Kleintje Muurkrant wint zaak 'Essence'

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-11-2008 | Gewijzigd op: 12-11-2008

De actiekrant Kleintje Muurkrant heeft gisteren de zaak ’Essence’ gewonnen. De redactie werd in alle punten in het gelijk gesteld.
‘Kleintje Muurkant' was namens Essence door advocaat mr. H.F. C. [Eric] Kuijpers gedagvaard omdat zij in een artikel over een cursus zelfbewustzijn van Essence verdachtmakingen, leugens en laster had gepubliceerd, aldus de aanklacht die op 17 oktober speelde en waarvan gisteren de uitspraak volgde. Bij die opstelling kwam ook de Essencedirecteur Sagiv in beeld

Als er geen rechtzetting noch verwijdering van het artikel op de website van 'Kleintje' zou volgen en de redactie de dwangsom niet zou betalen, dreigde eiser met de gijzeling [..] van de bestuursleden van de uitgever, de Stichting Stelling.
in de  EBI-gevangenis in Vught...
De redacteuren Gert Jan van Beijnum en Paul van Velsen van Kleintje Muurkant werden tevens verzocht verdere verspreiding van onrechtmatige publicaties te voorkomen en de namen van de anonieme bronnen* te verstrekken, zodat ook zij vervolgd konden worden.
Kleintje Muurkrant dreigde te moeten stoppen met haar werk, omdat ze door dit proces en onder meer doordat zij zonder toestemming privacygegevens* [YIFTACH Sagiv –proces] op internet plaatste, op zwart zaad kwam te zitten.

motieven van de rechter in zijn uitspraak
Belangrijk is het voor Kleintje en voor elke andere journalist  te weten op welke gronden de rechter heeft beslist:
'De artikelen zijn niet nodeloos grievend of beledigend jegens Essence c.s. Hoogstens is de inhoud van de artikelen onaangenaam voor de zakelijke reputatie van Essence, maar dit is op zichzelf onvoldoende reden om te spreken van onrechtmatige uitlatingen.
Daarbij speelt tevens een rol dat de uitlatingen zijn gedaan in het kader van een openbaar publiek debat over de waarde en gevaren van een bepaalde aangeboden dienst (in dit geval de bewustzijnstrainingen van Essence). Het gaat immers om het uitdragen en onderbouwen van een waardeoordeel in het kader van een publiek debat en dus om een mening.

Het recht op vrijheid van meningsuiting beschermt in beginsel, zeker in een actueel publiek debat als het onderhavige, ook meningen waaraan anderen aanstoot aan kunnen nemen."

In een ander proces, waarbij ook Kuijpers de raadsman van de tegenpartij is, is Kleintje Muurkrant een dwangsom opgelegd van € 45.000 .

*Onlangs kwam nog een kabinetsvoorstel in de publiciteit, dat journalisten hun bronnen niet zomaar behoeven prijs te geven.