De Kring: 9 nieuwe stadsgidsen ge´nstalleerd

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-06-2012 | Gewijzigd op: 03-06-2012
Vrijdagmiddag 1 juni 2012 werden door wethouder Huib van Olden na enkele toespraakjes bij de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch aan 9 nieuwe stadsgidsen een certificaat uitgereikt. Eentje, Cees Montagne, die op vakantie was, hield zijn certificaat te goed.

De zaal in  het Kringhuis aan de Parade met de toespraak door de voorzitter van de opleidingscommissie Pien Barendregt. Op de eerste rij zaten vlnr dr. Harry Broekmeulen, voorzitter van de 'Stichting Poëzie op straat',
Trudy Kuipers , Kringadviseur Vincent Verstappen , wethouder Huib van Olden en  Kringbestuurslid Johan Strang  en Ton Govaars van de opleidingscommissie.

foto's © paul kriele, 1 juni 2012.
Bestuurslid van 'de Kring' Johan Strang legde in zijn toespraak de nadruk op het ambassadeurschap van de stadsgidsen, waarbij u -zoals de doelstelling van de Kring Vrienden luidt, de cultuur-historische waarde van de stad met zijn monumenten 'verkoopt'.
Voorzitter van de opleidingscommissie Pien Barendregt, gaf aan, dat de uitgangspunten van elke nieuw stadsgids verschillend is en'... dat zal ook wel zo blijven. In de praktijk vindt de rest van jullie ontwikkeling plaats. Maar blijf kritisch op jezelf en maak gebruik van elkaars kennis en ervaring. ' 
Wethouder Huib van Olden begon met het voorlezen van een klein gedichtje
Spreken horen denken en doen,
vind je in soorten rijp en groen.
Zelden vind je in één woord gerekend,
spreken horen denken doen.

Van Olden ging in op de kwaliteit en de organisatie van de opleidingscommissie;  'Dat trio met Trudy, Pien enTon vormt een vriendenkring binnen de 'Kring Vrienden'. Ze leiden met deskundigheid en kennis stadsgidsen op die het voorportaal vormen van de stad. Houdt die traditie aan en houdt hem binnen,' sprak Van Olden. 'Een goed leef-, en verblijfsklimaat is goed  voor de arbeidsmarkt en draagt  bij aan het welzijn van eenieder.'

 Certificaatuitreiking door wethouder Huib van Olden aan 8 van de 9 nieuwe stadsgidsen


Karel van Herpen [*1948] Diny Albers-Reynen [*1955] Pierre Collombon [*1946] Cuup Hofhuizen [*1948]
foto's © paul kriele, 1 juni 2012.

Rob Hoogvliet [*1948] Dorine Oliemeulen [*1948] Ton Raes [* 1948] Elly Willems [*1946]

dr. Harry Broekmeulen
van de Stichting Poëzie op straat' beklemtoonde nog eens de kracht en uitwerking van deze stichting, die op tal van plaatsen in de stad een regeltje poëzie heeft aangebracht. Dat inspireert. Ga zeker eens kijken. Niet meer in het steegje Kapucijnenpoort. Die is verdwenen, maar dat bevestigt de transparante kracht van dit initiatief.
 Maar wel op de hoek Korte Putstraat /Kerkstraat, waar de tekst is hersteld. 
Vincent Verstappen las enkele gedichten voor en gaf een inzicht in de persoon Herman de Coninck van wie het gedicht 'De Plek' nu aan de zijmuur van het Kringhuis is aangebracht door Femke Rinkel, voor wie hij een staand applaus vroeg.  

Terug naar boven