende commotie in de recente ALV* en de reeks artikelen in het Brabants Dagblad.
Bastion Oranje had zich eerder meer terughoudend opgesteld en slechts bericht over de statutenwijzigingen en bepaalde transacties van de stichting Binnendieze**.
Nog eerder –in de ALV van 21 mei 2008 -had Bastion Oranje de voorzitter ondermeer bevraagd over de kunstaankopen door een Heemkundekring [!] van € 30.000. Maar die vraag schoof Timmermans toen naar een na hem volgend tijdperk [.].

*Zie voor verslag van 'Minder heftig maar bewogen ALV' dd. 25 juni 2010: ALV

Oud-voorzitter Nort Lammers verweet kort voor de ALV van 25 juni j.l. Bastion Oranje over een te eenzijdige en nogal negatieve berichtgeving**. Lammers zei dat de redactie zich nogal fixeert op de statutenwijziging [mond snoeren van de leden] en te weinig de positieve kanten van de vrijwilligersorganisatie belicht. Later zie Lammers in een toelichting: ‘Als er vragen over de stichting Binnendieze zijn, dient men zich tot de gemeente te wenden[..].’ Een opmerkelijk standpunt voor een oud-Kringbestuurder.

**Artikelen Bastion Oranje: Onderaan voor verwijzing naar artikelen.

En des te opmerkelijk omdat in diezelfde ALV van 25 juni 2010 - nog onder leiding van voorzitter Jo Timmermans - ‘de krant’ werd verguisd. Juist omdat de daar aanwezige redacteuren Henk Mees en Robèrt van Lith op onvolledige en onjuiste wijze de weinig transparante positie van de stichting Binnendieze aan de kaak hadden gesteld en te suggestief en vooringenomen over de transactie rond het pand Parade 12 hadden bericht.
Tja ‘vooringenomen’ : Op dat moment bleek nog niet dat voorzitter Timmermans, die zich voor de bewuste afgelaste ALV van 2 juni 2010 emotioneel onbekwaam had gevoeld als voorzitter op te treden, diezelfde middag een notariële acte had ondertekend over diezelfde aankoop …. .

Royement ondanks democratisch gehalte
Teleurstellend was, dat de leden zich gewillig en gedwee en al applaudisserend achter de stellingname van Timmermans schaarden.
Zoals bekend werd op diezelfde ALV -op voorstel van Joop van Dijk - de groep dissidenten [Joseph Grooten, Martijn Groenendijk en Will Hoeben van wie de laatste twee aanwezig waren] vanwege hun aanhoudende, suggestieve en inbrekende kritiek met onmiddellijke ingang hun lidmaatschap ontzegd. ***
Inhoudelijk is dat royement voor een democratisch geleide vereniging een aderlating. Strategisch gezien betekent de lidmaatschapintrekking een nogal resolute rem op een – zo moet gezegd zijn - nogal drammerig, aanhoudend en weinig structureel, noch diplomatisch gevoerde beleid van deze vier.

Twee van de vier dissidenten, Will Hoeben [l.] en Martijn Groenendijk, die op de ALV van 25 juni 2010, samen met   Joseph Grooten, uit de vereniging werden gezet.***

foto © paul kriele, 25 juni 2010.

Het ware beter geweest dat, in deze vereniging die zegt democratisch geleid te worden, enkele leden waren opgestaan om de organisatie op een meer gestructureerde en rustig verwoorde manier ter verantwoording te roepen. Dat hadden de vier dissidenten – op hun manier- wel getracht. Maar.. die waren de zaal uitgestuurd.

Al met al volgt er door de publicaties in de media dan toch een financiële verantwoording van het Kringbestuur dat steeds elke inzage in de stichting Binnendieze had weten te blokkeren.
Het is dus afwachten. Maar de vraag rijst nu al of op alle details, zoals cadeautjes aan de leden, kunstaankopen en bestemming van de Binnendieze-opbrengsten, wordt ingegaan.

*** Royement:
-Over het royement van de oud-voorzitters Cor Gilhaus en Herman van den Heuvel zou het bestuur zich nog intern beraden.
-Karel Burger-Dirven: Opmerkelijk is dat Karel Burger-Dirven  vanhet Kringbestuur ook een brief heeft ontvangen met een royement. Burger Dirven bestrijdt dat hij ooit enige bemoeienis heeft gehad met deze 'dissidentengroep' en vroeg de redactie van Bastion Oranje zijn naam, die we eerder als dissident publiceerde, van de site te halen.

Politiek aan zet
Met een dergelijk communiqué is echter de kous nog niet af. Nu is de politiek aan zet. Intussen hebben Jan Smit van D66 en André Rotman van TROTS op Nederland aan het College van B&W vragen gesteld over de positie en verantwoording van de Stichting Binnendieze en de verantwoordelijkheid van de gemeente bij het verpachten van gemeentelijk eigendom.


** Artikelen Bastion Oranje:  'Nieuwe statuten beperken inspraak' dd. 25 mei 2010, artikel ‘Stichting Binnendieze opnieuw breekpunt’ dd.24 -6-2010 en artikel ‘Dissidenten schakelen advocaat in’ dd. 25 -6-2010. 

Terug naar boven