Groene Vesting De Vrind: kritiek op gemeente, Brabants Landschap & RWS

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-11-2015 | Gewijzigd op: 24-11-2015
Maandagmiddag 23 november 2015 ontving wethouder Huib van Olden van onder meer Toerisme, Cultuur en Vestingwerken het eerste exemplaar van ‘Landschap van de Verwijzing’* uit handen van de voorzitter van de Groene Vesting Gerard Berkelmans.
Dit boekje is het vierde deel van een reeks over de Nieuwe Linie, waarmee de Linie van 1629 van het Beleg door Frederik Hendrik wordt bedoeld. De titel verwijst naar het landschap waarin de relicten van 1629 nauwelijks zichtbaar zijn, sprak Brekelmans in zijn inleiding.
‘Het beeld dat vooralsnog van de Nieuwe Linie bestaat hopen we in 2029 te kunnen voelen en zien. Dat heeft het poten en een lijf gekregen. En de stad Den Bosch krijgt er stabiliteit door en het zal haar een stabiele economie geven.'
Daarmee gaf Brekelmans feitelijk het doel van de stichting De Groene Vesting weer.

De verhalen die in de vier deeltjes staan, dienen de landschapeigenaren tot actie aan te zetten, waarbij de 'Linie1629' centraal staat.

Aan het slot van de bijeenkomst  in Perron 3 van De Groene Vesting reikte voorzitter Gerard Berkelmans [l.] aan wethouder Huib van Olden van o.a. Vestingwerken het eerste exemplaar van het Beeldverhaal 'Landschap van de Verwijzing' uit.


foto © paul kriele, 23 november 2015.
 

Bestuurslid Rob de Vrind, die nog eens begon met een technische uitleg van de belegering van Den Bosch bijna vier eeuwen geleden, gaf een weergave van de inhoud van dit deeltje, dat met tekst en aan de hand van tal van foto’s het Landschap en de verscholen objecten [o.a. de redouten, forten en hoornwerken] uit 1629 beschrijft. 'Met dit vierde deeltje* is de cirkel rond,' zei De Vrind
De Vrind gaf geregeld- en dus opmerkelijk -het gemis aan tekstborden, of plattegronden, of een maquette aan bij die belangrijke locaties die in de drie gemeenten ontwikkeling zijn.

Ook een belangrijke insteek van De Vrind was het streven naar een groene cultuur-historische netwerkregio. Dat zal het erfgoed beschermen en het maatschappelijk verantwoord ondernemen op de kaart zetten.
Terloops noemde De Vrind tal van ontwikkelingen met betrekking tot het terugbrengen van de Linie van 1629.

Kritiek van milieudeskundige 
Spreker liet niet na wat kritische puntjes te leggen bij Rijkswaterstaat [mbt landschap langszij het Máximakanaal] en bij het Brabants Landschap mbt de verwaarloosde Heinis waar het aan onderhoud ontbreekt. Door overwoekerende plantengroei zijn de oorspronkelijke planten –en bloemen verdwenen. Ook de gemeente Den Bosch kreeg een sneer. Zij wil achter de Brand, grenzend aan het kanaal, watergebonden bedrijven gaan toelaten: ‘Een wanstaltig plan. Daarmee wordt ook nog eens het fietspad naar Den Dungen doorbroken,’sprak de milieudeskundige die tot slot een oproep deed: Doe met ons mee en denk met ons mee!’

                                                                                                                                                              v v
Wim van Agt nam de zaal in zijn lezing 
mee naar een van de negen forten
rond Den Bosch: fort De Brederode.


[Op de kaart in de rechter helft, zie pijltjes]. 
                                                                                                                                                                  ^^
De initiatieven die De Vrind in de druk bezochte middag in Perron3 in Rosmalen in beeld bracht, noemde ook de andere sprekers, onder wie Harrie Maas over de zich ontwikkelende ‘levende linie’ en Wim van Agt over het fort De Brederode. Dat ligt nabij de Dungense keerdijk, een historisch element in het landschap dat door BMT duidelijker wordt gemarkeerd.Voorzitter van de stichting de Groene Vesting
gaf Jan van Roekel bij zijn afscheid
[sabatical jaar] een munitiekistje cadeau
.
Daarin zat een ruiter uit het leger van Frederik Hendrik en ook een oorkonde waarop zijn verdiensten staan vermeld.

foto © paul kriele, 23 november 2015.

Slothandeling van deze middag
Jan van Roekel, de strategische trekker van de Stichting De Groene Vesting, trok zich vanwege een sabatical jaar tijdelijk terug. Voorzitter van de stichting de Groene Vesting Gerard Berkelmans gaf Jan van Roekel bij zijn afscheid
[sabatical jaar] een munitiekistje cadeau.Daarin zat een ruiter uit het leger van Frederik Hendrik en ook een oorkonde waarop zijn verdiensten staan vermeld.

Vervolg wethouder Van Olden
Wethouder Huib van Olden die sprak namens de drie bestuurlijke musketiers [collega’s] te weten
Peter Pennings van Vught, Wim van Engeland van Heusden en Koos Loose van St. Michielsgestel, stipte nog eens de genoemde initiatieven aan. En .. ‘het leeft,’ zei Van Olden, ‘gezien de zaal met toehoorders die steeds voller wordt.'

Van Olden stapte daarna over naar de actuele politieke situatie. De wethouder begon met 14 september 1629.
‘1629 is steeds de opmars geweest naar de integratie. Partijen kozen indertijd voor het in stand houden van de economie [door Staten Generaal] en voor het in stand houden van het geloof [door bisschop Ophovius].
Dan is het spijtig dat integratie nu op een andere manier plaatsvindt dan wij trachten het voor elkaar proberen te boksen.
Integratie is ook de kunst dit te koppelen aan de thema’s die er toe doen.'

Van Olden weer terug naar de Linie van 1629: ‘Ik kan niets toezeggen, maar wel ambtelijk en bestuurlijk meedenken. De Linie is van ons allemaal en niet alleen van de stad. Ik wordt er buitengewoon enthousiast over. En nu aan de slag.‘

*Landschap van de Verwijzing is gemaakt door tekstbureau
Noor Reigersman. De fotografie en lay-out zijn van Monique van der Linden.
Terug naar boven