B&W ontkent risico's bij brandblussing Westwal 29-31

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-12-2016 | Gewijzigd op: 16-12-2016
In een brief van B&W [dd.14122016] als antwoord op vragen van de BVP [dd. 1412016] dat er grote risico's zijn genomen rond de staat van het pand, bij het blussen en bij het omgaan van vrijgekomen asbest van het pand Westwal 29-31, wordt  ontkend.Brand Westwal 29-31

Asbest verspreidde zich in de richting Koningsweg.

foto © paul kriele, 25 september 2016.
 

De Brandweer heeft al op 18 augustus 2016 controles uitgeoefend waaruit bleek dat er zich geen [brand-]gevaarlijke stoffen in het pand bevonden. Ook dat er kamerverhuur was, maar er was  geen reden die status op te heffen.
In overleg met advocaat, eigenaar en huurder is wel aangezegd, dat vóór 15 september 2016 alle bedrijfsmatige activiteiten gestaakt moesten zijn en dat  vóór 15 september bekend moest worden welke vereiste bouwkundige voorzieningen getroffen zouden worden. Materialen van de eigenaar dienden vóór 29 september 2016 te zijn verwijderd.
Die eisen werden door de gemeente gesteld  onder het toepassen van bestuursdwang.

Kortom: er was geen situatie aangetroffen om spoedeisend op te treden..