Linieboek en brochure beeldverhaal rond de linie van1629 uitgereikt

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-06-2014 | Gewijzigd op: 12-07-2014
Op het kantelpunt van het ontwerp naar realisatie van de 'Linie van 1629', zoals voorzitter van de Stichting de Groene Vesting Gerard Berkelmans sprak, werden twee boeken uitgereikt.
De toespraken en ceremonies vonden maandagmiddag 30 juni 2014 plaats in de voormalige Statenzaal van Het Noordbrabants Museum, waar circa 150 betrokkenen van gemeentewege en provincie, van architecten-en ingenieursbureaus, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en van diverse [collegae-] steden [vestingsteden en steden aan de Zuiderwaterlinie], aanwezig waren.

 
De met 150 bij de Groene Vesting betrokkenen in de   voormalige  Statenzaal op 30 juni 2014 tijdens de [vlg Rob de Vrind] implantatie van de Linie van 1629.  foto's © paul kriele, 30 juni 2014.

Op de informatiebijeenkomst van de Groene Vesting ging het, zoals Rob de Vrind aangaf, om het implanteren van de Linie van 1629. ‘Dat is- na het informeren en inspireren - hard nodig willen we 1629 halen.’
Rob de Vrind lichtte het beeldverhaal ‘Landschap van de Verbeelding’ toe. Dat is bedoeld om de schakels te leggen tussen al de deelnemende partijen.

De Vrind docent, milieuman en de aanjager van dit project, praat daar ook dit keer in superlatieven over: ‘Den Bosch kan een icoonproject zijn in de Zuiderwaterlinie. In1629 was Den Bosch wereldnieuws doordat het Frederik Hendrik lukte –na het leggen van 100 km dijk - de vesting in te nemen. Dat was een krachttoer waar weinigen toen fiducie in zagen! Nu willen we op de basis daarvan fiets-en wandelroutes rond de stad terugbrengen. Een vrijwel autoluwe route. Den Bosch is een van de meest diverse steden van ’t land door zijn watergebieden en gevarieerde natuurlandschappen.’

En zo gaat De Vrind maar door: ‘Op basis daarvan maken we één beeldverhaal en leggen daarin accenten op de groene cultuurhistorie en het netwerkregio, zodat de Groene Linie zichtbaar en beleefbaar wordt .’
Daarop werd door voorzitter Gerard Berkelmans aan de Vughtse wethouder Peter Pennings [naast Den Bosch, Heusden en St. Michielsgestel, een van de deelnemende steden], het boek Beeldverhaal ‘Landschap van de Verbeelding’ aangeboden.
Rechts: Rob van Erp, de auteur
van het 'Verhalenboek 1629'
.

foto 's © paul kriele, 30 juni 2014.


Links: Yoran van Boheemen van bureau Landschapsarchitecten Feddes/Olthof, die iov de gemeente Den Bosch Vught, Heusden en St. Michielsgestel een Ontwikkelingsvisie voor de Linie 1629 samenstelde
.

Brigite van Haaften sprak over het belang de Zuiderwaterlinie, van vestingsteden en van het behoud van het erfgoed, het vlak waarin de rol van de gedeputeerde, namens de provincie, ook ligt: zorg dragen voor de bescherming van het Brabantse erfgoed en de mogelijke inzet van bijvoorbeeld leefbaarheid en vrije tijdsbesteding.

Eerder in het programma ontving wethouder Huib van Olden uit handen van het hoofd van de BAM, Hans Meester ‘Het Linieboek’. Op die ontwikkelingsvisie ging de samensteller architect Yoran van Boheemen nader in. Boheemen van landschapsarchitecten Feddes/Olthof, was door de gemeente gevraagd een ontwikkelingsvisie voor de Linie1629 te maken. Die visie staat vervat in een lijvige brochure/rapport.

Met 4 wethouders in een tent
Van Olden benadrukte de onderliggende samenwerking tussen Den Bosch en de gemeenten Vught, Heusden en St. Michelsgestel.En niet alleen tussen de gemeenten ook met de vrijwiligers, direct betrokkenen en andere disciplines. 'Het is voor je gevoel van trots belangrijk dat je de geschiedenis kent, sprak de wethouder onder meer. En betrok in zijn speech  zelfs de WK-voetbal en de komende verkiezingen.
Hij mag hopen -en dat gunde hem ook collega Peter Pennings- dat die samenwerking ook na de verkiezingen van november 2014 stand houdt. Dan kan Van Olden, met zijn 3 collegae nog eens bij de Linie, zoals hij dat zelf vorig jaar deed, op 13 of 14 september [Monumentendag]  een kampementje opzetten ...

Verkiezingsbeloften
Dat ging dus toch over de verkiezingen van november 2014: Van Olden wil aan de coaltieonderhandelingen van het komend najaar onder meer meegeven, dat er een budget vrijkomt voor de openstelling van een wandelpad over de aarden wal van fort Crevecoeur, inrichtingsmaatregelen ism de waterschappen Aa en Maas, het benutten van fort St. Andries en een eigentijdse reconstructie van de galerij op én naar Bastion Vught.  'Als ik zelf door de verkiezingen heen kom, dan werk ik daar zelf aan mee, ' aldus Van Olden.
 
Het ‘Verhalenboek 1629’ van Rob van Erp is in 'Het Linieboek' een belangrijke drager. Van Erp koppelt die verhalen uit 1629 aan de relikten in het landschap. Daaruit kan per plek een ontwikkelingsvisie voortkomen. Van Boheemen: 'Die visie is bedoeld om een inspirerend document te zijn en de Linie te revitaliseren en de bekendheid ervan te vergroten.'

Van Boheemen ging in vogelvlucht langs 31 relikten van de linie en zette daar met foto’s de referentiebeelden bij, te beginnen bij Fort Creveceur .Maar het bleef niet alleen bij het zichtbaar maken van ‘de heuveltjes, de dijkdelen en de forten’. In zijn presentatie lichtte de architect/ visionist ook de plannen mbt de relikten toe, die uiteraard de gehele linie betreffen.
Het verhaal rond het beleg deelt Van Boheemen op in vier gebiedsdelen: Logistiek [bij Crèvecoeur te tonen],de ingenieurskunst [een aspect dat bij de Moerputten tot uiting kan komen] de Slag om de stad [bijv. bij Kasteel Maurick uit te werken] en tot slot het Landleven [zuidelijk deel van de stad, Kloosterstraat/Poeldonk].

   
Twee momenten van een boekuitreiking in Het Noordbrabants Museum:
links de voorzitter van de Groene Vesting Gerard Berkelmans overhandigt aan de Vughtse wethouder Peter Pennings het Beeldverhaal 'Landschap van de Verbeelding'
.
Hierboven: Hoofd van de BAM Hans Meester biedt aan wethouder Huib van Olden 'Het Linieboek 1629' aan. 

foto's ©  paul kriele, 30 juni 2014.

Piches mbt De Nieuwe Linie
Na een korte pauze ging Patrick Timmermans uitvoerig in op tal van de deelprojecten in de Linie. Als een spreekstalmeester kondigde Patrick een 6 tal sprekers aan die concrete projecten presenteerden over de hele linie. Studenten van de HAS hogeschool over de Hollandse dijk in de Gement, Wim Kiviets over herbestemming en natuurontwikkeling Fort Isabella, Jeroen Flamman over vondsten van de linie aangetroffen bij de aanleg van het Maximakanaal.
Huibert Crijns, projectleider gemeentelijk Vestingwerken, gaf een presentatie over Bolwerk Sint Jan als uitvalsbasis voor een vaararrangement naar plekken aan de Linie.

Inleiding  door Patrick Timmermans van drie AVANS-sprekers te weten: Wim Kiviets [Fort Isabella], Leo Sluijmer [Galerij Bastion Vught] en Jan Bertens [Kampement Brederode] .

foto ©  NN, 30 juni 2014.

Tijdens de TOP van 30 juni werden de volgende pitches gehouden, waar we vanaf af nu regelmatig aandacht aan zullen gaan besteden:
•Leo Sluijmer: Galerij Bastion Vught
•Wim Kievits: Fort Isabella
•Jos Bertens: Kampement Brederode
•Huibert Crijns: Nieuwe vaarroutes langs de linie
•Jeroen Flamman: Archeologisch onderzoek naar de linie
•Matthijs Bosman: Jufferschans
•Patrick van der Riet: Hollandsche Dijk
•Edwin Smit: Vogelboulevard Gement
•Rob Vriends: Fietsverbinding Cromvoirt - 's-Hertogenbosch
Terug naar boven