Verantwoording van Kringbestuur over voorbije rechtszaken

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-09-2013 | Gewijzigd op: 18-09-2013
Het Kringbestuur geeft op een apart, ongedateerd, A4-tje  –haar - inzicht over de voorbije rechtszaken, die speelden nav kritiek van 4 Kringleden op het bestuur en vervolgens hun royement.
Wat laat komt nu ‘onze kijk op de zaken’ in volgorde van de gebeurtenissen. ‘De leden hebben recht op dit 'nieuws', dat niet altijd positief was, en wil dat met haar leden delen,’ schrijft ze in de aanhef.

De toelichting begint met het royement van juni 2010, dat uiteindelijk geen stand hield. Door een zgn .conversie, ofwel een omzetting van royement in einde lidmaatschap, bleef die status quo voor de vier gehandhaafd. Ze zijn het er niet over eens en blijven rechtzetting wensen van het ingetrokken lidmaatschap.
Voor de negatieve uitlatingen [in Kringnieuws en jaarverslag] diende elk een claim in. Die claims [€ 40.000 euro totaal] werden aanvankelijk wel, maar later ['uitlatingen waren niet belastend genoeg'] niet meer gehonoreerd.

Het gerechtshof vindt het royement een te zwaar middel en te vergaand [16 juli 2013] . Maar het lidmaatschap kregen de vier definitief niet terug. Het gerechtshof laat het door de rechtbank toegepaste conversie in stand. Dat wil zeggen het royement werd omgezet in een opzeggen van het lidmaatschap. In een - door de vier aangevraagde - persoonlijke behandeling [ april 2013] heeft het Kringbestuur ondermeer gezegd ‘rust te willen in de vereniging’. Bij haar besluit tot opzegging lidmaatschap voelt zij zich gesteund door de ALV. Een feit, waar ook het gerechtshof belang aan hecht.

Het gerechtshof heeft ook het verbod tegen het bestuur –op straffe van een dwangsom- vernietigd om nog negatieven uitlatingen over de vier te doen. Daardoor kunnen de vier het bestuur niet meer aanspreken op -over hen onwelgevallige - uitlatingen.

De brief besluit met: 'Hiermee is een einde gekomen aan de juridische strijd over royementen'.
Maar het bestuur geeft in een alinea het Brabants Dagblad nog een sneer door te schrijven dat ‘het jarenlange gedoe’ mede is veroorzaakt door 'onjuiste publicaties, de feiten miskennend en zonder hoor en wederhoor toe te passen'.

Het bestuur gaat niet bij de Hoge raad in cassatie.

Tot slot staat er nog: ‘Door een beleidsvisie die aanstaande is, zal in de vereniging het met elkaar omgaan en communicatie een belangrijk punt worden.’

*De vier leden die het lidmaatschap werd ontnomen zijn: Joseph Grooten, Will Hoeben, Martijn Groenendijk en Karel Burger Dirven.
Zie voor de aanleiding van de omstreden, door de vier aangespannen rechtszaken, het artikel 'Royementskwestie: Afstraffing voor Jo Timmermans en De Kring',  dd. 8 december 2011.


 De conclusie is dat de versie uiteraard een standpunt vertegenwoordigd van 'De Kring'. De inhoud is zo veel mogelijk positief naar het bestuur gekleurd.  Dat bestuur lukt het maar niet om naar zichzelf te kijken  wat betreft de gedane zaken. Die zijn aan haar te wijten. Immers daarover is ook de commotie ontstaan [geen toestemming om kritiek te leveren op het bestuur dat het ook nog eens met valse bewijzen heeft [willen] weerleggen/weerlegd!] 
Ze spreekt nog steeds over een verstoorde verhouding. Tja, wanneer is die ontstaan?  Het bestuur legt dat nog steeds bij de vier leden neer, die hun lidmaatschap werd ontnomen. 

Maar dat bestuur, zo schreef ook Bastion Oranje bleef kortzichtig  en kan niet inzien wat zij nu letterlijk verkeerd heeft gedaan. Dus over een excuus behoef je al helemaal niet te denken. 

Niet voor niets hebben we het artikel zie hierboven gelinkt, om daar mee naar de oorspronkelijke situate terug te keren.

Terug naar boven