Na verloren rechtzaak: Kringbestuur houdt kiezen op elkaar

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-07-2013 | Gewijzigd op: 19-07-2013
Het bestuur van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch kun je als het om rechtzaken gaat niet erg communicatief, noch mededeelzaam noemen.
Voorzitter Joop Thissen is deze week herhaalde malen bevraagd om een reactie na de uitspraak van rechter Rullman inzake het royement en de claim van  vier Kringleden, te weten Wil Hoeben, Martijn Groenendijk, Karel Burger en Joseph Grooten. Deze vier werden in de ALV van juni 2010, met algemene stemmen geroyeerd vanwege hun breedvoerige kritiek op het Kringbestuur, dat hen valselijk had beschuldigd en hen ook publiekelijk als 'geroyeerd' afficheerde. Voor een 'eerherstel' krijgen de vier door de uitspraak -uiteindelijk! - elk  € 2500 [vanuit het Kringbestuur] toegekend.

Joop Thissen wil in dit geval, maar ook bij eerdere gelijksoortige gelegenheden, noch persoonlijk, noch als voorzitter en dus zeker in de positie als de communicatieman*, reageren. Thissen verschuilt zich steeds achter het excuus dat hem de officiële uitslag niet bekend is en dat er eerst een bestuursberaad moet volgen. Verder hoor je dan niets meer van hem.
Het lijkt erop alsof de Kring ook is besmet met het 'Groenewoudvirus', de onroerend goedmaatschappij die nimmer op zaken wenst te reageren. Joop Thissen, voorzitter van de Kring Vrienden van 's -Hertogenbosch: 'Niet erg communicatief,' zei de ALV op 25 juni 2013.

foto © paul kriele,  2 mei 2010.

Frappant is dat juist in de laatst gehouden  ALV [Helfheuvel, dd. 25 juni 2013]  communicatie als een zwak punt van dit bestuur werd verweten. Het bestuur kreeg het verwijt zich niet coöperatief op te stellen naar collegae gebruikers van de  Bossche wateren en vanuit de Stichting Binnendieze werd gezegd het bestuur nimmer ter plekke te zien.'
Nu er dan nog een rechtzaak is gevolgd is het klip en klaar dat het Kringbestuur zich naar haar leden fout opstelt.


Zie ook artikel  'Rechter stelt 4 geroyeerde Kringleden in het gelijk' dd. 17 juli 2013.