Protest onduidelijke toekomst Kunstakademie

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-01-2007 4e Jaars studenten van de Kunsakademie hebben maandag 22 januari 2007 met een ludieke actie geprotesteerd tegen het uitblijven van de fysieke positie van de Kunstakamedie Ze maakten met name bezwaar tegen de verkleining van de werkplaatsen voor de studenten. De plannen voor de nieuwbouw beslaan een kleinere oppervlakte dan de huidige.
De actie ging gepaard met een parade en het uitdelen van bakstenen als teken van een voorspoedige aanpak van de nieuwbouw, die voor volgend jaar gepland staat.
-Directeur Jules Vijver kon de actie wel waarderen. Op de foto bekijkt hij de zojuist ontvangen baksteen.
-Rechts boven: Sophie Gruijters gaat de parade voorop die door het 'oude' gebouw trok.


[Foto's van videopnamen]
-Boven: Sophie Gruijters gaat de Parade vooraf die door het gebouw aan de Onderwijsboulevard trok.
-Links: een docent en een student ontvangen een baksteen.
 
[Foto's van video-opnamen.] 

foto's © gerard monté, 22 januari 2007.