Plaquette van ’De Kring’ voor Rabobank Gasselstraat

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-01-2014 | Gewijzigd op: 18-01-2014
Zaterdagmiddag 18 januari 2014 hebben wethouder Huib van Olden en directievoorzitter van de Rabobank ’s-Hertogenbosch de plaquette onthuld die bevestigd is aan het onlangs door de Rabo betrokken hoekpand Kerkstraat/Gasselstraat, voorheen Gimbrère.
De plaquettetoekenning is een idee van de werkgroep ‘Het kleine Monument’ van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch en wordt uitgereikt aan die ondernemer/winkelier die met behoud van de authenticiteit en historische waarden een pand geschikt maakt of behoudt bij een nieuwe bestemming.

Authenticiteit en moderne bestemming klonk diverse malen uit de mond van de sprekers deze middag in het moderne ingerichte en sfeervolle bankgebouw, onder wie Nort Lammers, de voorzitter van de Werkgroep en van Jan Spacklers, directeur particulieren van de Rabobank Den Bosch.

foto's © paul kriele, 18 januari 2014. De onthulling van de plaquette bij de Rabobank op het Kerkplein door directievoorzitter van de Bossche Rabobank Willem Louwers en wethouder Huib van Olden.

Er zijn al een vijftiental panden in de stad met een dergelijke in koper uitgevoerde plaquette met daarop het stadhuis en de brochespreuk van de Stadspijpers s-Hartogenbossche, waarbij Hart als hartje staat afgebeeld.
Gimbrère ontving 10 jaar geleden, toen de Tilburgse damesmodezaak het hoekpand betrok ook al een dergelijke onderscheiding. Na inspectie door de werkgroepleden en bij navraag bij de Rabobankdirectie bleek dat deze plaquette opnieuw erg op prijs wordt gesteld en vandaag dan ook opnieuw kon worden uitgereikt.

Voorzitter Lammers haakte in op het predicaat gastvrij en ontmoeten dat de stad al voor de vierde keer op rij verkreeg en lichtte dat toe aan de hand van de aanwezige ‘doelgroepen, te weten: de commercie [bank en winkeliers], de gemeente [wethouder Huib van Olden] en de BAM [Harry Boekwijt en Hans Meester] en de cultuur-historie [Kringbestuur] en de betrokken bewoners. Daaraan koppelde Lammers de slogan: ‘de moderne mens bezoekt de moderne ondernemer in een pand dat zijn authenticiteit heeft bewaard. Waarmee de cirkel van de toekenning weer rond is.

Wethouder Huib van Olden gewaagde het om op de bekritiseerde positie van de banken in te gaan. Er is in die bancaire wereld veel te doen geweest, maar de bank is het olievaatje in de samenleving, sprak de wethouder onder meer van toerisme Sociale Zaken Maatschappelijk Vastgoed en Bouwhistorie. De samenleving moet het werk en de inzet van ‘de bank’ opnieuw weten te waarderen, aldus Van Olden die aangaf dat het de eerste keer is dat twee keer voor hetzelfde pand de plaquette wordt toegekend. Maar het gaat niet om het pand, maar om de gebruiker ervan,’ zo zei de wethouder.
Aan een onthulling  gaat meestal een 'dé-onthulling' vooraf, ofwel het opmaken van het object vóór de officiële ceremonie
.

foto © paul kriele, 18 januari 2014.
 
 

Een toespraak waarin uiteenlopende aspecten werden belicht kwam van de directeur Particulieren Jan Spackler. Maar de Raboman begon ook met de authenticiteit die door een klant bij een moderne ondernemer wordt gezocht. Maar meteen daarop stelde Spackler de vraag: wil die klant de bank nog ontmoeten in een bankkantoor? Beneden ontmoeten we de klant naar de virtuele omgeving. We noemen dat ‘geholpen zelfbediening virtueel.’ Ook bedoeld om de klant die onwennig is met de computer daarin op weg te helpen en kennis met dit manier van bancaire administratie te laten maken.

Ontmoeten
Ook Spackler hanteerde bij die zoektocht het door Lammers geuitte aspect van ontmoeten en nam daarbij een Franse gewoonte als voorbeeld, waar na de zondags Mis de dorpelingen elkaar op het kerkplein bij de dorpspomp ontmoetten.
Spackler gaf aan dat er zich de laatste jaren een enorme terugval van 98% van bezoeken aan de bank heeft voor gedaan.
Er is toch voor een bankgebouw gekozen, centraal in de stad , in een drukke winkelstraat gelegen, om daarmee de slogan van de Rabo nog eens te volgen: dichtbij, betrokken en toonaangevend.
Als zijweggetje haalde Spackler aan dat de bank op het Kerkpleintje open staat voor bedrijven, ondernemers verenigingen, kortom voor ontmoeten en informeren. Daarop aansluitend, zei Spackler dat met carnaval het Oeteldonks Gemintemzuejum in de bank een expositie houdt en het publiek het verhaal van carnaval gaat vertellen. Met andere woorden iedereen is welkom bij ons!

Onze architect Fons Kooijmans heeft het pand in zijn historische waarden gelaten. De dicht geplakte en aan de binnenkant dicht getimmerde ramen op de eerste etage zijn weer ‘open gegooid’, maar de hoofdingang is op dezelfde plek gebleven. Dat was een voorwaarde van de gemeente, maar een element waarop Hugo Boss, in stad op dit punt een flagstore wilde openen, is afgehaakt.

Tot slot sprak de directievoorzitter, Willem Louwers van de Rabobank, die als wens bracht dat de gemeente iets zou gaan doen om de berg fietsen voor de deur weg te halen en toestemming te geven, ipv een miezerig vlaggetje, een grote vlag van de Rabobank te mogen ophangen. Want ‘de commercialiteit van het winkelend Den Bosch moet zijn uitstraling hebben. Dan pas is dit pand af, ‘ aldus Louwers. Na deze toespelingen volgde het officiële gedeelte, de onthulling van de plaquette die naast de ingang van de bank is bevestigd.
Kort ervoor was het kleinood nog door twee medewerksters de-onthuld, ofwel eerst moest het worden ‘opgehangen’, verscholen achter een feestelijke strik.Terug naar boven