Frans van Valkenburg op 74-jarige leeftijd overleden

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-10-2022 Frans van Valkenburg overleden

Vrijdag 21 oktober 2022 is Frans van Valkenburg op 74-jarige leeftijd na een lang ziekbed overleden. Frans stond zakelijk bekend als de eigenaar van de voormalige dierenwinkel op de Oude Vlijmenseweg en daarnaast als raadslid [vanaf april 1998] van Bosch Belang.
De dierenwinkel van Van Valkenburg, waarmee vader Van Valkenburg in1933 begon, stond wijd en zijd bekend. Dat begon in de Minderbroedersstraat 32, later op Hinthamerstraat 92. Op de Oude Vlijmenseweg tenslotte, sloot de zaak. in 2018.
In de positie als raadslid voor Bosch Belang zette hij zich typisch in voor Bossche zaken Zoals voor een extra zwembad in West. Dat deed hij zo volhardend dat zijn voorstel leidde tot een breuk in de coalitie.Uiteraard kwam Frans vaak op voor de natuur [het behoud]. Ook het wel en wee van de Bosschenaren stond bij Frans hoog op de agenda. Op 30 maart 2022 nam Frans afscheid van de raad.
Frans van Valkenburg is ook nog enige tijd docent geweest aan de Regionale Groenschool. Hij was een leraar die goed met zijn leerlingen wist om te gaan.
Bron: Brabants Dagblad dd. 22102022.