Uitstel nieuw weekblad ‘de Week van.. '

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-03-2009 | Gewijzigd op: 27-03-2009

Het nieuw te verschijnen huis-aan-huisblad ‘de Week van..’ komt waarschijnlijk pas in april 2009 uit. Door wat tegenvallers op gebied van de distributie zal het niet op 26 maart 2009 bij de pakpunten liggen aldus de 49-jarige directeur en initiatiefnemer Jan Janssens. De in Engelen [voorheen bestuursraad] woonachtige Janssens, afgestudeerd sociologie en politicologie, is de initiatiefnemer van dit weekblad. Janssens was ook de man achter ‘ De Tweeterp’ dat in Engelen Bokhoven verschijnt. Die pakpunten vormen het meest complexe traject van de distributie. Daarvan zijn er nog slechts circa 160 bij supermarkten en bibliotheken en in bijvoorbeeld wijkcentra, waar de krant komt te liggen. Een dergelijke voorziening kost nu eenmaal veel voorbereiding en is ewrg bewerkelijk.
Jan Janssens, directeur/uitgever van nieuw  Bosch'hahblad 'De Week van..'.

foto © paul kriele, 25 maart 2009.

De acquisitie [advertentie] vindt Janssen niet het struikelblok. In die overweging speelt mee, dat we geen advertentieblaadje worden, maar een nieuw blad gericht op de wijken. Vandaar ook het editiestelsel dat ‘De Week van..’ gaat heten.
‘Kijk,’zegt Janssens tot slot, ‘Je kunt nu eenmaal één keer voor het eerst uitkomen en dat moet optimaal zijn.’