Terugkeer houten naambordjes gevels Hinthamerstraat

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-02-2012 | Gewijzigd op: 10-03-2012
Twee werkgroepen van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch* zijn bezig de houten bordjes met historische namen van panden in de Hinthamerstraat gerenoveerd terug te brengen.
Aanleiding is dat leden van ’t Klein Monument anderhalf jaar geleden vonden dat ze er maar vervallen uitzien.
Het initiatief beslaat het tweede deel [v/a Torenstraat] van de Hinthamerstraat, maar ook wordt nu de Hinthamerpromenade meegenomen.

* zie onderaan artikel over samenstelling

Het structuurplan van 1964 is de aanleiding geweest van dit unieke project. Door dat plan zou de Hinthamerstraat vanaf de Torenstraat geamputeerd worden van de Markt waar toch het handelsgebeuren plaatsvindt.
Met de historische naamgeving zouden de panden vooral van zakenlui en winkeliers weer in de belangstelling geraken.

nr. 127:Bakker Korengoud/ 'Gesloten Hekken' nr. 131: Van Dijk & Van Hees/'Vergulde Toelast'  nr.135: Teun van Pelt/ 'De Drie Koningen' nr. 100: Inloopschip/ 'Kasteel jkhr. Geerling van de Bossche'
foto's © paul kriele, 23 febriari 2012.

In 1967 kwam dat plan tot uitvoering. Het werd gedragen door de winkeliers van de straat, verenigd in de winkeliersvereniging Jeroen Bosch en sterk gestimuleerd door de advocaat en toenmalig politicus mr. Hein Berge en zijn kompaan architect Jan van der Eerden. Zij waren al met een actiegroep in verzet tegen dat structuurplan gekomen. Hun protest sloeg zo aan, dat zij uitmondde in de succesvolle partij Beter Bestuur.

In 'Beter Bestuur' zaten veelal relaties van Hein Bergé, onder wie Bart IJsselstein [uiterst links]  en Theo [uiterst rechts] en Monique Trimbosch [3e vr.] en Jan van der Eerden [2e v.r.] en diens echtgenote Anne Marie van der Eerden-Bom [4e v.r.]. 
2e en 3e van links Hein en Suze Bergé-Slager.
 
In 'Beter Bestuur' had Hein Bergé relaties en vrienden om zich heen verzameld.
Met name Jan van der Eerden was degene die voor de partij de kar trok en het practisch werk verrichtte. Uit de zakenwereld was kapper Bart  IJsselstein toegetreden, die op zijn beurt bevriend was met Ad Cornelisse [zonder 'n'].
Met de idee van de historische naambordjes wisten zij de winkeliers in de Hinthamerstraat enthousiast te maken. Ad Cornelisse vertelt over de tijd toen hij in als ambtenaar werkzaam was bij de afdeling Stadsontwikkeling van de gemeente bij de ingenieurs  Henk Volbeda en H.Teerink.

De 94-jarige Ad Cornelisse [zonder 'n'] is degene geweest die in 1967 de houten naambordjes die op de gevels in de Hintamerstraat zitten, heeft beschilderd.
Twee werkgroepen van de 'Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch gaan die bordjes renoveren en terugplaatsen.

foto ©  paul kriele
, 13 januari 2012.

De stadsfeesten van 1935
De bijna 95-jarige Ad Cornelisse heeft uiteindelijk de bordjes geschilderd. Als jong student door liep hij in de jaren dertig van de vorige eeuw de KTA, de voorloper van de Kunstakademie, waar André Verhorst en Piet Slager zijn leermeesters waren. Cornelisse’s eerst kunstzinnige talent kwam tot uiting op de stadsfeesten van 750 jaar ’s –Hertogenbosch. In de Casinotuin, waar een klein houten Den Bosch was opgebouwd, heeft Cornelisse onder meer de decors beschilderd. Er stond, behalve een -renaissance-stadhuis, ook een De Gruyterwinkel, waar van uit koffie werd geserveerd.

Bij die feesten leerde de student KTA  Bart IJsselstein kennen. Daar begint de vriendschap die 30 jaar later nog eens zijn vruchten afwerpt bij het project Hinthamerstraat, waar IJsselstein een kapsalon leidde.
Cornelisse: ‘Maar Bart was feitelijk musicus die in1935 van Gouda naar Brabant kwam om hier met zijn band geld te verdienen. De feesten rond 750 jaar ’s-Hertogenbosch gaven hem daartoe volop de gelegenheid.

---------------------------
Met andere woorden de bordjes hangen er nu al 45 jaar en zijn  dus aan een opknapbeurt toe.

nr. 72: Bibliotheek/ 'H.Geesthuis' nr. 86: Sundays'/'De Witte Voet' nr. 101: Café Keulse Kar / 'Keulse Kar' nr.99: café 't Bonte Palet/ 't Bonte Palet' nr.126: Kledingreparatie/ 'St. Andries den Apostel'

Kort en goed de gemeente gaf toestemming de winkeliers en pandeigenaren, van wie er intussen een aantal zijn verspreid over stad en land, zijn benaderd.

Woorvoerder Hans van Bavel van Klein Monument*:’  Ons project heeft een lange adem. Het dateert van 2010, maar we zijn pas met kerst 2011 met de eerste mailings begonnen.
In augustus 2012 willen we met de inventarisatie rond zijn omtrent het aantal te vernieuwen of op te knappen bordjes. Het gaat globaal om 100 stuks, waarvan een deel vernieuwd en een deel opgeknapt kan worden en een deel geheel nieuw gemaakt moet worden.
Ook het traject van de sponsoring is nog niet gelopen.
Van Bavel bedoelt dat het oorspronkelijke idee een zakelijk motief had: In 1967 wilden de winkeliersvereniging met Ton Meewis [penningmeester], Jeanette van Dijk [secretaresse] en voorzitter Bart IJsslstein de zakenlui van de Hinthamerstraat weer in de picture zetten.
Daarom kijken we uit naar eigentijdse zakenlui of ondernemers die dit bijzondere project willen omarmen. '.

*De twee werkgroepen ‘Toponiemen en ‘Klein Monument’ hebben een kern-werkgroep gevormd. Daarin hebben zitting: Rietje Bosters, Nort Lammers, Jos Swanenberg, Hans van Bavel en Hans Goossens. De drie laatste zijn de daadwerkelijke uitvoerders van de ‘Naambordjes Hinthamerstraat’.Terug naar boven