Bossche Omroep net zon flutkrantje als voorheen het Stadsdblad

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-04-2020 | Gewijzigd op: 24-04-2020
Bossche Omroep net zo’n flutkrantje als voorheen Stadsdblad

De Bossche Omroep die najaar 2019 het Stadsblad opslokte*, is net als zijn voorganger een flutkrantje geworden. De ooit zelfstandige huisaanhuiskrant werd vanaf 1949 geleid door het echtpaar Van Schoonderwalt. Zij hielden 25 jaar krampachtig de deur dicht voor een overname door de Brabant Pers, totdat Ko Huijbregts van de Waalwijkse uitgeverij Hecht bv, in 1982  als ‘koerier**’ van de Brabant Pers de krant overnam.
De Bossche Omroep bracht, meer dan elk ander huisaanhuisblad, al die jaren redelijk veel human intrestnieuws. Maar met die overname /samengaan van/met het Stadsblad, is daar overduidelijk een eind aangekomen. Het is het effect om opgeslokt te worden door ’de grote krant’, van DPG –media [voorheen De Persgroep]. De laatste maanden overheerste reclame de lezenswaardige berichtgeving. Op 22 april 2020 waren vier van de 24 pagina’s advertentiepagina’s. Dat was ook al zo met het Stadsblad, dat naast zijn grote broer het Brabants Dagblad, uiteraard weinig nieuws kon/mocht brengen. Met de de Bossche Omroep, is het journalistiek gezien een afgang geworden. Maar aan de koptekst te lezen, ‘Staat zij altijd in de buurt.. .’.

* 'Opslokte ' In principe was het gewoon een bezuiniging en liet 'de grote baas' uit kostenoverwegingen twee lokale huisaanhuisbladen samengaan.
** Koerier: Ko Huijbregts was bij het BD manager hahbladen. Achterliggende reden waarom Van Schoonderwalt toen [1 augustus1982] wel overstag ging was een dreigend faillissement.

Ontstaan
De Bossche Omroep was in 1957 -in dit kader gek genoeg-  aanvankelijk een reclamebladje, opgezet door Harry van Schoonderwalt, de vader van de latere bewindvoerder Jacq van Schoonderwalt, wiens vrouw Alice Graft, de administratie deed. Het was in 1935 ontstaan uit R.A.P., voorganger van het  reclamebureau A.R.A.   Algemeen Reclame Adviesbureau. Dat was  gevesigd aan de Van Heurnstraat 39, later op de Koningsweg. Dat gaf toen De Bossche Post, een reclameblaadje uit.