3 nieuwe muurstenen 'Domien van Gent' onthuld

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-09-2010 | Gewijzigd op: 21-09-2010
De werkgroep “het Kleine Monument” van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch heeft op dinsdagmiddag 21 september 2010 een 3-tal spreukenstenen van Domien vanGent onthuld. Het totaalaantal komt nu uit op 40 muurstenen in de stad.
Dit keer gaat om de panden Handelskade 13-14, bij Populier Tuinmeubelen van Roger Schouten, waar de steen 'Spul van de Rul' werd onthuld.
Bij Kruisbroedersstraatje 17, waar Bert Vennix woont, zit de steen “Van wie bende gij d’r eentje?” in de zijmuur boven de Binennedieze.
 Tot slot komt Beurdsestraat 2 in beeld, de woning van de familie Spermon-Marijnen, waar de steen met “Ochèrrem” is ingemetseld, een herinnering aan de vorig jaar overleden Oma Marijnen, die Ochèrrem toch' als stopwoordje gebruikte.

*In het artikel van17 september 2010 jl. staan de muurstenen in detail gefotografeerd. zie 3 muurstenen

Handelskade: pand Populier tuinmeubelen van Rogier Schouten

foto's © paul kriele, 21 september 2010. Het  moment van de onthulling aan de Handelskade door Michelle Willems, de vriendin van Rogier Schouten. Rechts moeder Marijke Schouten.
Inhakend op de muursteen Spul van de Rul was de pas gerestaureerde ijscowagen van De Rul preesnt waar Marcel Ploegmakers een gratis ijsje uitdeelde. Op de achtergrond links Nort Lammers, voorzitter van de Werkgroep Het Kleine Monument en dan Michelle Willems en Rogier Schouten en de ouders van Rogier Marijke en Paul Schouten. Rechts Sjef Beekwilder en de ijsco uitdelende Marcel Ploegmakers.

Nort Lammers: 'Het is hier niet alleen gezellig, het is ook erg waardevol in de ogen van mij als voorzitter van het Kleine Monument en in de ogen van de steenhouwers. Want als je zo'n steen op je facade hebt, dan behoor je bij de steenhouwers,' lichtte Lammers in een voleerd en natuurgetrouw Bosch dialect toe. 'In de buurt zit ook de steen 'Wè wit uwes?' Nou die vraag stel ik aan u" Wat weet u van het Bossche dialect?
Lammers had voor Schouten, als de nieuwe steenhouwer, een cadootje meegebracht: het buukske van Domien van Gent die de geestelijke vader achter deze spreuken is. Domien lanceerde ooit de allereerste muursteen, maar daar bleef het bij. De Werkgroep Het Kleine Monument nam dat idee over. Het boekje is getiteld naar die steen: 'Oe gotte kèk daor'.

Lammers: ' Spul van de Rul past vergimmes goed bij Rogier zelves en ôk bij den Peer.

Pand Kruisbroedersstraatje 17 van Bert Vennix.
Links: de genodigden op de brug over de Binnendieze bij het woonhuis van Bert Vennix op Kruisbroedersstraatje 17.
Op de achtergrond de pastorie van de St. Cathrien
.
 
Voorzitter Nort Lammers en bewoner Bert Vennix halen de rode boerenzakdoek weg en daar verschijnt de steen met: 'Van wie bende gij er eentje'. Onder: De in 1935 geboren  Bert Vennix kwam met een oorkonde uit 1942 aanlopen, het 25-jarig trouwjaar van zijn ouders Bert en Truus Vennix- Smulders.
Het echtpaar kreeg negen kinderen van wie er nog drie leven. De jongste Bert zelf, en Jan die zich -wonend in Vancouver- John noemt en Trees in Sidney.

'Beste Bert, een echte Bosschenaar,' zo begon Nort Lammers hier zijn toespraak. 'Ge kent heel veel mensen Maar van wie bende gij er eentje?' Bert is er ene van Vennix. Ge wit wel van den dieje.'

Op bovenstaande foto is te zien dat Bert Vennix uitlegt wat er op de huwelijksoorkonde staat: het familiewapen [rechts onder], dat een ven voorstelt en  daaronder de X. Verder de H. Petrus van de Pieterskerk en de H. Catharina van de Cathrienkerk en het woonhuis van de Vennixen in de Vughterstraat,waar nu It's is gevestigd.

Pand van Jacques en Renée Spermon-Marijnen op Beurdsestraat 2.
Beurdsestraat 2, waar de steen 'Ochèrrem' werd onthuld.
De steen herinnert aan het stopwoordje van Oma Marijnen, die riep 'Ocherrem toch' als er wat aan de hand was, aldus Renée Spermon-Marijnen. 
Vnr Nort Lammers Renée Spermon-Marijnen en Jacques Spermon, die vanwege de grote energie die de bouw van het huis hem heeft gekost, van zijn vrouw de steen mocht onthullen.
De genodigden in de Beurdsestraat  met vooraan Bert Vennix en rechts bewoonster Renée Spermon naast Nort Lammers van het Kleine Monument. Links daarnaast Jacques Spermon.

foto's © paul kriele, 21 september 2010.
Rene Spermon toont het ontwerp van de 'Pelikaanfontein' die van de Hekellaan afkomstig is en op het nog te creëeren pleintje aan de Wweversplaats wordt herplaatst.

Nort Lammers: 'Hier op Beurdsestraat 2, bij de Spermons was het Veni vidi Vicie. We keken elkaar aan en het was al geklaard. Renée kennen jullie wel uit de krant. Ze doet veel voor de stad en dat wil ik hier toch wel gezegd hebben,' aldus Lammers, die onder een biertje met Renée de spreuk bedacht. 'Zij zat niet voor een gat gevangen en wilde iets dat aan haar moeder herinnert. Aldus kwam ze met 'Ochèrrem', moeders stopwoordje bij calamiteiten op de proppen.'

Lammers; 'De muursteen op Beurdsestraat 2 moet je van een afstand lezen. Hij is heel netjes en in een heel letterschrift gesteenhouwd.
Tot slot las de voorzitter van de werkgroep  nog een vers voor.:
Beste Jacques en Renée
De Beurzenkiet is niet meer
Verdwenen in de geschiedenis van de hertogstad
vroeger leefde het dialect zo echt
daarom is het zo te prijzen dat jullie hier het weer terugbrengen
Ochèrrem het Bossche dialect gaat dood, behalve in steen.


Na afloop van de drie ceremonies werden de gasten door het echtpaar Spermon in hun woning  licht culinair en spiritueel onthaald.


Terug naar boven