Klacht 4 geroyeerde Kringleden tegen notaris Oomen erkend

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-04-2011 | Gewijzigd op: 28-04-2011
De Kamer van Toezicht over notarissen heeft de klacht van drie geroyeerde leden van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch, inklusief van wijlen oud-vooriztter Cor Gilhaus, erkend. De leden waren staande de ALV door voorzitter Jo Timmermans geroyeerd en de zaal uitgezet. 
Dat deed Timmermans pas nadat hij van notaris Oomen, die voor advies door dat bestuur was uitgenodigd, daarvoor toestemming had gekregen. 'Royement? Wat betekent dat notaris?', Vroeg Timmermans letterlijk.Na de uitleg van Notaris Oomen vroeg Timmermans 'Per direct?, dus ik kan hen verzoeken direct de zaal te verlaten..?' Ook daarop antwoordde Oomen aan de voorzitter bevestigend '..ze moeten de zaal verlaten'.

De Kamer verwijst naar een wetsartikel en stelt dat de notaris het bestuur van de vereniging onjuist heeft voorgelicht c.q. geadviseerd. De notaris heeft ten onrechte gesteld dat het uitgesproken royement direct in zou gaan en dat de geroyeerde leden direct de vergadering moesten verlaten. 

In de uitspraak meldt de kamer hierover:
“Hij [de notaris] heeft stellige uitlatingen gedaan richting de voorzitter van het bestuur en heeft de vragen van deze voorzitter stellig beantwoord. Mede hierdoor was het royement voor de betreffende leden een zeer vernederende kwestie en dat hebben die leden gelet op de inhoud van de klacht ook als zodanig ervaren.”
Ook schrijft ’de kamer’ dat dit een advies was in strijd met de wet.


Maarten Groenendijk en Will Hoeben die met Joseph Grooten en wijlen Cor Gilhaus op de ALV van juni 2010 werden geroyeerd.
foto © paul  kriele, 25 juni en 15 november 2010.
Toenmalig Kringvoorzitter Jo Timmermans, die -op advies van notaris Oomen - op de ALV van 25 juni 2010 vier Kringleden royeerde en hen daarop uit de zaal verwijderde.

Bovendien heeft Oomen steeds volgehouden dat de klacht van de vier niet ontvankelijk zou zijn. 
'De Kamer' schrijft hierover “ten aanzien van de ontvankelijkheid van klagers is de Kamer van Toezicht van oordeel dat de klagers ontvankelijk zijn in hun klacht. Volgens tuchtrechtelijke jurisprudentie kan degene die als zodanig bij het in een klacht gewraakte doen en/of nalaten van de notaris betrokken is, dat hij als belanghebbende bij een uitspraak over die klacht kan worden aangemerkt, in die klacht worden ontvangen. Deze situatie is van toepassing op ieder van de vier klagers.'
Notaris Jef Oomen.

Tot een oordeel over het foute optreden van notaris Oomen kwam het wel, maar tot een veroordeling [tuchtmaatregel] kwam het niet. 'De Kamer van Toezicht' vindt dat Oomen door alle publiciteit  al genoeg is berispt. 'Notaris Oomen is al genoeg negatief in het nieuws gekomen', meldde de Kamer.

Zie ook het artikel 4 geroyeerde leden klagen notaris Oomen aan. dd. 20 februari 2011.

Terug naar boven