Heisa bij 'de Kring': Ledenvergaderingop25-11-2008

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-11-2008 | Gewijzigd op: 15-11-2008
De geruchten over de Stichting Binnendieze en de onduidelijkheden over bestuurszaken, zoals ook de positie/rol van vertrekkend voorzitter Jo Timmermans, krijgt een apotheose in de komende Algemene Ledenvergadering [ALV].

Deze  ALV staat gepland op dinsdag 25 november 2008/19.30 uur in de Hervormde Kerk aan het Kerkplein.  De opzet van de 75 leden die om deze ALV hebben verzocht, is een eind te maken aan de geruchten die binnen 'de Kring' spelen.
Het bestuur wordt uitgenodigd  plaats en verantwoordelijkheden van het bestuur beter in kaart te brengen, met name de positie van de Stichting Binnendieze.
Het is bekend dat Jo Timmermans binnen deze vereniging van vrijwilligers- en niet alleen daar -de algehele regie voert.
In dat licht is de verwachting dat die RvC meer gezag krijgt en dat Jo Timmermans daar -om reden van zijn persoonlijke belangen [panden die door 'de Kring' benut worden] - deel van uit gaat maken.

Ook de positie van de actieve leden/de vrijwilligers staat ter discussie, in die zin, dat ze in de optie van het bestuur versterkt wordt.

statuten wijzigingen
Opvallend is het voorstel van het bestuur dat voortaan de helft van de leden, die een ALV bijeenroept uit vrijwilligers dient te bestaan. Dat aantal leden wil het bestuur ook nog eens stellen, niet op 50, maar op 10% van de 3000 geregistreerde leden. Zij moeten bovendien op de ALV hun lidmaatshapskaart meebrengen ter overtuiging van hun lidmaatschap.

Voorzitter Jo Timmermans zal op de ALV,  nog voordat punt  4 [functioneren van het bestuur] aan de orde komt, aandacht besteden aan de relatie tussen de vereniging en de Stchting Binnendieze.  Over een eventuele wijziging van die positie staat alvast een aanpassing van de notulen aangekondigd.
Oproep kandidaten voorzitterschap in Kringnieuws
In het deze week 46 verschenen Kringnieuws staat een advertentie en een oproep voor kandidaat-voorzitters De procedure loopt niet via het Kringbestuur maar via het bureau Stratos dat aan het bestuur -- een voordracht doet.
Een vertrouwenscommissie beoordeelt de kandidaten en legt dat  met een advies  voor aan het bestuur dat uiteindelijk aan de Ledenvergadering een kandididaat ter benoeming voorlegt.