Kleintje Muurkrant in beroep vonnis 'oude zaak'

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-09-2008 | Gewijzigd op: 27-09-2008


Kleintje Muurkrant zou zich vergaloppeerd hebben in een artikelenreeks* over een oude strafzaak waarin een persoon v.M. een rolde speelde die later betrokken was bij de beleggingsgroep T.V.. Tenminste Kleinte Muurkrant legt die relatie.

Het wordt de redactie kwalijk genomen, dat ze op internet de persoonlijke gegevens van toenmalige, 12 jaar oude, strafzaak rond ‘de Hakkelaar’ blijft publiceren. Daaruit was bovendien geen straf voortgekomen. Zakenman v.M., die exploitant werd van het beleggingsfonds, werd toen gehoord.

De redactie, die werd beschuldigd inbreuk op zijn persoonsgegevens te hebben gepleegd, moet de artikelen van internet verwijderen. Door hem met naam en toenaam te noemen wordt schade geleden, aldus de klacht.
De rechter vond de klachten terecht. Bovendien was de redactie wat te vrij en te suggestief – gelijkend op een hetze - met de feiten omgegaan.
De redactie, die geen weerwoord had toegepast, beriep zich bij de rechtszaak op de ‘aantoonbare noodzaak’. Zij stelt bovendien dat de-rechter-in-Kort-Geding de 'privacy-richtsnoer' tot wetsarikel maakt. Terzijde doet ze de suggestie dat een Bossche raadsheer lid is van de Raad van Toezicht van het fonds van de bewuste zakenman.

Diverse juristen vinden dat het voor Kleintje Muurkrant, met haar journalistieke aanpak en in het besef van de veranderde berichtgeving op internet, niet tot een veroordeling had hoeven komen. Het is van journalistiek belang beroep aan te tekenen, stellen zij.
Gesteund door deze commentaren  en ook inschattend dat de NVJ financieel de procesgang zal steunen, gaat Kleintje Muurkrant in beroep tegen de uitspraak.

*De kwestie 'Veroordeling Kleintje Muurkrant' heeft de digitale journalistiek danig in discussie gebracht. Over de kwestie volgden publicaties in NRC, 23 sept.'08 en Elsevier 27 sept.'08. Zie ook leugens
'Kleintje' zelf schrijft hierover,  zie  Muurkrant