'De Kring' betaalt dwangsom 40.000 , maar gaat in hoger beroep

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-08-2012 | Gewijzigd op: 28-08-2012
Het Bestuur van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch gaat in op de eis uit het kort geding van 24 juli 2012*, waarin zij werd opgelegd de vier 'geroyeerde' leden -naar hun eis- een dwangsom te betalen van in totaal € 40.000.
Dat was de schadeclaim die de vier indienden na voor hen schadelijke publicaties over - door het bestuur -hen opgelegde status, waartegen zij -met succes -geprotesteerd hebben.

Elk van hen, te weten Karel Burger Dirven, Martijn Groenendijk, Wil Hoeben en Joseph Grooten eiste voor elke overtreding [de voor hen schadelijke aanduiding was twee maal gebeurd] € 5.000.
Ook al heeft 'de Kring' die dwangsommen intussen betaald, zij gaat toch in Hoger Beroep. Dat doet zij ook tegen het vonnis van december 2011**, waarin de rechter het royement omzette in een opzegging van het lidmaatschap.

Het bestuur is deze samenvatting van de zitting van dinsdag 27 augustus 2012  voorgelegd en heeft er geen correctie noch aanvulling op.

* zie artikel dd. 24 juli 2012 over uitspraak eis dwangsommen 
** zie artikel dd. 8 december 2011 over  'Royementskwestie afstraffing voor Jo Timmermans'