Communiqué Kring lost niet alles op/vragen blijven

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-07-2010 | Gewijzigd op: 31-07-2010

Vandaag 30 juli 2010 hebben ook de leden van het bestuur van de Kring Vrienden van’ s-Hertogenbosch [’de Kring’] het communiqué, als financieel/organisatorische verantwoording, ontvangen.

Die unieke! verantwoording is des te opvallender- omdat zij plaatsvindt na perspublicaties die door de toenmalig Kringvoorzitter Jo Timmermans beschimpt werden en nu worden gekwalificeerd als ‘onvolledig en tendentieus’.

Daarbovenop zegt het bestuur in het communiqué ook nog dat ‘..zij er steeds voor heeft gekozen verantwoording af te leggen aan de leden..’.

Vervolgens stelt het Bestuur [vetgedrukt en bijherhaling] dat zij ‘..een onafhankelijke en volledig zelfstandige cultuurhistorische organisatie is, die geen verantwoording verschuldigd is aan de gemeente’.

Vragen aan B&W over buiten proportionele winstmarges
D66 is- na de ontvangst van dit communiqué- een van der eerste fracties die daarop reageert.
Eerder stelde de raadsfractie al vragen aan B&W over de monopolipositie van de Stichting Binnendieze, waarbij kritische vragen werden gesteld over over de relatief hoge verdiensten van de stichting uit de vaarrtochten.
De nettowinstmarges  lopen de afgelopen jaren uiteen van 15-29 %.  D66 wil die winsten terugbrengen

Intussen gaat het bestuur in een ander deel van haar brief van 28 juli 2010 er van uit dat de verpachting van de Binnendieze aan de stichting Binnendieze loopt tot 2019. Juist om reden van die hoge winst marges en om een transparantie in de financiële status van de stichting Binnendieze te bereiken wenst D66 juist een openbreken van dat contract, dat formeel afloopt in 2013.
Maar in het communiqué verklaart het bestuur dat ‘..die Stichting Binnendieze juist de steunpilaar is van de vereniging en financiële en andere aspecten regelt.’ Zeg maar: bepaalde projecten en bijzondere uitgaven financiert. Dat is gedaan om de leden te vrijwaren van financiële risico’s en abonnementverhogingen, zoals eerder dreigde te gebeuren.

Maar op die stichting Binnendieze –nogmaals –heeft de gemeente op geen enkele wijze toezicht, staat er verderop te lezen. Deze zin kan als een reactie worden opgevat van het Kringbestuur na perspublicaties en politieke vragen [van D66 en TON] om meer toezicht vanuit juist de gemeente.

Dan volgt nog een hoofdstuk over de financiële verantwoording betreffende de jaarstukken, de eindafrekening Stichting Binnendieze e.d.. Daar wordt aan voldaan het klopt allemaal en op die stukken zijn geen vragen gevolgd van de fiscus en een accountantsverklaring is niet nodig. Ze zijn goedgekeurd en er is regelmatig met de gemeente overleg, zo stelt min of meer het Kringbestuur.
Juist daarover werd het bestuur bekritiseerd en de gemeente ook omdat ze die stukken zo maar heeft laten passeren en de frequentie van dat overleg niet aanhield.

Veelzeggend stelt het Kringbestuur: ‘Zo lang de stichting Binnendieze voldoet aan haar verplichtingen *kan de overeenkomst tussen de gemeente en de stichting Binnendieze, niet worden verbroken’.

*Opmerking:  De publicaties spreken dat juist tegen tav geregeld overleg en afrekening, waarover ook door de politiek vragen zijn gesteld,
Cadootjes 
Als detail, maar daarover werden zowel in 2008 als recentelijk vragen gesteld, verdedigt het bestuur haar uitgaven van de twee altaarretabels [Engelenfiguren] en haar aandeel in het Oordeelspel en het cadeau aan het Oeteldonks Gemintemuzejum [maskers] met het feit dat ‘.. de Kring een culturele verantwoordelijkheid heeft’.

Ook de fractievoorzitters, het College van B&W en de pers hebben, naast de leden en vrijwilligers van ’de Kring’ het communiqué reeds ontvangen


Terug naar boven