Royement/geen royement opposanten Kring Vrienden

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-11-2008 | Gewijzigd op: 20-01-2009


Tegen de 400 leden maakten op dinsdagavond 25 november in een volle Hervormde Kerk een beladen, emotionele en een tot klaarheid brengende vergadering mee. Die voor de zes bezorgde leden bijna tot een royement leidde.
Dankzij interrupties en na ruggespraak met enkele leden stuurde het bestuur deze maatregel bij om niet ‘hoogmoedig’ te blijven en toch als Vrienden met elkaar door te gaan.

Voorzitter Jo Timmermans die in deze vergadering bijgestaan werd van –behalve collegae bestuursleden- van notulisten, onder wie Antoinette de Vries uit eigen kring en van een erkend bureau[mevr. Mutsaerts] en door een notaris-notulist zodat ‘..er geen misverstanden kunnen ontstaan’ en ook nog aan de bestuurstafel door de advocaat van de stichting Kring Vrienden, mr. Elgers.
Timmermans [JT], die zich beperkte tot de inleiding en de verantwoording over het functioneren van het bestuur en de rest aan advocaat Elgers over liet, kwam breedvoerig tot een suggestief en vaak op de persoon gericht oordeel. In een reeks onjuiste en onterechte beschuldigingen richtte JT zijn speren op van deze opposanten, die met 50 medestanders om een Algemene Leden Vergadering [ALV] hadden verzocht.
Dat ‘pamflet’ was ondertekend door Joseph Grooten, oud-voorzitter Herman van den Heuvel, oud-voorzitter Cor Gilhaus en architect Jan van der Eerden en was de vereniging rondgegaan om medestanders te krijgen.
Met die ALV moest een eind komen aan een reeks geruchten over het loskoppelen van de Stichting Binnendieze van ’de vereniging’ en er moest duidelijkheid komen over het weinig transparant functioneren van het bestuur.

Timmermans was hoorbaar aan zijn stem en zichtbaar aan zijn houding geëmotioneerd en bracht met een one-manshow zijn interpretaties naar voren, waarvan de strekking vaak erg aanvallend en persoons gericht was.
Pas op het eind kwam het aan de behandeling van de zes moties, die vervolgens allen door advocaat Elgers werden weerlegd: omdat ze niet aan de orde waren, of reeds behandeld, of thuishoorden in de AVL van mei 2009, of in behandeling of in gang zijn gezet, of als ‘uitvoerend’ niet hier thuishoren.

Op het einde van vergadering verliep eerst nog het voorstel om bij stemming in een ALV het aandeel van de leden te wijzigen. Eentiende van de leden zou een ALV kunnen bijeenroepen. Dat was voorstel A.
In een aanvullend voorstel B werd daarvan gemaakt, dat van die eentiende ook nog eens tenminste de helft vrijwilliger dient te zijn.
Na veel discussie kwam dit voorstel in behandeling. Voorstel A werd aangenomen, maar de uitslag  werd ingetrokken omdat er volgens Notaris Oomen geen tweederde meerderheid voor was, en er commentaar op de procedure volgde als onduidelijk en rommelig verlopen. De behandeling van tet voorstel is verschoven naar de ALV van mei 2009.

Dit verslag wordt morgen afgerond. zie pagina Volledige notulen Kring Vergadering


Terug naar boven