4 geroyeerde Kringleden betwisten zuiverheid getoonde stukken in ALV

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-01-2011 | Gewijzigd op: 24-07-2012
In de ALV van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch van afgelopen woensdag 26 januari 2011 werden Martijn Groenendijks reeks ontkenningen van beschuldigingen [steeds op 'niet waar' eindigend] door bestuurslid Johan Strang tegengesproken. Dat deed de woordvoerder van het Kringbestuur Strang met met behulp van sheets. Nu pas blijkt dat, behalve dat de zaal die geprojecteerde bewijsdelen niet heeft kunnen lezen en dat ze ook bewust niet door Strang werden voorgelezen. Ze blijken niet te kloppen. Daarmee komt de bijdrage [tevens verweer] van het bestuur in een wel erg vreemd daglicht te staan.

Bastion Oranje is niet de enige die in het bezit is gekomen van de onderliggende stukken [brieven, fax en mails etc.] die in die vergadering zijn opgevoerd, maar die door Strang onterecht en steeds als misplaatst tegenbewijs van Groenendijks 'niet waar-aandeel' zijn gebruikt.

-Rechts Martijn Groenendijk [l.], hier samen met Will Hoeben, merkte  in de ALV van 26 januari 2011 namens de vier geroyeerde leden op, dat er zaken [rond de aantijgingen] door het bestuur uit hun verband zijn gehaald. Ze kregen daarbij steun van Sjaak Robben die het dossier had bestudeerd.
foto © paul kriele,

-Onder rechts Links: de vier, Joseph Grooten Martijn Groenendijk, Will Hoeben en hun advocaat Frans Jessen. De vierde, Karel Burger, Dirven staat hieronder links afgebeeld.

foto's © paul kriele, 11 juni 2009 [onder links] ,25 juni 2010 [rechtsboven] en 26 januari 2011.

Het beste wordt dit nog verwoordt door een van de aanwezigen, Sjaak Robben, die - evenals Coen Free, Peter van Spaendonck en Renée Spermon - spreekrecht kreeg. Robben die zich als 'neutraal lid' aankondigde, stelde dat '...Strang de citaten van Groenendijk uit zijn verband heeft gerukt.
-Met name voerde Robben de brief door Groenendijk opgesteld aan de gemeente [met alleen vragen over het oordeelspel en niet over de Kring] hoe in de toekomst het Oordeelspel is veilig gesteld, op.
Timmermans heeft herhaaldelijk - en erg emotioneel neergezet - gesuggereerd dat de brief begint met: “Wat gebeurt er met de Kring en het Oordeelspel als Timmermans komt te overlijden?” Maar die bewuste brief stelt letterlijk de vraag: 'Hoe heeft de gemeente voor de toekomst geborgd dat het Oordeelspel altijd in ’s Hertogenbosch zal blijven?  Ook na een vertrek of overlijden van de heer Timmermans?'
Met andere woorden: Er is niet over de dood van Jo Timmermans gesproken op de manier zoals die door de toenmalige voorzitter in de ALV van juni 2010 geëmotioneerd ten tonele werd gevoerd.

Terug naar Robben: 'Behalve dat de aantijgingen [als ze dat al zijn..] van de dissidenten uit hun verband zijn gerukt, '..doet Strangs’ inbreng geen recht aan de zaak,’ stelde Robben. 'Noch de voorzitter is neutraal, noch de notulist is hier neutraal,' zo begon Robben zijn aandeel in deze - door sommigen als een operette opgevoerde- vergadering.

-Ook is Bastion Oranje een gemeentelijke brief [dd. 19 oktober 2010] aan de Stichting Binnendieze over de vaarconcessie onder ogen gekomen waarin excuus wordt gemaakt van het feit dat een brief gericht aan het bestuur van de Kring Vrienden eerder bij 'de media' [Brabants Dagblad] lag dan bij het Kringbestuur. Daarmee wordt aangetoond dat niet de vier geroyeerde leden, maar iemand binnen de gemeente de pers [Brabants Dagblad] heeft geïnformeerd.

-Nog een sitiuatie die uit zijn verband is gerukt betreft de door Strang geprojecteerde brief van het Brabants Dagblad [dd.26-8-2010] aan de advocaat van 'De Kring' [Banning Advocaten]. Die brief betreft de ontkenning van de redactie van suggesties dat  de krant een rectificatie [excuus] van 30 juni 2010 op een commentaar van 29 juni zou hebben geplaatst en dat 'de krant 'zich tegenover notaris Oomen zou hebben verontschuldigd. De adjunct hoofdredacteur Rooms antwoordt terug dat 'uw interpretaties volstrekt onjuist zijn'.

-Zo zijn er nog meer feiten die uit hun verband zijn gerukt, zoals de beschuldiging van cadeaus onder couvert. Dat feit werd 'de vier' aangedragen door iemand die een dergelijk couvert heeft ontvangen. De dissidenten hebben alleen maar bij het bestuur willen checken of dat 'van die couverts' klopt?

Zoals we eerder concludeerden was het bestuur niet bereid nog enige stappen met 'de vier' te ondernemen. Dat is gebleken in het kort geding [dd. 29 oktober 2010], dat bleek in de ALV van afgelopen woensdag 26 januari en dat wordt bevestigd door het niet aannemen van het voorstel van de ALV [verwoord door Renée Spermon] om een agendapunt 'ter mediation' op te voeren.


Terug naar boven