Rechter stelt 4 geroyeerde Kringleden alsnog in het gelijk

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-07-2013 | Gewijzigd op: 17-07-2013
Gisteren dinsdag 16 juli 2013 was de uitspraak in Hoger beroep van de Bossche rechtbank inzake het royement en de schadeclaim van, resp. door, 4 Kringleden* die uit de vereniging waren gezet.  

Het bericht van 'Rechtspraak´ luidt als volgt:  

De vereniging ‘Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch’ en haar voorzitter hebben onrechtmatig gehandeld tegenover vier leden* door zich feitelijk onjuist en nodeloos grievend over hen uit te laten tijdens onder meer een ALV  [ juni 2010]. Dat heeft het gerechthof ’s-Hertogenbosch in hoger beroep geoordeeld. Het hof volgt hierin het oordeel van de rechtbank 's-Hertogenbosch van 18 september 2012.

Algemene ledenvergadering
De vier leden hadden op kritische, maar respectvolle wijze hun zorgen geuit over het beleid van het bestuur en zij hadden daarover verantwoording gevraagd. Tijdens de algemene ledenvergadering heeft het bestuur van de Kring vervolgens gedaan alsof de vier leden het bestuur hadden uitgemaakt voor zakkenvullers en oplichters. Daardoor heeft het bestuur bij die vergadering een sfeer geschapen waarin een grote meerderheid van de aanwezigen het royement van de vier leden steunde.

Rectificatie en schadevergoeding
Door deze uitlatingen van het bestuur zijn de vier leden in hun eer en goede naam aangetast. Daarom moet de Kring haar uitlatingen rectificeren en aan ieder van de vier leden een vergoeding van € 2.500,- betalen voor de opgelopen reputatieschade. Dat is € 1.000,- meer dan de schadevergoeding die de rechtbank bepaalde. Ook moet de Vereniging een mededeling over het royement van haar website verwijderen. De vier leden hadden ook geëist dat het de Kring werd verboden om in de toekomst onrechtmatige uitlatingen te doen. Deze vordering, die de rechtbank had toegewezen, heeft het hof afgewezen omdat deze te ruim en te onbepaald is.

Royement niet gerechtvaardigd
Hoewel het besluit van het Kringbestuur om de vier leden te royeren formeel gezien op de juiste manier is genomen, vindt het hof dit in redelijkheid onaanvaardbaar. De kritische opstelling van de vier leden tegenover het bestuur, rechtvaardigde niet dat het bestuur overging tot de ingrijpende tuchtmaatregel royement. Volgens het hof is niet gebleken dat de vier leden hun kritiek - die zij mochten hebben - op een onbehoorlijke manier hebben gepresenteerd. De door de Kring aangevoerde motieven kunnen het royementsbesluit daarom niet dragen.

Opzegging lidmaatschap
Dit betekent dat de vier leden eigenlijk het recht zouden hebben om te worden hersteld in hun lidmaatschap. De verhouding tussen de vier leden en de Kring is in de tussentijd echter zodanig verstoord, dat voorzetting van het lidmaatschap volgens het hof niet meer mogelijk is. Daarom zet het hof het royementsbesluit, evenals de rechtbank, om in een (neutraal) besluit tot opzegging van het lidmaatschap en wijst het verzoek van de leden tot herstel in hun lidmaatschapsrechten af.

*Kans op herstel lidmaatschap ..?
Tot zover het persbericht. De vier Kringleden zijn: Will Hoeben, Karel Burger, Joseph Grooten en Martijn Groenendijk.
 
Will Hoeben voegt aan de uitspraak toe dat door hen om een gesprek met het bestuur is gevraagd. Dat werd na een vorige zitting niet door het Kringbestuur opgepakt. Ook vindt Hoeben het jammer dat zij hun lidmaatschap niet hebben teruggekregen Het is aan de leden, aldus rechter Rullman, om dat te bepalen.
Hoeben spreekt de wens uit dat het besuur zich nu in haar positie tegenvoer hen herschikt.

Reactie voorzitter Joop Thissen
. Vooriztter Thissen is om een reactie gevraagd. Thissen zegt: ´Ik heb nog niet eens het officiële vonnis gelezen. Dat ga ik dan na ontvangst eerst doen. Dan gaan we met het bestuur in overleg. Of er dan een officiële reactie volgt, hangt van het standpunt van het bestuur af, ´ aldusThissen vanmorgen.

Terug naar boven