Salonboot 'Frederik Hendrik' ten doop gehouden

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-05-2011 | Gewijzigd op: 21-06-2011
Om 13.00 uur werd zondag 22 mei 2011 de jongste aanwinst van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch, de salonboot 'De Frederik Hendrik' door de echtgenote van dijkgraaf Peter Glas, ten doop gehouden.
De ceremonie gebeurde bij het Voldersgat in aanwezigheid van het Kringbestuur, vele vrjiwilligers en als speciale gasten wethouder Jan Hoskam, het echtpaar Peter en Renée Glas en met ondersteuning van een Bosch' Muziekske.

Een later -juni 2011 -genomen plaatje van de salonboot die hier ter hoogte van het Vughterbastion vaart.

foto © paul kriele, 21 juni 2011.

Voldersgat: De doopceremonie op 22 mei 2011.


Na zijn toespraak, waarin hij zinspeelde op het zich  'buitengaats' bevinden van 'zijn gebied' als Dijkgraaf van de Dommel, terwijl de ceremonie zich op de Binnendieze [waterschap de Maas] afspeelt..  ,
ontkurkte dijkgraaf Peter Glas de champagne.
Echtgenote Renée Glas wilde niet de salonboot beschadigen en sprenkelt de champgne uit over de steven van de Frederík Hendrik' en wenst haar 'Behouden vaart'.

foto's © paul kriele, 22 mei 2011.
 
De smalle steiger van de rondvaarboten bij het Voldersgat kon ook nog een  Bosch' Muziekske bevatten. Het welkom van de Kringvoorzitter Joop Thissen.

In zijn  welkom richtte de voorzitter van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch JoopThissen zich tot de echtgenote van de dijkgraaf, Renée Glas die 'de Frederik Hendrik' ten doop mocht houden omdat 'boot' in het Nederlands vrouwelijk is...
en vervolgens tot de nieuwe wethouder Jan Hoskam die blijkbaar gezorgd heeft voor dit prachtige weer. Bovendien zo had Hoskam eerder aan Thissen toevertrouwd, was dit zijn eerste officiële daad als nieuwe wethouder.

Een toost met oranjebitter door de oud-voorzitterJo Timmermans [r] met wethouder Jan Hoskam [2e v.l.] en dijkgraaf Peter Glas [uiterst links].
Rechts: Eric Overdijk die bij 'de Kring' voorzitter is van de werkgroep Jeroen Bosch en op de achtergrond Kringvoorzitter Joop Thissen.
Na de ceremonie stapt het gezelschap in 'de Frederik Hendrik' voor een tochtje  naar Motel Vught.

 foto's © paul kriele, 22 mei 2011.

Toespraken voorzitter Joop Thissen en wethouder Jan Hoskam
Thissen wilde ook even kwijt hoe de Kring op de idee van deze boot is gekomen. Dat gebeurde tijdens een werkbezoek aan Amsterdam dat als doel had om op nieuwe ideeën voor activiteiten te komen. Daar maakte het Kringbestuur een rondvaart met een bootje dat zeker de helft kleiner was dan de 'Frederik Hendrik', maar met een schipper die alles deed: van schipperen, besturen, aanmeren en de gasten verwelkomen en informeren.
Dat was het moment waarop de Kring op de gedachten kwam om '...op deze manier de gasten te faciliteren en over het Beleg van 1629 te gaan informeren,' aldus Thissen.

De toespraak van VVD-wethouder Jan Hoskam, die op een steiger bij het Voldersgat zijn eerste officiële daad mocht verrichten.Links Kringvoorzitter Joop Thissen.

foto © paul kriele, 22 mei 2011

Het bleek dat de 'Frederik Hendrik' al afgelopen winter had moeten gaan varen, maar het hoge water en daarna een ijsgang van 15 cm hadden dat belemmerd. Intussen moesten ook nog de schippers, de gastvrouwen en gastheren worden opgeleid, zo bleek uit Thissens toelichting die daarna het woord gaf aan wethouder Jan Hoskam.
Wethouder Hoskam sprak lovende woorden over '..de nieuwe vaartocht naar Vught op een nieuwe salonboot die speciaal voor de stad en voor 'de Kring' is gemaakt. Dat maakt dat we op deze vrijwilligersorganisatie nog trotser zijn dan we al zijn.'

Toespraak dijkgraaf Peter Glas
Na de toespraak van dijkgraaf Peter Glas wordt tot de ceremonie overgegaan.
foto © paul kriele, 22 mei 2011.

Peter Glas bevond zich- naar hij gekscherend zei -' op de Binnendieze, dus buiten het water van Dommel en Aa. Maar
zodra we straks met deze boot door het gaatje [Hekelsluis] gaan ben ik weer op eigen gebied,' aldus de dijkgraaf.
Glas onderstreepte nog eens het belang dat '.. zulke dingen met een dergelijke grote vrijwilligersorganisatie gebeuren. Dat trekt mensen naar Den Bosch'.
De dijkgraaf vindt het ook belangrijk dat het verhaal van 'de stad en het water' wordt verteld. 'Vorig jaar stond ik nog op het punt of we Het Bossche Broek moesten laten onderlopen, zoals dat in 1995 gebeurde. Toen ging dat nog per ongeluk. Door die kunstmatig te openen doorlaat, zal dat ooit eens expres gebeuren.'

Tot slot volgde de doop van de 'Frederik Hendrik' door Renée Glas die de champagnefles niet kapot sloeg maar na het ontkurken door haar echtgenoot, het bruisende vocht over de steven uitgoot met de woorden
'Ik doop nu de Frederik Hendrik en ik wens u een behouden vaart'. Terug naar boven