Kringbestuur krijgt van ALV tik op de neus

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-06-2013 | Gewijzigd op: 26-06-2013
In de Algemene Ledenvergadering van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch op dinsdag 25 juni 2013 in het Helftheuvelcentrum kreeg het Kringbestuur meermalen een tik op de neus.
Diverse leden kwamen, nog voordat er tot stemming over het aanblijven van zittende bestuursleden werd overgegaan, met kritiek. ‘Het bestuur is niet democratisch. Ze laat weinig haar gezicht zien bij de medewerkers van de Binnendieze,’ aldus een lid van de stichting Binnendieze, die uit diverse hoeken bijval kreeg. Ook viel het woord ‘arrogant’, waar het om samenwerking met overheid en collega-instanties zou moeten gaan.
Zelfs oud-bestuurslid Peter van Gurp stelde met name over die samenwerking open vragen.
Ook nestor en oud-adviseur van ‘de Kring’ Coen Free kwam ihkv die samenwerking met het voorstel dat het Kringbestuur als eerste de hand moet reiken naar de Hertogboeren.
Saillant genoeg wees Free er voor nog naar het krantenartikel, waarin door de Kring weinig coöperatie werd getoond als het om de pacht van de Binnendieze of de Dommel gaat.
Oud- voorzitter Jo Timmermans had vlak daarvoor nog gezegd: ‘Samenwerking JA, maar met behoud van onze identiteit’.

In de ALV was reden om over transparantie, samenwerking en democratie te spreken, omdat die ‘beleidsdoelen’ juist in de door Cees Roodnat [lid van de werkgroep ‘beleidplan’] gepresenteerde beleidsvisie ‘Bij de tijd’ waren uiteengezet.
Uit Roodnats betoog blijken onder meer die aspecten speerpunten te zijn in de beleidsvisie, die nog door het bestuur moet worden geaccordeerd en aan de leden moet worden voorgelegd.
Roodnat zei letterlijk: ‘Het beleidsplan is 80% gericht op buiten de Kring, zoals gemeente, VVV, BAM en andere organisaties. ‘

In ieder geval wordt het bestuur ook geadviseerd meer aan ICT [social media] te gaan doen, een professionele afdeling communicatie op te zetten en tijd aan zelfreflectie te besteden.
Roodnat: ‘Want we moeten bij de tijd blijven. In die 40 jaar van ons bestaan is de organisatie weliswaar gegroeid, maar het bestuur raakt de ‘span of control’ kwijt. Breng een slagvaardige structuur aan in je organogram [organisatie], want het bestuur heeft teveel aspecten [BAM, pr, gastvrouwen, financiën, personeel, administratie, planning, automatisering, en nog wat zaken] onder zich.’ Binnen 5 jaar, zo adviseert de werkgoep, zou tot uitvoering van de aanbevelingen moeten worden over gegaan, maar het mag ook korter....
Roodnat ontving voor zijn uiteenzetting en de visie van de werkgroep, waar 500 reacties met ideeën waren binnengekomen, een stevig applaus.