Suggesties bij een bedreigd festival Boulevard

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-08-2011 | Gewijzigd op: 27-08-2011
Suggesties rond een bedreigd Theaterfestival Boulevard

Het Theaterfestival Boulevard zal bezuinigingen niet bespaard blijven. Dat is aanleiding zich te bezinnen op de toekomst van zowel de organisatie als haar ambities.
Maar er zijn ook ander creatieve opties, zoals het vergroten van het draagvlak.

1. Draagvlak vergroten
Een idee is om de organisatie dichter bij de mensen te brengen door doelgroepen te identificeren en die tijdens de voorbereidingen te informeren over de structuur, de werkwijze, de taken en ambities, alsook over mogelijk gewenste vrijwilligershulp.

Doelgroepen zijn in dit verband clubs en verenigingen, die op enigerlei wijze actief zijn op cultureel en/of kunstzinnig gebied. Breed valt te denken aan koren, zangclubs, toneelverenigingen, die via hun bestuur worden uitgenodigd voor een eerste informatiebijeenkomst waarin de wens tot communicatie centraal dient te staan.
Een grotere betrokkenheid vanuit de bevolking vermindert de afhankelijkheid van subsidie.

Op die bijeenkomst, die niet als een moment van discussie is bedoeld, maar als een versterking van de betrokkenheid en een gevoel van erkenning moet geven, wordt inzicht in het karakter van de voorlichting verstrekt.

Vrienden van de Boulevard
Voordelen volgend uit een informatiebijeenkomst:
• steun teweeg brengen
• een herkenbare en benaderbare bezoekersgroep creëren
• toename van het bezoekersaantal
• het festival minder afhankelijk maken van wispelturige financiële ondersteuning
• het voortbestaan van het festival, zonder verplichtingen vooraf, bewerkstelligen.
• mogelijke basis voor een initiatief van ‘Vrienden van de Boulevard’ creëren. Deze vriendenband kan een ‘subsidie-functie’ opleveren, zoals bijvoorbeeld de Marshalls eerder bij Jazz in Duketown hebben gedaan.

De opbouw van het festival begon al op donderdag  28 juli 2011 en zette zich op maandag 1 augustus voort.

foto © paul kriele, 1 augustus 2011.

2. Randfestival zoals in Avignon en Edinburgh
Een ander interessant aspect is de gedachten aan een randfestival, zoals te zien is in Edinburgh en Avignon.

Het draagvlak van een Centraal Boulevardfestival kan vergroot worden door de doelgroepen en andere organisaties op theatergebied toe te staan op andere locaties binnen de stad zich binnen het kader van ‘De Boulevard’ te manifesteren.
Kandidaten die daarvan gebruik maken [straattheater, muziek of anderszins relevante kunstzinnige uitingen] dienen zich daarbij te registreren. Dat gebeurt door een comité, gevormd uit de doelgroepen, en is bedoeld enige ordentelijkheid van de optredens te garanderen.
Deelname aan zo’n randfestival kan soms artistiek verantwoord, soms ook gewaagd en soms commercieel voorkomen.
Zeker is dat het meer mensen op de been brengt en de status van het centrale festival verhoogt.
Het maakt ambities mogelijk, die in het huidige bestel niet tot hun recht komen.

bastion oranje © 1 augustus 2011.

Reactie Geert Overdam
De eerste reactie van festivaldirecteuer Geert Overdam was dat  '.. dit te vroeg komt.. . Bezuinigingen zijn nog niet zeker [..].'

Maar als je aspecten zoals 'beraden op de toekomst en verfrissing van je festival [en mogelijk de organisatie] ook beschouwt, dan is niks te vroeg, hebben we hem laten weten.

Terug naar boven