Berichtenoverzicht 'De Kring

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-08-2008 | Gewijzigd op: 19-08-2008
Overzicht berichten:
De Kring Vrienden van' s Hertogenbosch
Bossche Heemkundevereniging met een 'droge'[ gidsen] en een 'natte' tak [rondvaarten].
speciale pagina Boschlogie [ook kinderBoschlogie]
Opening nieuwe balie van De Kring in ThadParade den bosch, 16 december 2007.
Nieuwe balie aan de Parade den bosch, 28 oktober 2007.
2e editie Tuinenwandeling den bosch, 6 juni 2007.
'Welstand' wijst podium nabij Grote Hekel af den bosch, 19 mei 2007
Poëzie op de Binnendieze den bosch, 19 mei 2007.
Opening vaarseizoen 2007 den bosch, 27 maart 2007.
Kring betrekt nieuw pand den bosch januari 2007.
Certificaten Boschlogie aan 20 gidsen uitgereikt den bosch, 13 december 2006.
De Kring groeit en onderneemt den bosch, 10 november 2006.
Armadavloot bij 20 jaar varen op de Binnendieze/ den bosch, 20 juli 2006.
Bossche encyclopedie geopend den bosch, 24 april 2006.
Drie nieuwe boten gedoopt/ den bosch, 13 april 2006
Kring springlevend te water/ [seizoen 2006] / den bosch, 12 april 2006
Diploma's 30 nieuwe stadsgidsen/den bosch, 1 april 2006.
Inkrimping Kring Vrienden-medewerksters - 8 december 2005
Kring koopt nieuw pand aan -6 december 2005
Infomarkt Boschlogie
Voorzitters en panden
-Prentenmuseum
-Tocht voor kinderen Villa Pardoes
-Nieuwe stadsgidsen

Link naar Verdiensten Jo Timmermans
Timmermans heeft 'de Kring' Omhoog gestuwd 22 mei 2008
Laatste vergadering voorzitter Jo Timmermans van 'De Kring' 21 mei 2008.
Jo Timmermans kritisch over gemeentelijke cultuurpolitiek den bosch, 4 november 2007.

=================
Opening nieuwe balie van De Kring in ThadParade   16 december 2007.
Jo Timmermans, die zondagmorgen 16 december 2007 een receptie organiseerde rond de nieuwe balie van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch, kondigde zijn yertrek aan ultimo 2009. ‘Alles heeft een houdbaarheidsdatum’, was het motief van Timmermans besluit. Het is alom bekend dat de Bossche mecanas met problemen aan zijn luchtwegen kampt. Timmermans maakte niet bekend waarheen het prentenmuseum, dat een modewinkel Westside gaat huisvesten, naar toe verhuist. 
Gastheer Harry Vermeulen de nieuwe directeur van TheateradParade was blij met in één keer zoveel nieuwe Vrienden in huis. 
De balie, die door Jo Timmermans -al stappend door een papieren gordijn - werd geopend, ligt links naast de hoofdingang, ofwel de voormalige [Parade-] bioscooptoegang. Timmermans, die al langer uitkeek naar een locatie op of nabij de Parade, toonde zich erg enthousiast over deze ‘A1-locatie en maakte dat -terwijl een seniorenorkestje van de Muzerije speelde - duídelijk met bloemstukken voor o.a.Ger van der Sterren de binnenhuisarchitect, die ook de andere locaties van de Kring en het Prentenmuseum heeft ingericht. 

Boven: De ingang van voorheen de bioscoop. Met het interieur van de nieuwe balie, dat verzorgd werd door Ger van der Sterren die al meerdere ruimten van 'de Kring' heeft ingericht. 
Rechts onder : wethouder Bert Pauli en museumdirecteur Charles de Mooiij.
Links onder: het seniorenorkest van de Muzerije o.l.v. Paul SpoelstraHierboven: Jo Timmermans die - als openingshandeling - door een papieren gordijn stapt.
Rechtsboven: proosten met directeur van TheateradP Harry Vermeulen en Cecile Satter-van der Laar, hoofd boekingskantoor van 'de Kring'.
Timmermans deelde mee dat in het nieuwe jaar wordt ingezet op een betere faciliteiten voor dit boekingskantoor.
Rechts: directeur Harry Vermeulen  en Judith Vink [financieel directeur] van ThadP.


foto's © gerard monté, 16 december 2007.


 Op deze foto 2e vl Charles de Mooij, directeur Noordbrabants Museum en uiterst rechts Herman van den Heuvel, voorzitter Monumentenzorg 's-Hertogenbosch en oud-voorzitter van 'de Kring'. Rechts: Jan van der Valk, de lang-st-e varende schipper op de Binnendieze. Rechts van hem Harrie Vermeulen. 

foto's © gerard monté, 16 december 2007.
 

Tot slot werden diverse personen bedankt met een bloemstuk, onder wie het echtpaar Vermeulen, gastheer en gastvrouw van deze ceremonie, Judith Vink mede-directeur van ThadP, ook Wilma Quekel, die de p.r. verzorgt en Cecile Satter-van der Laar, coördinatrice van de balie, deelden in de dankbetuigingen.

Cultuurliefhebber Jo Timmermans* kritisch over gemeentelijke cultuurpolitiek 4 november 2007.

Dat de Bossche mecenas Jo Timmermans van een erg welwillend College van B&W een Jeroen Boschcentrum in de schoot geworpen kreeg was volgens de keuze van Van Gaal een lijdensweg. Het meer specifieke antwoord van de man die tevens een groot deel van het Bossche erfgoed beheert luidt: 'Het bisdom werkte niet echt mee. Dat heeft me jaren gekost. Ze waren eerst al niet ’in ‘ voor een nieuwe bestemming van de Jacobkerk en wilde hem zelfs slopen. Dankzij de Rijksdienst voor Monumentenzorg is dat lot de kerk bespaard gebleven. Door doortastendheid en jaren lang volhardend optreden is dat monument toch een Jeroen Bosch Art Center geworden, hoewel het aanvankelijk een nieuw Prentenmuseum moest worden dat te krap behuisd raakte. Tussendoor kwam Rombouts nog met het plan om het pand van Invito op de Markt [aankoop op kosten van Timmermans] als Jeroen Boschcentrum in te richten.
Timmermans stelt de bezuiniging van de Bossche politiek aan de kaak: '‘Het stadsbestuur staat niet sympathiek tegenover kleinere podia [zoals bijv. de Bieb, Muzerije en Artots]. Den Bosch wil zo graag een stad zijn van toerisme en cultuur. In plaats van voorwaarde scheppend te zijn voor de kunstenaars, hakt ze de subsidie af van de kleine podia. Daar zit geen visie achter. Bij de kampioenen van hockey en basketbal staan ze vooraan, maar bij de kleinere laten ze het afweten.

Frans van Gaal interviewde Jo Timmermans voor de Culturele Salon.

foto's © gerard monté, 4 november 2007.
 
In het Jeroen Boschjaar [2016] kan de stad zich niet beter manifesteren door alle clubs en verenigingen uit te nodigen om -op welke kunstzinnige manier ook -Den Bosch als stad van Jeroen Bosch te laten zien. Dat kost de gemeente maar een kleine bijdrage. Door die opzet betrek je het publiek bij zo’n manifestatie, ‘ aldus een op dreef zijnde Timmermans.

Als ex-directeur van Center Parcs heeft hij kennis van zaken: ‘Ik weet wat de klant wil’.
Sprekend over het Stedelijk Museum dat nu aan zijn 4e en in 2009 ook nog aan zijn 5e verhuizing toe is, stelt Timmermans ‘…in zijn zakelijk leven nog nooit zo’n kapitaal vernietiging te hebben gezien.’
Van Gaal zocht bij Timmermans, als voorzitter van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch, ook naar mogelijke ambities om het directeurschap van het Stedelijk Museum erbij te nemen? ‘Nou nee, voor die miljoenen zou heel veel meer kunst gekocht kunnen worden,’ antwoordde Timmermans, die - als ie de job zou aannemen - eerst de marketing van het museum wil aanpassen. ‘Hoofddoelstelling van een museum is toch zoveel mogelijk bezoekers te trekken….? ‘
Van Gaal sloot af met de vraag uit het publiek of Timmermans een ambitie in de politiek heeft? ‘Ik vindt het wel mooi zo. Nu heb ik voor het een en ander nog de handen vrij. In de politiek gaat zoveel tijd zitten in praten. Als wethouder wordt je toch van alle kanten aangevallen. Politici verkeren daardoor vaak in een spagaat.’
Timmermans werd zondagmiddag 4 november 2007 in de maandelijkse Culturele Salon [Vughterstraat] door Frans van Gaal geïnterviewd.
Jeroen Boschcentrum is een belevingscentrum
=Er waren nog meer items die tijdens de Culturele Salon boven tafel kwamen, zoals het gebrek in het Jeroen Boschcentrum aan een echte Jeroen Bosch. Timmermans vond het een leuke vraag uit het publiek : 'Niemand in de stad heeft een Jeroen Bosch, voor zover we weten. Dat zou ik uiteraard leuk vinden, maar als er één musuem is dat werk van Bosch toekomt, dan is dat beslist het Noordbrabants Museum.
-Timmermans accentueerde meermalen dat het Jeroen Bosch Art Center geen museum is maar een belevingscenter. Naar Jeroen Bosch kijken heeft niets te maken met diens werken. Het gaat om de laagdrempeligheid. Voor slechts 5 euro bieden we dat en voor kinderen slechts 1 euro. 
Straks [in 2008] komen er maanden lang nog bussen vol naar Nederland. Deze Amerikanen doen per schip Europa aan. Ze worden met een bus van de haven van Rotterdam opgehaald om een dagje Den Bosch te doen. Daarbij inbegrepen zit: de Sint Jan, een Bossche bol en het Jeroen Boschcentrum .. !  

Timmermans lanceerde een paar inspirerende ideeën, die stukliepen op een kortzichtig College en een enkel bedweterige ambtenaar. 
Idee 1: een originele 'stoomtrein' [lopend op diesel] die op de lijn station - via Boschveld - naar de Rietvelden rijdt, en uitkomt in een enorm, tot erfgoedhuis, omgebouwde fabrieksloods. De Heinekenfabriek, waar vele rondleidingen worden verzorgd, vormt een tussenstop. Heineken sponsort met vervoer en een ontvangst deze attractie. Maar de een of andere ambtenaar vond het 'niks' voor Den Bodch: al die rook en die herrie van een stoomtrein [die dus op diesel loopt ] en dan door Boschveld... ? Dwaar had de gemeente zes jaar geleden, toen dit idee bij wethouder Jetty Eugster werd neergelegd, allerlei plannen mee. Er is nog geen schop de grond ingegaan. 
Als antwoord op zijn mecenasstatus geeft hij aan dat iedereen die wat geld heeft, de stad iets kan terugdoen ten gunste van al die groepen die zelf geen geld hebben.

Miljonair Timmermans
Jo Timmmermans is - voor de 2e keer- getrouwd met Gerdie Wilbers, de dochter van Piet Derksen. 
Uit zijn eerste huwelijk heeft Timmemrnas een zoon en dochter.
Derksen is de stichter van Sporthuis Centrum waaruit Center Parcs voortkwam. Een van de eerste parken ligt in het Noord-Limburgse Reuver. 
Derksen was traditioneel katholiek. Kenmerkend voor diens parken is het teken van het r.k. geloof. In elk park staat of een kapelletje, of een kerkje. Met zijn imperium verdiende Derksen en zijn vrouw Trude veel geld. De man was multi miljonair, geld dat hij in het buitenland, in stichtingen en in goede doelen [onder meer Levend Water en de Stichting Getuigenis van Gods Liefde ] belegde. 
Voor Derksen' dood 24 februari 1996 ontstond er onenigheid over de te verdelen erfenis.  Wikipedia meldt dat het kapitaal rond de 100 miljoen groot was. Na zijn dood werd het kapitaal verdeeld onder de kinderen en de zakelijke partners.
Jo Timmermans kreeg het deel van de Stichting Getuigenis van Gods Liefde in beheer.
Timmermans studeerde aanvankelijk wis-en natuurkunde, later aangevuld met bedrijfskunde.
Halverwege de jaren negentig kocht Timmermans van Paul van Rosmalen de westelijke delen [Verwersstraat nrs.19/19b ] van Borzo. Modeman Piet Thielen kwam in het oostelijk gedeelte [nr. 21]. De panden 19/19b waren bedoeld om zijn uitgedeide collectie prenten, kaarten en globes te kunnen onderbrengen. 
Via de formule museum maakte hij er, in fiscaal opzicht, een lucratieve transactie van.   

Lezing Hoffman over Jeroen Bosch
4 november 2007

Ed Hoffman, oud-geschiedenisdocent en Jeroen Boschkenner.
foto © gerard monté, 4 november 2007.
Na afloop hield Ed Hoffman, van wie binnenkort een boek over Jeroen Bosch uitkomt, een boeiende lezing over enkele van de werken van Boch, zoals Hoffman die zijn publiek weet te boeien, lid van de Boschboom, dat eerder over deze heemkundekring heeft gedaan. Meer over Jeroen Bosch en bijv. de lezingen door Ed Hoffman en Barend Vermet, zie pagina Jeroen Bosch.


Nieuwe balie Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch 28 oktober 2007.

De Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch betrekt per 14 december 2007 –operationeel per 15 december 2007- een nieuwe balie op de Parade. Links naast de hoofdingang en het bespreekbureau van TheateradParade is een aparte ingang gemaakt. Dat is de voormalige foyer van de bioscoop, die via de entree van TheateradParade toegankelijk blijft. Het contract met het Prentenmuseum liep april 2006 af en aansluitend werd najaar 2006 het nieuwe kantoor en bibliotheek en vrijwilligerslokalen in een aangekocht pand in het Lombardje in gebruikgenomen. De baliefunctie bleef toen -tot dus 15 december - in de Verwersstraat.
De Kring zal geen jaren in het huidige TheateradParadel blijven zitten, aangezien in 2010 wordt bepaald of er in 2015 ter plekke een geheel nieuw of een verbouwd multi-functioneel amusementspaleis gaat komen.
De Kring heeft in haar ruim 30-jarig bestaan kantoor gehouden in Huize In de Put in de Karrenstraat/Tweede Korenstraatje, in het complex Royal naast Den Otter [ Visstraat], en kort erop ook nog in de Kruisstraat, maar begon in de jaren 80 op de Stationsweg. Eind 2000 verhuisde de Kring naar de Verwersstraat 19a inpandig met het Prentenmuseum. 

2e editie tuinenwandeling6 juni 2007.

Enkele gidsen van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch organiseren voor de 2e keer een tuinenwandeling. Achter dit idee zitten Antoinette de Vries en Wilma Quekel die aan deze editie enkele nieuwe [7] tuinen wisten toe te voegen. Zij krijgen bij die opzet de hulp van het Koning Willem 1-College [opleiding Toerisme]. Zowel studenten oudere jaars als de wat jongeren assisteren in de begeleiding van dit zomers idee. De studenten worden beloond met een geste die toepasselijk is voor 'de Kring', en daarnaast een lunchpakket en een traktatie. De oudere jaars ontvangen voor hun inzet ook nog extra studiepunten.
Voor deze zondag de 17e juni 2007 zijn 800 kaartje beschikbaar, 200 meer dan vorig jaar. Eigenaren van een 20-tal tuinen van merendeels cultuur-historische monumenten hebben hun tuin opengesteld.
Antoinete en Wilma onderstrepen dat het behalve om planten en bloemen, ook om de cultuur-historie gaat. Dat aspect is uiteraard afgeleid van de Heemkundekring waartoe zij behoren. Zoals vorig jaar ook al bleek, is de belangstelling overweldigend en waren de kaartjes binnen enkele dagen weg. In een speciaal 'Bossche stadstuinen in bloei' staan de tuinen aangegeven . De deelnemers, die soms extra werk van hun tuin hebben gemaakt of een expositie hebben opgezet, zijn herkenbaar aan groen/witte vlaggen. 
------------------------------
Bij 10 jaar Muziek op de Binnendieze: ‘Welstand’ wijst vlonder Grote Hekel af 19 mei 2007.

Wat een cadeautje voor het 2e lustrum had moeten zijn, werd een afknapper: De veel besproken welstandscommissie heeft in de aanloop naar het 10-jarig bestaan van de Stichting ‘Muziek op de Binnendieze’ vorig jaar al laten blijken niet achter het podium in de Dieze bij de Grote Hekel te staan. Daar vinden al jaren op zomeravonden concerten plaats op een door Aannemer Van Drunen –om niet - geconstrueerd podium. Dat podium moet na de aanstaande jubleum-zomereditie worden afgebroken. Die zomeravondconcerten worden georganiseerd door de stichting Muziek op de Binnendieze, waarvan Jacques Quaars, Frans Sluyter, Frans van Kollenburg, René Bokslag en Jan Tervoort de bestuursleden zijn. De heren werden al drie keer ‘verjaagd’, want ooit begonnen die concerten bij de Wilhelminabrug [1989], werden voortgezet bij Dieske aan het Herman Moerkerkplein en vonden ook een keer plaats bij de nogal luidruchtige locatie De Vier Azen. De jubileumconcerten op de vlonder bij de Grote Hekel vinden dus voor het laatst plaats op 23 en 30 juni, 7 juli, 25 augustus en 1 en 8 september 2007. Per avond van 2 concerten kunnen 160 personen die uitvoeringen bijwonen.

Poëzie op de Binnendieze - Meer poëtische uitvoeringen op de Binnendieze zijn die onder de titel: ‘Met woorden over water’ van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch. Ruud Bokelo organiseert samen met schrijver, docent en dialecticus Cor Swanenberg vier woensdagavonden [half acht] op de Binnendieze. Daar zijn achtereenvolgens te gast: Cor Swanenberg [6 juni], Jan Willaert [20 juni], John Leddy [5 september] en Erwin Verzantvoort [26 september 2007]. Kaartverkoop [7,50 euro] bij een van de adressen van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch.

Feestelijke opening Vaarseizoen  27 maart 2007. 
Het vaarseizoen opent dit jaar op 14 april, zaterdags na Pasen. Daar gaan de dag ervoor wat feestelijkheden aan vooraf. Op vrijdag 13 april 2007 is er om 4 uur bij het nieuwe Kringhuis in het Lombardje voor het ’droge deel’[gidsen] van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch een symbolische opening. 


Links het nieuwe Kringhuis in het Lombardje. In de doorsteek is in de linker muur de muursteen - Dè'k jou hier nou zie - rechts ingemetseld.
- foto's © paul kriele, 14 april 2007.
 

In het Lombardje -nieuwe pand van de Kring - biedt de werkgroep het Kleine Monument [voorzitter Nort Lammers] een muursteentje aan met een Bossche spreuk van Domien van Gent. 
Van daaruit verplaatst het gezelschap zich te voet naar de Grote Hekel.
In het Voldersgat worden om 5 uur twee nieuwe – kleinere - boten gedoopt. Deze boten - Singelgracht en Zwarte Water - zijn erbij gekomen, naast de 2 andere, die speciaal de tocht door het nauwe Hellegat gaan bevaren.
Daarnaast zijn er nog 12 grote boten. Met drie ervan gaat 30 april 2007 het koninklijk gezelschap de korte vaartocht langszij de Zuidwal gaat maken.De Jeroen Boschroute, die ondermeer door dat Hellegat gaat en waarin, bij de Grote Hekel, ook een film ‘Hemel en Hel’ is opgenomen, is geheel vernieuwd.

Op het laatste traject -via de Groote Stroom - wordt bij het Oeteldonks Gemintemuzejum aangelegd. Daar kan men uitstappen voor een bezoek aan het nabij gelegen Jeroen Boschcentrum. Het is een van de wensen van Jo Timmermans om alle musea bij de vaartochten te betrekken en die, middels een op- en uitstapplaats te koppelen aan de vaartochten.

De Kring heeft ook een privé-vaarroute, die ’s avonds 18.00, 19.00 en 20.00 uur] over het feeërieke watertje gaat. Deze tocht die 90 euro per boot kost, volgt de historische route.
Inmiddels heeft ‘de Kring’ een nieuwe pr-functionaris gekregen in de persoon van Janny Viguurs, die Ilonka de Ridder is opgevolgd. De Ridder kan het vrijwilligerswerk niet meer met het drukke werk van haar pr-bureau combineren.

Feestelijke, maar wel individuele ontwikkeling in Lombardje  14 januari 2007.

In 1983 werd met veel tam tam door Moduul Makelaardij het nieuwe winkelcentrum Lombardje geopend. Maar bijna 25 jaar later is - tekenend voor de tijd -sprake van een individualisering, ondanks de feestelijkheden. 
=Eind december 2006 trok de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch in het nogal achteraf gelegen pand langszij de Binnendieze. Dat perceel op Klein Lombardje 14, gaat het kloppend hart worden van de bloeiende heemkundekring die vorig jaar 20 jaar bestond en naar de 3000 leden groeit. Dat nieuwe Kringhuis is vanaf de Waterstraat, vanaf het steegje tegenover 'de oude V&D' en via het steegje Klein Lombardje [overzijde Stadskantoor] bereikbaar.
=Medio februari 2007 opent de exclusieve damesmodezaak Cobra in het pand van voorheen Stadstoezicht. Dit voormalige bankgebouw van Mees & Hope, dat eigendom is van de zakenman Malherbe, is gelegen op de hoek Achter ’t Wilt Varken/Wolvenhoek/ Lombardje. Cobra komt van het Gaudi-achtige pand van architect Wilco Meewis aan Achter ’t Vergult Harnas. De etages worden verbouwd tot appartementen.
=De lunchroom ’t Lombardje op nummer Achter ’t Wilt Varken 6, heeft een vergunning voor een terras gekregen aan de zijde Wolvenhoek.
=Rens den Otter is nog druk bezig de panden langszijde Binnendieze, gelegen op de achterpercelen van de Verwersstraat, ofwel te herbouwen of te verbouwen tot appartementen. De bebouwing aan dit Lombardpad, die aansluit bij restaurant Vrielink wordt ingericht tot luxe hotelsuites, de andere staan in de verkoop en zijn via ’t Lombardje bereikbaar.=Eeuwen geleden zat er echt geld in ’t Lombardje toen Italiaanse geldhandelaren er een Bank van Lening openden. Dichtbij dit handelscentrum waren ook Joden gevestigd. Deze handelslui, die buiten de – toenmalige - oude binnenstad werden gedoogd, deden zaken in het Portugeezenstraatje. Zoveel eeuwen later zit er weer geld en leven in het centrum waarvoor een nieuwe levensfase aanbreekt.

Kring betrekt nieuw pand januari 2007.

De vrijwilligers vande Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch hebben onlangs het nieuwe pand betrokken aan 't Lombardje. Dat grenst aan de Binnendieze, maar vooralsnog komen er geen boten te liggen. Het pand is centraal gelegen, maar onduidelijk bereikbaar via de Wolvenhoeken en via een fietssteegje tegenover de ouwde V&D.
De kaartverkoop en ook de infobalie blijven in het pand van het Prentenmuseum in de Verwersstraat gevestigd en de loketten voor de vaartochten blijven -ook- in de Molenstraat/Uilenburg. 

Kring Vrienden groeit en onderneemt 10 november 2006. 

De Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch gaat speciale wijkwandelingen opzetten. Onder de noemer ‘Ken uw stad’ komende de volgende vijf maanden telkens een wijk aan de beurt: ’t Zand, Muntel, Vughter- en Hinthamerdriehoek en de haven/vestingwandeling. In 2004 leidde de 55 gidsen van de Kring 30.000 wandelaars rond en namen de boten 160.000 vaargasten mee. Dat steeg in 2005 met 10.000 resp 20.000.

Het nieuwe Kringkantoor in Lombardje.
foto's © paul kriele, 7 december 2005.
Het pand ligt vlak tegen de Binnendieze aan.

Dat de ambitieuze ‘Kring’ groeit en onderneemt blijkt ook uit het aantal leden dat momenteel uitkomt op 3000, een nooit eerder gekend maximum. In het afgelopen jaar boekten de loketten nog meer wandelingen en rondvaarten dan ooit tevoren. Ook naderend, maar aangekondigd voor april 2006, is de verhuizing naar het Lombardje, waar de heemkundekring nog voor eind dit jaar een publieks- annex expositieruimte, bibliotheek en vergaderzalen wil openen. Dan moet er nog hard gepeest worden om dat allemaal voor elkaar te krijgen.

‘Kring Vrienden’ koopt nieuw pand aan 6 december 2005 
De Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch heeft een kantoorpand in het Lombardje aangekocht. Het gaat om het kantoorpand gelegen achterin het Lombardje dat eigendom is van Jean Paul Malherbe de Juvigny. Hoewel het pand niet direct in het zicht ligt, biedt het een baliefunctie en ook veel kantoorruimte waaraan bij ‘de Kring’ behoefte bestaat. 
De heemkundekring was al lang op zoek was naar een eigen pand. Voor vijf jaar kon worden ingetrokken bij het Prentenmuseum in de Verwersstraat 19a. Dat contract, waaronder ook de uitwisseling valt van beheer van het museum van Jo Timmermans [tevens voorzitter van de ‘Kring Vrienden’], loopt per april 2006 af.  

Het nieuwe Kringhuis, gelegen achterin het Lombardje [op de linker foto linksachterin]. Dit pand gaat per 1 april 2006 huisvesting bieden aan de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch.

foto's © paul kriele, 9 maart 2005 
 

De Kring heeft in haar ruim 30-jarig bestaan kantoor gehouden in Huize In de Put in de Karrenstraat/Tweede Korenstraatje, in het complex Royal naast Den Otter[ Visstraat], en kort erop ook nog in de Kruisstraat, maar begon in de jaren 80 op de Stationsweg. Eind 2000 verhuisde de Kring naar de Verwersstraat 19a inpandig met het Prentenmuseum. 

Certificaten Boschlogie aan 20 gidsen uitgereikt   13 december 2006.
Woensdagmiddag 13 december 2006 zijn door wethouder Rodney Weterings [Cultuur], die zijn collega Roderick van de Mortel [cultuurhistorie] waarnam, de certificaten uitgereikt aan 20 vrijwilligers die de cursus Boschlogie I met goed gevolg hebben doorlopen. Wethouder Weterings van Cultuur, gaf aan ook van plan te zijn de cursus Boschlogie te gaan volgen. Maar wanneer?, vroeg hij zich af. Je wordt er een rijker mens van. Dat zag ie wel aan de geslaagde cursisten.
'Uit de grond van mijn hart vind ik het fijn dat deze erkende ambassadeurs aan de stad te mogen toevoegen. Jullie zijn van onschatbare waarde voor de stad, ' besloot Weterings zijn korte toespraak.

Rechtsboven: de wethouder geassisteerd door Jo Timmermans en Margot Scheepens bezig met de overhandiging van de certificaten. 
Boven: Op de groepsfoto, die in het kerkportaal voorafgaand aan de uitreiking werd genomen, staan: Annie Aarens, Marion Alers, Will Hielkema, Dennis van Hoof. Henny Isbouts [ door ziekte afwezig]. Saskia Kayser, Pieternel Klosters, Manita van Loenhout, Hans Romme, Clary van Roosmalen, Geert de Roy, Rinus van Rijswijk, Jet Smits, Dominique Venrooy, Mieke Verhoeven en  Lei Wolters.
Rechts: vlnr de voorztter van de Boschlogiecursus Nort Lammers, Jo Timmermans de gastheer van het Jeroen Boschcentrum en voorzitter van 'de Kring Vrienden', wethouder Rodney Weterings van cultuur, die de certificaten uitreikte en organisatrice en gastvrouw Margot Scheepens. 


foto's © paul kriele, 13 december 2006.

Bestuurslid van Boschlogie Nort Lammers prees de gidsen, die voor de toerist of andere bezoeker een visitekaartje van 's-Hertogenbosch betekenen, omdat zij het eerste aanspreekpunt kunnen vormen. 'In het kader van de professionalisering van 'de Kring Vrienden' past dan ook deze cursus,' aldus Lammers, die hen het advies gaf niet op te houden met het verrijken van de kennis over de stad.

Armadavloot van 'de Kring' rond 20 jaar varen , 20 juli 2006.
Vanavond- donderdag 20 juli 2006 - waren 136 bomers en hun partners uitgenodigd om op Bastion Oranje en de stadsgracht een Armadaspel na te bootsen. Met 16 boten, de voltallige vloot van de Kring, werd op het water 'een stukje vergeten geschiedenis' uit 1634 [.] uitgebeeld. Dat ging met gejuich, kreten en strijdliederen gepaard. Dat alles werd ondersteund door muziek van een formatie van De Loeiers. Op de vestingmuur stond een Frederik Hendrik zijn manschappen toe te zwaaien. Allen ontvingen na afloop als beloning in de bouwkeet op het Bastion Oranje een oorlam. De viering moest eerder door slecht weer en andere omstandigheden worden afgelast. [Impressie: pagina De Kring] ©

De viering krijgt nog een vervolg: elke 20ste van de maand vindt er een activiteti plaats. Na de opening op 20 april, was er op 20 juni de dag van de balie en de klanten. De toekomstige onderdelen zijn gerricht op de aanwonenden langs de Binnendieze. In oktober 2006 volgt de afsluiting van '20 jaar varen'.  

>>Onder de foto's van deze reportage staat het 'historisch' verhaal van de Armada.


Hierboven: verzamelen op Bastion Oranje  en de instructie voor de leiders in de bouwkeet en links de band van De Loeiers.

foto's © paul kriele, 20 juli 2006.
 


Ook aanhang en jeugd zat tussen het publiek.
Verzamelen voor vertrek nabij de nieuwe steiger langszij het Bastion.
Rechts: Frederik Hendrik moedigt zijn manschappen aan, dat met gejuich 'Aanvallen' wordt beantwoord.

foto's © paul kriele, 20 julil 2006.
 
Links boven: Aan de stadsmuur langszij de Zuidwal was provisorisch een klimwand aangebracht.
Thea van de Akker klom als eerste naar boven.
Rechtsboven:Twee jongens uit het publiek helpen bij het opruimen van het materiaal.
Onder: Frederik Hendrik gevangen genomen en een groet tot slot en rechts de oorlam staat klaar. 
foto's © paul kriele, 20 julil 2006.
 
Toelichting op verhaal rond de 'Armada op Bastion Oranje [1634], verteld door de bootsmannen
In de circa 12 boten zijn bemand door voor het ene deel de Bossche Schippers, dit keer met Bippers aangeduid en hun tegenhangers zijn de Hollandse geuzen. Tijdens de tocht zullen Frederik Hendrik en Leeghwater door de Bippers worden gevangengenomen en wordt de stad bevrijd van de Hollandse bezetters.
1. Het is het jaar 1634 de stad zucht al 5 jaar onder de bezetting van de Hollanders onder leiding van Frederik Hendrik (bijnaam Mooi Heintje) en tot overmaat van ramp het Bastion Oranje is gebouwd ter verdediging van de stad. Voor Bosschenaren een regelrechte provocatie.
2. Frederik Hendrik en Leeghwater (herkenbaar aan zijn windmolentje) staan op het bastion. Het bastion is zojuist gereed gekomen en wordt vandaag officieel geopend.
3. De boten worden bevolkt door schippers en poorters van de stad, die zich hebben aangemonsterd resp. zijn geronseld en die vastbesloten zijn Frederik Hendrik te verjagen.
4. FH noemde de plek van bastion Oranje de zwakke plek in de verdediging van de stad (en heeft er zelfs een carnavalsliedje van gemaakt). Wat is er mooier dan FH vandaag te pakken op wat hij denkt dat zijn sterkste plek is.
5. Iedereen maakt zich klaar voor de strijd (de deelnemers instrueren hoe een gevechtshoed te maken)
6. De hoeden worden opgezet, de boten varen nu in ruitformatie naar de saillant van het bastion en stellen zich op linie op.
7. Er klinkt kanonvuur van het bastion.
8. Vanaf de boot klinkt het aanvalsignaal (trompetgeschal) onder luid geschreeuw van de deelnemers stomen de boten op richting saillant. (Aanvalluh!!!)
9. Vanaf het bastion klinkt oorlogsmuziek (niet definitief)
De vloot splits zich in tweeën en stoomt op langs de faces
10. Bij de flanken wordt de muur beklommen, Symbolisch…. dus maar door één persoon op elke flank. 11. Het Bastion wordt bestormd en op de face worden FH en L gevangen genomen en afgevoerd naar de trap. Ondertussen varen de boten terug richting de trap. De linkervloot draait een rondje bij de trap de rechtervloot vaart langs de face terug naar de trap.
12. FH en L worden de trap afgeleid en in een klein bootje gezet en geboeid.
13. De kleine boot vaart naar de Kruisbroedershekel en gaat de gevangenen afleveren bij de gevangenis. (Verdwijnen uit het zicht)
14. De stad is weer bevrijd van Frederik Hendrik. De inzittenden vieren feest.
15. De deelnemers stappen uit bij de trap en verzamelen zich boven op het bastion.
16. Bipperhoofdman Wilde Wil dankt allen voor het moed en inzet en schenkt allen als dank een oorlam (uitdelen door de bootsmannen)

------------------------------------
Bossche enceclopedie geopend24 april 2006.

Zoals op 13 april 2006 aangekondigd: is intussen de Bossche encyclopedie geopend. Dat is een digitaal naslagwerk, waarop alles wat over de stad beschikbaar is, ter inzage staat. Officieel hoort de site bij het Stadsarchief. Maar de info wordt ook via de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch toegankelijk. De site bevat, zoals we al berichtten, onder meer een stratenplan, stadsplattegrond met chronologisch per pand een toelichting bij de bewoners en de verbouwingen. Naast de 2000 foto’s van straten en panden, kan men via 5000 koppelingen op andere informatie over de stad uitkomen. De bij het BHI [voorheen Rijksarchief] werkzame Ton Wetzer, begon vijf jaar geleden met dit monnikenwerk ! Samen met Maarte van Logten maakte hij diie klus af. 
De inhoudsopgave van de nieuwe Bossche encyclopedie, toegankelijk via De Kring Vrienden van 's -Herfogenbosch en via de studiezaal Stadsarchief.
De encyclopedie is toegankelijk via het computersysteem van de studiezaal van het Stadsarchief en via de pagina vande Kring

Drie nieuwe boten gedoopt 13 april 2006.
Vanmiddag- donderdag 13 april 2006 - zijn door wethouder Bart Eigeman, de dijkgraaf Lambert Verheijen en de watergraaf Peter Glas drie boten gedoopt. Daarmee werd tevens het vaarseizoen 2006 dat tot okotber 2006 duurt, geopeond.
De Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch heeft nu vijftien boten varen. 

De historie 'Varen op de Binnendieze'
De geschiedenis ontstond 25 jaar geleden in navolging van de stichting 'Varen Binnendieze' die rond 1984 actief was.. Deze stichting was een idee van de ondernemers [vooral horeca] uit de Uilenburg. 'Varen Binnendieze' was bedoeld om meer publiek naar de Uilenburg te trekken en de wijk wat atractiever te maken. Die tochten werden uitgevoerd met boten van de gemeente waarbij Leo Valentijn in dienst was en als bomer ook voer voor de nieuwe 'Varen Binnendieze'.
Pas in 1986 komt de bestaande stichting in beeld , die vandaag 13 april 2006 zijn vierde lustrum viert. De naam van de nieuwe Stchting luidde 'Stichting Vaartochten Binnendieze' met als voorzitter Herman van den Heuvel. Deze Stichting werd in 1984 gedragen door de folkloreverneiging Rond Janus & Bet, Uilenburg Actief en de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch. 
Nort Lammers, ook weer een voormalig voorzitter van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch, was diens opvolger.
In een terugblik schetst de oud-voorzitter van 'de Kring'[na Hans Verdonk] het verloop van de geschiedenis van de vaartochten: Na een dip als gevolg van strubbelingen, zo vertelt Herman van den Heuvel, herrees de stichting eind 1986 op verzoek van de toenmalige wethouder Jo van den Berg [begin 1986]. Maar aanvankelijk had het kandidaat-bestuur er weinig fiducie in door het verleden en doordat het suf was geraakt van 800 jaar 's-Hertogenbosch. De kandidaat-bestuursleden waren door dat feestjaar in 1985 een beetje moe van het organiseren geworden.

De benaderde bestuursleden gingen alsnog overstag omdat deze nieuwe tak van 'de Kring' beantwoordde aan de in de statuten vastgelegde doelstelling: belangstelling kweken voor Den Bosch. De naam werd Stichting Varen Binnendieze 's-Hertogenbosch. In die stichting zaten de 'Kring Vrienden', Uilenburg Actief en de 'Folklorevereniging Rond Janus & Bet'. Nu na 20 jaar blijkt, zo besloot Van den Heuvel, dat we toen het juiste besluit hebben genomen.


Links: Herman van den Heuvel de eerste voorzitter van de Stichting Varen Binnendieze 's-Hertogenbosch, presenteerde in een bondig verhaal de ontstaansgeschiedneis van de vaartochten op de Binnendieze.
Boven: wethouder Bart Eigeman benadrukte de kwaliteit van de gidsen.
Boven links: voorzitter Jo Timmermans begroet in de Molenstraat de gasten.

 foto's © gerard monté, 13 april 2006.
 

Bart Eigeman benadrukte de kwaliteit van de schippers. Eigeman: Het leven in zo' n prachtige stad wordt [uit-]gedragen  door de schippers, de gidsen en alles wat er naast hen nog bij 'de Kring' bestaat aan vakmanschap. Ik spreek van een kloppend hart en dat klopt, aldus de wethouder. Waarom? Omdat er gewerkt wordt aan kwaliteit . Dat is de bodem onder het uitdragen.

Links: dijkgraaf Peter Glas was een van de prominenten die voor de doopplechtigheid was uitgenodigd. Rechts van hem wethouder Bart Eigeman.
 
Na het dopen van de 2 boten[boven] werd de vlag gehesen [links].
foto's © gerard monté [l-boven] en paul kriele [rechts], 13 april 2006.Hioerboven Herman van den Heuvel en dijkgraven Verheijen [r.] en Peter Glas [m].
Rechts boven: De doopceremonie.
Rechts: Gebroederlijk liggen de Vleermuis, de Dommel en de Aa naast elkaar, wachtend op hun eerste tocht [r.] .

foto's gerard monté [r] & paul kriele [boven], 13 april 2006.


Kringvoorzitter Jo Timmermans benadrukte in in zijn toespraak gericht tot de dijkgraaf en de watergraaf dat het water waarop we varen afkomstig is van de Dommel en de Aa. Dat is dus de reden dat hier aanwezig zijn watergraaf en dijkgraaf resp. Peter Glas en Lambert Verheijen.
In zijn welkomstwoord richtte voorzitter Jo Timmermans zich onder meer tot wethouder Bart Eigeman: 'Vandaag is het een drukke dag, een nieuw College, een boek van Noud Wellink en de opening van de Antiekbeurs in de Brabanthallen, maar het belangrijkste is de opening van het vaarseizoen. Dat gebeurde met het hijsen van de vlag door Wil Wingerden bedrijfsleider van de Binnendiezetochten

Boven: Redactrice van het Kringnieuws Gerdie Zeeuwe [l] en Dieuwerke de Ruiter [r] gids, coördinator trouwboten en koorlid.
Rechtsboven:
accordenonist Oeds Helmhout liet temidden van dit ontspannen gezelschap af en toe nog een vrolijke noot horenccordeonist
Rechts: Het Diezekoor staat olv Theo Kroon. Zij zongen onder meer het lied van 'Dommel en Aa' en 'Varen op de Dieze'.
De koorleden dragen de door Dieuwerke de Ruiter ontworpen kleding en Bernadette Woerdman ook de blauwe sjaal.

foto's © gerard monté [boven] en paul kriele [onder], 13 april 2006.
 

Het feest rond 20 jaar Stichting Binnendieze werd opgeluisterd door het Diezekoor olv Theo Kroon. Dieuwerke de Ruiter werkt achter de schermen intesief mee aan de vrijwilligersorganisatie: zij is schipper, coördinator van de bruiloftsboten en heeft de kledinglijn van de Diezekoorleden ontworpen.  Het programma werd aan elkaar gepraat door Margot Scheepens.

Bij de stichting 'Varen Binnendieze 's-Hertogenbosch zijnnaast de vandaag gedoopte drie, 15 boten in dienst: de Hertog Hendrik [1985], de Hertog Jan [1987], mr. Hein Bergé [1 september 2000], Jan van der Eerden [1 september 2000], Jheronymus Bosch [2001], Alart du Hamel [2001], Verwersstraat [2002], Vughterstraat [2002] ,Cor Gilhaus [2003], De Groote Stroom [2003], Hellegat [2003], [Kerkstraat 2003].

nieuwe boten, nieuwe routes 
Volgend jaar komen er nog meer vaarroutes bij: een vaarroute icm een wandelroute naar het Vughtereiland, waar de tocht te voet wordt voortgezet. Een route via het Drongels kanaal naar het Nationaal Monument Kamp Vught en een boottocht vanaf Kasteel Nieuw Herlaer in St. Michielsgestel via de Dommel naar het Vughtereiland.

Kring springlevend te water  12 april 2006. 

Morgen –donderdag 13 april 2006- viert de Stichting Binnendieze, die van de rondvaarten, het 20-jarig bestaan met het dopen van twee nieuwe Diezeboten door wethouder Bart Eigeman en de dijkgraven Lambert Verheijen[ Aa en Maas] en Peter Glas [Waterschap de Dommel]. Bij die plechtigheid zijn ook de oud-voorzitters van ‘de Kring‘ Herman van den Heuvel en Cor Gilhaus aanwezig. Het Diezekoor zet muzikaal de toon van dit feestje, dat zich afspeelt rondom het Diezehuis in de Molenstraat.

De Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch heeft onlangs 30 nieuwe stadsgidsen beëdigd en 17 schippers hebben hun opleiding met succes afgerond. Van de Weenergroep, waarvan De Groote Stroom onlangs opging in de Heemkundekring, heeft ‘de Kring’ drie boten overgenomen. Dat maakte voorzitter Jo Timmermans op de algemene Ledenvergadering [Azijnfabriek, 12 april 2006] bekend.
Timmermans zegde ook toe dat eind dit jaar het nieuwe Kringhuis in Klein Lombardje, officieus zal worden geopend. Het eigen honk, dat de vrijwilligers als ontmoetingsruimte en bibliotheek kunnen benutten, zal als eerste in gebruik worden genomen. De balies volgen voorjaar 2007. Waarschijnlijk binnen 14 dagen opent de Bossche encyclopedie. Dat is een digitaal naslagwerk, waarop alles wat over de stad beschikbaar is, ter inzage is. Het bevat onder meer een stratenplan en stadsplattegrond met uitvoerige toelichting van bewoners en historische gegevens. Ton Wetzer is de geestelijke vader van dit project dat voor het Stadsarchief is opgezet en waar de Kring[vrijwilligers] ook gebruik van mag maken.

Diploma's 30 nieuwe stadsgidsen
 1 april 2006.
Zaterdag 1 april 2006 werd aan 28 van dertig nieuwe stadsgidsen een diploma met oorkonde uitgereikt. De ceremonie vond plaats in de Statenzaal van het voormalige Gouvernementspaleis aan de Verwersstraat. Na een ontvangst door Jan Gielisse, voorzitter van het Comité Opleiding Stadsgidsen [COS], loofde demissionair wethouder Roderick van de Mortel de 'nieuwelingen' en prees hen -behalve om hun kennis- ook om hun rol van ambassadeur die zij in de stad gaan vervullen.
Vervolgens hield de voorzitter van de Kring Vrienden van 's-Hertogebosch, Jo Timmermans en mr. R. Jenne, lid van de Raad van Advies van de opleiding, een toespraak, waarin zij het doorzettingsvermogen en ook de achterban prezen om hun rol in deze tweejarige opleiding. 
Van de 30 opgeleide gidsen waren er - door omstandigheden - maar 28 aanwezig.


Overzicht van de voormalige Statenzaal. foto's © gerard monté, 1 april 2006 Jan Gielisse, voorzitter Comité Opleiding Stadsgidsen [COS], prees de 28 stadsgidsen om hun inzet die zij gedurende achttien maanden in hun vrije tijd hebben getoond.
De opleiding bestaat uit kennis,vaardigheid, attitude, geschiedenis, bouwstijlen, Sint Jan en vestingwerken. In die maanden hebben zij onderzoek verricht, scripties gemaakt en toetswandelingen gelopen. 

Mieke Kolster van het COS, was die middag van de diploma-uitreiking de gastvrouw en ceremoniemeester.
Boven: De zaal met o.a. vlnr. Jo Timmermans, voorzitter van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch, demissionair-wethouder Roderick van de Mortel, Mieke Kolster [COS] en uiterst rechts mr. R. Jenne, die de nieuwe gecertificeerden bedankt  voor onder meer hun geduld.

- foto's © gerard monté, 1 april 2006.

 Boven: Kringvoorzitter Timmermans in zijn dankwoord gericht aan de nieuwe gidsen.
Links:een van de gediplomeerden ontvangt de oorkonde waarop het wapen van 's-Hertogenbosch staat afgebeeld.
Boven rechts: Ook kregen zij het insigne van stadsgids opgespeld.

foto's © gerard monté, 1 april 2006.


Ontzettende grote 'bossche' bloemen voor de COS-leden van de door hen opgeleide gidsen en- van de Kring- ook voor de gidsen.De groepsfoto ter gelegenheid van het bereiken van een nieuwe fase in het leven van deze vrijwilligers.
Een van de 30 beeldjes- voorstellend de Moerasdraak- van het KWP. De pas opgeleide gidsenmochten blind [verpakte dozen] een beeldje kiezen, waarvan geen enkel hetzelfde was. Het beeldje is geproduceerd door de Kunst Werk Plaats [KWP] in Amsterdam.
foto's © gerard monté, 1 april 2006.

Zure appel voor trouwe vrijwilligers   7 december 2005
 
Voor de vrijwilligers van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch zit er aan de nationale vrijwilligersdag [vrijdag 9 december 2005] een zuur smaakje. De organisatie Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch heeft het aantal van 18 vrijwilligers, die de desk van het Prentenmuseum, tevens Kringhuis, in de Verwersstraat bezetten, teruggebracht naar zeven. Sommigen zijn ontdaan omdat ze juist op dit heuglijke moment zijn ‘ontslagen’. Anderen voelen te zeer het argument van ouderdom als reden van ontslag. Jo Timmermans, eigenaar van het Prentenmuseum, tevens voorzitter van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch loopt met de inkrimping vooruit op de reorganisatie die bij de ingebruikname van het nieuwe Kringhuis [1 april 2006] aan het Lombardje ingaat. Daar liggen – naar zijn zeggen - andere functies beschikbaar en zodoende zijn er minder mensen nodig, aldus Timmermans. De motivering, dat medewerk[st]ers om reden van anciënniteit zijn ’ontslagen’ wuift Timmermans weg. ‘Bij elke verandering zullen er altijd wel mensen zijn die daar moeite mee hebben.’

Voorzitters en panden
Zes voorzitters Hans Verdonk, Herman van den Heuvel, Nort Lammers, Wout Kuijsten, Hein Kurvers, Cor Gilhaus en momenteel Jo Timmermans
Panden:
Het eerste pand lag aan de Stationsweg, vervolgens werd Huize 'In De Put' in de Karrenstraat/Tweede Korenstraatje betrokken. De, derde locatie was complex van voormalige Royal [naast Den Otter] in de Visstraat. Het vierde pand werd in 2000 het Prentenmuseum in de Verwersstraat 19a. Maar dat is zowel voor de eigenaar Jo Timmermans, als voor 'de Kring'te klein. Toimmermans beheert een veelzijdie en brede collectie prenten en kaarten en heeft ook nog schaalmodellen van Bossche panden.
De Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch wenst behalve en baliefunctie ook een expositiezaal en meerdere kantoorruimten.

Huldeblijken en cadeaus bij 30 jaar Kring 

Wethouder voor Cultuur Roderick van de Mortel gaf de jubilerende Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch- namens het College van B&W- een klok voor het bespreekbureau van de Stichting Binnendieze cadeau, zodat de vaartochten op tijd verlopen… .En aan de scheidende voorzitter Cor Gilhaus de boeken over Romaanse-, Barok- en Gothische Bouwkunst. Gilhaus had zelf eigenlijk een 16e eeuwse kogel die onder het stadhuis werd gevonden, als cadeau gevraagd. Maar de wethouder vond dat Gilhaus, die een van de eerste was die protesteerde tegen de nieuwbouw van het nieuwe Kruithuis museum, als oud-militair daarmee ook andere projecten zou kunnen afschieten. Dus geen kogel. Hoewel Gilhaus wel Jan van Ee achter de hand hield om de kanonnen voor het afschieten te regelen. Gilhaus’ tweede optie was dat die kogel als eerste museumstuk voor dat bewuste Kruithuis kan dienen dat de Kring graag als vestingmuseum wil gaan inrichten.
De gemeente kreeg meerdere suggesties op zich afgevuurd:In zijn geïmproviseerde toespraak vertelde de voorzitter dat het Centrum voor Ethiek van de Nijmeegse Universiteit [na opdracht had onderzocht dat een financiële bijdrage van de Kring bijv. aan de restauratie van de vestingwerken [recent de Hekelsluis] geen probleem is, maar de Kring vraagt zich vervolgens af, of de gemeente terecht meent daar ook recht op te hebben. ..? .
Gilhaus kreeg van de werkgroep Bossche Enceclopedie een cd cadeau die een uitgewerkte inventarisatie is van ‘de vraagbaak van Harrie Blankert’ Blankert verzamelde allerlei wetenswaardigheden over de stad. 

Prentenmuseum
Op Verwersstraat 19/19a huist sedert 2001 de Kring Vrienden van ' s-Hertogenbosch. Deze heemkundevereniging maakt deel uit van 'Het Bossche Prentenmuseum' . De vrijwilligers van 'de Kring' bemannen de infobalie en geven informatie en servcie over de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch.
De gerenoveerde gevel van het pand Verwersstraat 19/19a voormalig deel van de kunsthandel Borzo.
Aan de gevel hangt het logo met wapen van de heemkunde- en folklorevereniging de Kring Vrienden van' s-Hertogenbosch.

-foto © gerard monté, 2 juni 2002
 


Binnendiezetocht Villa Pardoes   11 april 2002
Villa Pardoes is een stichting die op initiatief van de Efteling is opgezet en een vakantieverblijf wil bieden aan ongeneeslijke zieke kinderen. De Kring Vrienden van ' s-Hertogenbosch nam het initiatief elke maandagmorgen een boottocht voor die kinderen te organiseren. De allereerste afvaart vond donderdag 11 april 2002 plaats.

Welkomstfoto: de mascotte ' Pardoes' [r], middenin Aukje van Ginneken van GTST en links hertog Hendrik van Brabant.
Rechts boven: het moment waarop de kinderen de afdalen naar de steiger in de Molenstraat.
Willem vande Mad esecxtorodirectuier Gemeente met

foto © hans bautz, 11 april 2002
.

Uiteraard was er ook een bekend typetje uit de Efteling present bij de opstapplaats van de Binnendiezerondvaarten.
Ook een muziekman met accordeon ontbrak niet aan de happening van Villa Pardoes en 'de Kring'. 
Voortaan organiseert de Stichting Binnendieze elke maandagmorgen in het vaarseizoen vaartochten voor de kinderen van Villa Pardoes.

Op maandagmorgen 15 april begon de eerste reguliere vaartocht van het seizoen 2002. Een tiental kinderen had de primeur.


De Kring Vrienden van ' s-Hertogenbosch, beter gezegd de stichting Binnendieze die rondvaarten over de Binnendieze organiseert, nam twee boten in gebruik. De uitbreiding is een antwoord op de groeiende vraag naar rondvaarten.
Sectorhoofd Willem van der Made mocht de doop uitvoeren.

De doop van de 'Vughterstroom' waarbij Aukje van Ginneken Van de Made assisteert. foto's ©  hans bautz, 11 april 2002.


Nieuwe Stadsgidsen  13 april 2002.
Uitreiking van certificaten aan 34 cursisten die de voorbije twee jaar in opleiding waren voor stadsgids.
Wethouder Elly de Jonge reikte zaterdagmiddag 13 april 2002 aan 34 cursisten voor de opleiding 'Opleiding

Terug naar boven