Rechter erkent- in kort geding- eis dwangsom door 4 ex-Kringleden

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-07-2012 | Gewijzigd op: 24-07-2012
Gisteren - maandag 23 juli 2012 - is de uitspraak in Kort Geding gevolgd over de dwangsom van € 40.000 die vier oud-Kringleden, die in de ALV van 25 juni 2010 door het Kringbestuur onterecht werden geroyeerd, aan dat bestuur willen opleggen.
Deze leden, te weten Martijn Groenendijk, Karel Burger Dirven, Josephus Grooten, en Will Hoeben, stelden tot ongenoegen van het Bestuur, bij monde van ex-voorzitter Jo Timmermans te dwingende vragen over bestuursbeleid, organisatie Stichting Binnendieze en het financieel handelen.

De dwangsom [voor elk lid € 5.000] dienden zij in omdat het bestuur twee maal toe, hen onterecht als geroyeerden heeft weggezet. terwijl van royement [inmiddels door rechter 7 december 2011 als onrechtmatig heeft verklaard] en omgezet in een ontbinding van het llidmaatschap geen sprake meer is.
Voor dat ‘beledigende karakter’ werden zij gisteren erkend, evenals dat De Kring de proceskosten moet betalen.
Het Kringbestuur kan nu een deurwaarder verwachten ter inning van dat bedrag € 41.083 [40.000 plus 1.083 als kosten van het kort geding].

2e traject: Hoger Beroep
Volgens hen, heeft de rechter in december 2011 wel het royement van de vier als onrechtmatig verklaard, maar verder ‘De kool en de geit gespaard,’ zeggen ze.
Ook omtrent de aangetaste eer en goede naam van de vier werd vorig jaar aan het bestuur opgedragen dit te repareren en te rectificeren. Vrij vertaald was de insteek van de rechter ‘Dit moet niet nog eens gebeuren.’
Naast een matige schadevergoeding wees de rechter een tamelijk hoge dwangsom toe [rechter:’daarvoor is juist een dwangsom..’] als wederom de eer en goede naam van de vier zou worden aangetast. Maar vanuit ‘De Kring’ is daar tot op heden geen enkele reactie op gevolgd, noch in een gesprek noch in een eerherstel door hen weer als lid aan te nemen.
‘‘Het bestuur heeft veel ruimte gekregen maar die op een verkeerde manier genomen,’ zeggen ze.
Daarom zijn ze, wat die aspecten betreft, in Hoger Beroep gegaan. Het Gerechtshof doet daar in het najaar nog uitspraak ver.

Zie ook artikel dd. 26 januari 2011 Kring Vrienden beslist in grote meerderheid over royement vier leden.
en artikel dd. 28 januari 2011 Vier leden betwisten zuiverheid getoonde stukken