Staking kranten Wegener voorbij

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-08-2008 Door een akkoord, dat gisteren werd gesloten met de Wegenerdirectie, is waarschijnlijk de -door de redacties aangekondigde - staking bij der
Wegener-kranten in Brabant en Gelderland, voorbij.

De NVJ bemiddelde toen er vanuit de in Londen zetelende eigenaresse van het Wegenerconcern een bezuiniging werd opgelegd. Die trof met name de redacties die fel in het verweer kwamen, omdat de kwaliteit en het voortbestaan van de regionale krant in het geding kwamen. Uit de bemiddeling zijn afspraken voortgekomen die onder meer geen beperking van redactieplaatsen betreffen. En er komt apart geld vrij voor investeringen in scholing en nieuwe media met name internet.
Morgen zondag [14.00 uur] is er in de Verkadefabriek een debat over de regionale dagbladjournalistiek .