Drie verontruste leden klagen notaris Oomen van ’De Kring’ aan

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-02-2011 | Gewijzigd op: 25-02-2011
Vier verontruste Kringleden, te weten Martijn Groenendijk, Will Hoeben en Joseph Grooten en wijlen Cor Gilhaus, van wie er drie met Karel Burger vorig jaar door het Kringbestuur werden geroyeerd, hebben in een aparte procedure bij het tuchtcollege van het notariaat een klacht ingediend tegen notaris Oomen.
Jef Oomen van Huijbregts Notarissen trad op de ALV van 26 januari en op die van vorig jaar als notaris van het Kringbestuur op voor een vastlegging van de ledenvergadering in een notarieel proces-verbaal.

*Oud-Kringvoorzitter Cor Gilhaus overleed op 27 januari 2011 op 78-jarige leeftijd.

Op de voorgrond Joseph Grooten en daarachter Martijn Groenendijk en Will Hoeben. Cor Gilhaus, de vierde van de verontruste leden, overleed  op  27 januari 2011. Op deze foto Will Hoeben [l] en Martijn Groenendijk, die vorig jaar met Jospeh Grooten en Karel Burger door het Kringbestuur werden geroyeerd.
foto's © paul kriele, 26 januari 2011 [l.] en 25 juni 2010 [r.].

De overgebleven drie geroyeerde leden, die overigens nog een bodemprocedure hebben aangespannen om hun royement te laten vernietigen, welk royement het Kringbestuur met onterechte beschuldigingen argumenteert, hebben de afgelopen week voor de ‘Kamer van Toezicht over notarissen’, hun klachten tegen Oomen mogen toelichten.

Woordvoerder van de ‘vier’, Will Hoeben, stelt, dat Oomen hun belangen heeft geschaad en een foutief notarieel verslag heeft gemaakt.
Zo twijfelen de vier’ aan het - wat de door Oomen opgemaakte notulen omschrijft als- ‘woordelijk verslag’.Het zijn notulen, maar niet, zoals staat omschreven, een woordelijk verslag. Hoeben: ‘Je moet niet neerzetten wat het niet is !
Hoeven verder: ‘Het Kringbestuur heeft nimmer een besluit over het omstreden royement genomen:
-noch niet voorafgaand aan de ALV, hoewel Oomen dat in de zitting van afgelopen week suggereerde, maar daarover hangende de bodemprocedure geen uitspraak over wilde doen.
-noch tijdens de ALV in een kort [afgezonderd] moment, zoals door bestuurslid Johan Strang tijdens het kort geding werd beweerd,
-ook niet volgens wat de convocatie, dd. 2 juli 2011 van de ALV gericht aan alle 2600 leden, op 30 juni 2010, beschrijft.

Er zijn nog veel meer onzuivere elementen in Oomens optreden. Zo stelt hij in 2008 opdracht te hebben gekregen van het Kringbestuur. 'De toenmalige ! secretaris Frans van Sundert weet daar niets van,' zegt Hoeben.
Oomen stelt nu in de stukken, dat die opdracht getekend was door – de latere secretaris - Marcel van Heeswijk.
Hoeben: ’Blijkbaar trad Van Heeswijk al vroegtijdig op als secretaris. Heel merkwaardig!'

Hoeben verwacht namens ‘de vier’, dat het voor Oomen die als notaris verantwoordelijk is voor een correct genotuleerd verslag, wel eens fout kan aflopen, maar Hoeben heeft tegelijk ook zijn twijfels. Als notaris zit je op zo’n meeting tussen ‘soortgenoten’. Aan de sfeer en de reactie van de functionarissen voel ik gewoon aan dat ze ook notaris Oomen willen beschermen.

Terug naar boven