Hoger beroep vier oud-leden ‘Kring Vrienden’

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-04-2013 Gisteren-dinsdag  23 april 2013- diende het Hoger Beroep in de zaak tussen de oud-leden en het bestuur van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch/ ex-voorzitter Jo Timmermans. In die zaak stond de conversie van het royement naar een opzegging van het lidmaatschap van de vier oud-leden door rechter Rullman ter discussie.
Saillant detail hierover:  Beide partijen vonden overigens dat de rechter hiermee op de stoel van het bestuur was gaan zitten!

Daarnaast is door de groep helder en duidelijk aangegeven dat een royement persoonlijk is en dat het Kringbestuur niet in algemene termen mag blijven praten, maar dit per persoon moet motiveren, Hoeben zei daar duidelijk over: “Terwijl ik nog steeds niet weet wat ik nu fout gedaan heb”.

Over mediation kon de rechter kort zijn, hoewel de oud leden nog altijd bereid zijn tot een mediation-poging, bleek ter zitting dat bij het bestuur van 'de Kring' een hernieuwd lidmaatschap onbespreekbaar vind. Een mediation gesprek ongemotiveerd onder voorwaarden ingaan is geen mediation, aldus de rechter.

Verder bracht de zitting weinig nieuws: de vier oud-leden blijven bij hun lezing zich nooit onfatsoenlijke te hebben opgesteld. Ze vinden dat ze het bestuur nooit  beschuldig hebben van fraude, oplichting en corruptie. 
Het Kringbestuur houdt voet bij stuk dat dit wel gebeurd is en dan zonder daarvoor de harde bewijzen te hebben gegeven.

Verder laat Hoeben nog weten dat hij echt hoopt dat het gerechtshof inhoudelijk een oordeel zal vellen of de vier leden op een onheuse wijze jarenlang verdachtmakingen en verwijten in de richting van het Kringbestuur hebben gemaakt. “Of is er sprake van misbruik van de bestuurlijke positie waarbij het bestuur haar leden opzettelijk en stelselmatig verkeerd heeft geïnformeerd?”, aldus Hoeben.

Nog recentelijk (12 maart 2013) erkende het Hof met die uitzetting dat het Kringbestuur onjuist heeft gehandeld.