'Kring Vrienden’ koopt pand in Lombardje

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-12-2005 De Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch heeft een kantoorpand in het Lombardje aangekocht. Het gaat om het kantoorpand, gelegen achterin het Lombardje dat eigendom is van Jean Paul Malherbe de Juvigny.  Het pand ligt - hoewel wat verscholen - vlakbij het Stadskantoor en aanleunend aan het toekomstige museumkwartier. Het langszij de Binnendieze gelegen perceel biedt - naast een baliefunctie - ook veel kantoorruimte waaraan bij ‘de Kring’ behoefte bestaat. 
De heemkundekring was al lang op zoek was naar een eigen pand. Voor vijf jaar kon worden ingetrokken bij het Prentenmuseum in de Verwersstraat 19a. Dat contract, waaronder ook de uitwisseling valt van beheer van het museum van Jo Timmermans [tevens voorzitter van de ‘Kring Vrienden’], loopt per 1 april 2006 af.


Zicht op het nieuwe Kringhuis vanaf de Wolvenhoek [r]. Het was in eigendom van Malherbe de Juvingy .
Rechter foto: zicht  op Kirngpand vanaf de steeg langs de parkeergarage Wolvenhoek [l]. 
Vooraan de panden van Jean Paul Malherbe de Juvingy  en achteraan het kantoorpand van Rens den Otter die daar en in de belendende panden hotelkamers wil inrichten.

foto's © paul kriele, 7 december 2005.

In het Lombardje, langszij de Binnendieze, staan de percelen deels van Rens den Otter en van Jena Paul Malherbe de Juvigny. Aan beide zijden van het min of meer wit/grijs gestuukte pand komen twee nieuwe stadsvilla's.

De Kring heeft in haar ruim 30-jarig bestaan kantoor gehouden in Huize In de Put in de Karrenstraat/Tweede Korenstraatje, in het complex Royal naast Den Otter[ Visstraat], en kort erop ook nog in de Kruisstraat, maar begon in de jaren 80 op de Stationsweg. Eind 2000 verhuisde de Kring naar de Verwersstraat 19a inpandig met het Prentenmuseum.

De toegang naar het Klein Lombardje.Het hoekpand is nog altijd in beheer bij Stadstoezicht. De gemeente wil dit pand om strategische redenen niet afstoten.

foto © paul kriele, 6 december 2005.
 
Terug naar boven