Inkijk in nieuw pand Parade 12 van 'De Kring'

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-06-2011 | Gewijzigd op: 16-06-2011
Vanaf 23 mei 2011 werd het geheel gerenoveerde en gerestaureerde pand Parade 12 door de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosh in gebruik genomen. Dat was precies volgens de planning, sprak voorzitter Joop Thissen in zijn welkom rond de eerste officiële bijeenkomst waar 10 nieuwe stadsgidsen werden gecertificeerd. Voor de Kring vormt deze ceremonie de aftrap van een nieuwe  huisvesting.

Het pand was oorspronkelijk het statige woonhuis en kantoor van de notarisfamilie Sopers. Het dateert van 1 juni 1858, zoals de muursteen op de achtergevel vermeldt. Later, in de jaren 70 van de vorige eeuw, is er volgens de Bossche Schoolstijl door een technisch bureau een kantoorvleugel langszij de Lange Putstraat bij gebouwd.

Daar zijn nu ook een nieuwe toiletgroep en een pantry bijgekomen, die er vroeger in het geheel [..]  niet waren.
'Het pand  was al enigszins aan het verloederen toen Rens den Otter het kocht om er een luxe hotel in te beginnen. Het stuukwerk van de voorkamers was verdwenen en andere bijzondere details beschadigd,  maar met kunst en techniek is de luisterrijke allure teruggekeerd,' vertelt Jos Holland bij een rondleiding door het pand.

Het pand Parade12 dat in de oude luister werd hersteld. Rechts: Uitzicht op de Parade vanuit de boven-voorkamer[vergaderkamer].
-Rechts: De muursteen daterend van 1 juni 1858 toen de famile Sopers [notaris ] dit pand bouwde
.

foto's © paul kriele, 15 juni 2011.

Voorzitter Joop Thissen: 'Dit pand dat voor € 2,7 miljoen  te koop stond is door 'De Kring' via een stroman voor € 1,7 miljoen gekocht. Die stroman was bedoeld om de marktprijs niet extra te doen verhogen wanneer de verkoper bekend zou raken met de kandidaat-koper.

-Het bespreekbureau met de Kringwinkel in de linker voorkamer.
-Rechts: De majestueuze hal en trap naar de vergaderkamers en audiozaal en keuken. 

foto's © paul kriele, 15 juni 2011.
 
Links: De studiezaal en bibliotheek, links achter. Dit leslokaal is in diverse opstellingen te gebruiken.
-Boven: Eerste etage: Een van de vergaderkamers met fauteuils die afkomstig zijn van het bisdom.
-Onder rechts: De grote audiozaal/instructiezaal in de nieuwbouw aan de achterzijde.
-Onder links: De binnentuin is overdekt op een mooie transparante manier
Daarop  [1e etage] komen de vergaderkamers de audiozaal en de pantry uit.
-Op deze eerste etage bevindt zich aan de andere kant van het leslokaal nog een kleiner leslokaal.

foto's © paul kriele, 15 juni 2011.


Terug naar boven