Directeur Overdam reageert lakoniek op 'Suggesties bedreigd festival'

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-08-2011 | Gewijzigd op: 02-08-2011
Op de brief die Bastion Oranje naar de organisatie van het theaterfestival Boulevard stuurde, reageerde directeur Geert Overdam nogal laconiek. De brief van 1 augustus 2011 is bedoeld het festival te ondersteunen en ideeën aan te leveren voor een degelijker en ruimere onderbouwing zodat het een groter bezoekersaantal oplevert.

Er is ook gesuggereerd om een Randfestival op te zetten, waaraan groepen kunnen deelnemen die anders buiten de selectie vallen.

Ook zou een 'Vrienden het festival' de betrokkenheid  van tal van Bossche culturele clubs en organisaties kunnen vergoten en de financiën - zonder verplichting - veilig kunnen stellen.


Overdam vindt die suggesties nog te vroeg [..] . Bezuinigingen zijn nog niet zeker [..]  en we zijn al met diverse acties bezig'.
'Maar, ' zegt hij in een vervolgend tijdstip,  ter verklaring van zijn 'acties':  'Ik ben er volop mee bezig en kom nog wel naar buiten als het [duidelijkheid bezuinigingen] zover is...  Wat dat betreft is die notitie van Bastion Oranje 
'te vroeg'.

Zie artikel dd. 1-8-2011 over de brief 'Suggesties rond bedreigd festival'.

Judith Hendrickx van de Bossche Groenen zegt in een reactie  dat '... haar fractie niet wil, dat er gekort wordt op de gemeentelijke subsidie voor de Boulevard. Het festival moet in staat blijven om voldoende bezoekers te trekken en daarmee een financiële buffer aan te leggen om de magere jaren op te vangen.
Met die buffer wordt het voortbestaan van het festival op de langere termijn veilig gesteld.
De fractie van de Bossche Groenen wil dat '...het festival gaat doorgroeien zodat de sponsoren ook over de brug komen en de weg naar boven weer wordt gevonden.'