Oude muurreclame Doomernik voorlopig geconserveerd

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-08-2008
De begin augustus 2008 in het zicht gekomen muurreclame van Doomernik verdwijnt voorlopig onder een verflaag.

foto © paul kriele, 2 augustus 2008.
Te dure restauratie
De reclame op de zijmuur van de Hema, waarover Bastion Oranje de werkgroep Het Kleine Monument op 3 augustus 2008 tipte, wordt voorlopig geconserveerd. De zwarte kapitaal letters die er in de jaren 30 van de vorige eeuw zijn opgebracht, attenderen op de Borstelzaak van Doomernik in de Snellestraat. Door de letters in het Tweede Korenstraatje onder een stuuklaag weg te moffelen kan een latere generatie alsnog over herstel en het in zicht brengen beslissen.
'Herstel op dit moment is een te kostbare zaak,' luidde het advies van de BAM, de gemeente en ‘de Kring’.  De uitslag van dit onderling beraad heeft Jo Timmermans, de voorzitter van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch, samen met de werkgroep olv Nort Lammers, aan Bastion Oranje meegedeeld.