Vier geroyeerde 'Kringleden' krijgen verweermoment

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-10-2010 | Gewijzigd op: 13-11-2010
beircht dd. 13 november 2010 Dwangsom voor Kringbestuurbepaald
In zijn uitspraak van 12 november 2010 heeft de rechter bepaald dat het Kringbestuur  € 500 moet betalen voor elk dag die zij - na 31 januari 2011 -overschrijdt bij het uitroepen van een ALV vergadering, waarin de vier geroyeerde leden  [zie hieronder] gelegenheid krijgen zich te verweren.

bericht dd. 29 oktober 2010 Verweermoment voor geroyeerde Kringleden
In een kort geding dat gisteren -vrijdag 29 oktober 2010 -plaatsvond en aangespannen was door de vier geroyeerde leden van de heemkundevereniging Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch tegen het bestuur van 'de Kring', was de slotsom dat het Kringbestuur de vier gelegenheid moet geven tot een verweer.  De meest scherpe eis van de vier was schorsing van het royement.
De vier zijn Martijn Groenendijk, Will Hoeben  Joseph Grooten en Karen Burger Dirven. Na een langdurige en warrige zitting, zo meldt het Brabants Dagblad, moeten, volgens de voorzieningrechter, de vier vóór 31 januari 2011 de gelegenheid voor dat verweer krijgen, anders volgt er een -nog door de rechter in de uitspraak van 12 november 2010 te bepalen -dwangsom.

De vier werden in een chaotische ledenvergadering van 25 juni j.l., die door een nogal dirigerende voorzitter Jo Timmermans werd geleid, in een kort beslissend moment geroyeerd. Dat gebeurde na een interventie van het Kringlid  Joop van Dijk en met applaudiserende instemming van de aanwezige leden/vrijwiligers.

De ALV van juni 2010: Twee van de vier geroyeerde leden die zich liever 'verontruste leden' en zeker niet als dissidenten genoemd willen zien.

foto's © paul kriele,  25 juni 2010
De ALV van november 2008 die ook veel commotie veroorzaakte. Op de eerste rij de dissidenten, onder wie rechts oud-voorzitter Cor Gilhaus met naast hem Marianne Keser. Midden voor oud-secretaris Frans van Sundert. Daarachter in diezelfde 2e rij links Karel Burger Dirven, oud-voorzitter Herman van den Heuvel, Jan van Ee en Jospeh Grooten
foto © paul kriele, 25 november 2008.

-Zie ook de notulen van de ALV dd. 25 juni 2010 'Minder hefitg,wel bewogen Kringvergadering
-Ook boeiend om te lezen is het verslag [''notulen] van de ALV van 3 juni 2009 waarin 'de Kring' vóór Jo Timmermans koos, maar waarin diezelfde herbenoemde voorzitter ook een ellenlange retirade hield tegen diverse Kringleden', onder wie de tien dissidenten en de oud-secretaris Frans van Sundert.

Terug naar boven