Opening wandel-en vaarseizoen Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-03-2014 | Gewijzigd op: 23-03-2014
In het 41ste jaar* van haar bestaan opent de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosh op 1 april 2014 het nieuwe toeristenseizoen. Het programma is nagenoeg hetzelfde gebleven aan voorgaand jaar. Andere zaken zijn...


Het bestuur registreert wel dat de wandeltochten nagenoeg ongewijzigd zijn gebleven.
Merkbaar voor de organisatie is dat, zoals dat in Kringtermen heet, de droge tak 10% minder bezoekers kreeg, op de Binnendieze 146.000 gasten de boot in gingen en ook de Salonboot  Frederik Hendrik 15% minder bezoekers trok.

Oud nieuws is dat  in februari 2014 notarieel een fusie werd bekrachtigd: het opgaan van de Kring voor Geschiedenis en Heemkunde De Boschboom in de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch. Daardoor is ook De Boschboom participant geworden binnen 'Bossche Bladen, dat voortgaat als Kringnieuws. Hierdoor blijft de wetenshappelijke inbreng van deze oudere Heemkundekring gewaarborgd. 
Het was een gedwongen fusie als gevolg van bezuinigingen bij de gemeente. Maar de redactionele samenwerking met -ook nog eens - de BAM en Het Noordbrabants Museum blijft.

Nieuw, of tenminste nog te verwachten valt dit jaar het implanteren, of anders gezegd het daadwerkelijk uitvoeren van het Ondernemersplan, dat door de eigen leden is opgesteld en in de ALV van 25 juni 2013 werd besproken.**.
De Waterstraat gezien vanaf deVerwersstraat met links- net voor de panden van het Erfgoedhuis en de kantoren van de musea- de garage, waar een opstapplaats voor rondvaartboten is gepland.

foto © paul kriele, 16 maart 2014.
Rechts net zichtbaar de gebouwen van voorheen de provincie, tegenwoordig het Brabants Erfgoedhuis en de beide musea.
Achterin -ook rechts- de voormalige bakkerij van 'Bakker Maas', welke gevelrij begint met een garage [net niet zichtbaar], die over de Binnendieze is gebouwd. Die moet worden afgebroken ten dienste van een opstapplaats voor rondvaartboten.

© archieffoto


Twee extra opstapplaatsen Binnendieze
Nieuw dit jaar kan ook zijn de aanleg van een extra opstapplaats in de Waterstraat, naast de gebouwen van het Brabants Erfgoedhuis/kantoren van de musea.
Ook gaat alsnog door een extra opstapplaats achter het Zwanenbroedershuis. Dat lukt nu door bijdragen van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch en de gemeente. ..
Extra opstapplaatsen komen er ivm het Jeroen Boschjaar in 2016 en is, naast extra en speciaal opgeleide gidsen, faciliteiten die voor de te verwachten bezoekersstroom worden gecreëerd. 

De achterzijde van het Zwanenbroedershuis met de tuin en de langsstromende Binnendieze. Ook een locatie met een museum, waar 'de Kring' een opstapplaats wenst.

foto © paul kriele, 14 september 2012.


-*Viering 40 jaar Kring Vrienden dd. 25 november 2013. Nog eens 40 jaar:  Officiële, maar informele viering van het 40-jarig bestaan/ tevens de aankondiging Beleidsplan dd.  9 maart 2013.
-Voor artikel over fusie zie 'Grote meerderheid voor fusie' dd. 18 december 2013.
-**Voor Ondernemersplan  Kringbestuur krijgt er van langs  artikel dd. 25 juni 2013
 

Terug naar boven