25 jaar Kleintje Muurkrant

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-02-2002
Omroep Brabantuitzending  
dinsdag 19 februari 2002.
De twee hoofdredacteuren van Kleintje Muurkrant Bas van der plas en Gert-Jan van Beijnum spraken in het middagcafé van Omroep Brabant [19-2-2002] over 25 een kwart eeuw Kleintje Muurkrant.
Op de door de omroepster geciteerde kwalificaties ‘ raddraaiers’ , ‘ opruiers’ , of ‘linkse radicalen’, wat ze in de jaren zeventig waren, reageren beiden niet. ‘ Idealisten’ vinden zij een te negatieve benaming voor hun positie.
Als aanhangers van de theorie van Karl Marx voelen zij zich meer marxisten.
‘Marx krijgt nog eens gelijk,’ voorspellen zij. ‘Let op het westers systeem. Dat kapitalisme stort nog eens gewelddadig in elkaar. Daarbij is de gewone burger nog het meest de dupe.’
Als voorbeeld van deze theorie verwijzen zij naar Argentinië, waar de kapitalisten met hun ‘ buit’ het land uit vluchten en hun medeburgers berooid achterlaten…

de rampen
‘Lessen voor de toekomst’ staat bij hen als Top 50 in de 25-jarige Muurkrant-geschiedenis. Met andere woorden: De dagelijkse drama’ s zoals Culemborg, Volendam of Enschede keren telkens weer terug zonder dat men er de lessen uit leert. Er gebeurt niets mee, zeggen de twee redacteuren.
Beiden noemen zich ‘ bewust betaald baanloos’. Daarmee ageren zij ook tegen alle gekunstelde Melkertbanen en ideebanen, zoals bijvoorbeeld die van portiers en conciërges. Die Melkertbanen zijn voor de reguliere banen in de plaats gekomen. Met dit systeem wordt de feitelijke werkloosheid verdoezeld.

Werkloosheid bestaat er zeker nog, maar is voor de mensen geen sociaal probleem meer, wat het wel was in de jaren zeventig. De werkloosheid is omgezet in een gesubsidieerd banencircuit van minister Melkert. Maar dat levert geen rendement op, aldus de twee Bosschenaren.
Zo te horen blijven de twee vrijwilligers nog wel 25 jaar doorgaan met hun kritische stellingnamen. Maar in het aan de kaak stellen van allerlei misstanden voelen zij zich niet erkend. En toch bestaat er behoefte aan hun kritische redactiekolommen. Links getinte commentaren en analyses waar andere media niet aan toekomen, worden gretig gelezen.

 Ageren tegen Amerika
Hun actiepunt voor de toekomst blijft vechten tegen de hegemonie van Amerika op/over de wereld. Want Nederland is gewoon ‘ een Amerikaanse kolonie’.
Die hegemonie van de Amerikanen uit zich in de oorlogen die nog steeds gevoerd worden Afghanistan, Afrika. 
De Amerikaanse arrogantie begon al in 1978 met de zinloze oorlog in Vietnam. Het betekende tevens het startpunt voor de actiekrant ‘ Kleintje Muurkant’, waar Bas van der Plas vijftien jaar geleden als redacteur bij kwam.
Gert Jan van Beijnum werkt al 25 jaar voor de krant, die een tiental jaren geleden overging van muurkant naar een grafisch uitgegeven blad.
 
Opgemaakt © paul kriele, 19 februari 2002.


Terug naar boven